Agrofoodpluim voor Blue Acres - Provincie Noord-Brabant

Agrofoodpluim voor Blue Acres - Provincie Noord-Brabant

Het bedrijf is een inspirerend voorbeeld voor slimme productcombinaties in Brabant. Hiervoor ontvangt ondernemer Jos Hakkenes de Agrofoodpluim uit handen van gedeputeerde Anne-Marie Spierings.

Agrofoodpluim

Elke maand spreekt de provincie via de agrofoodpluim haar waardering uit voor een ondernemer in de agrofoodsector die voorop loopt en inspireert. Aquaponics is de afgelopen 15 jaar vooral in Amerika en Australië ontwikkeld. Ondernemer Jos Hakkenes: “Blue Acres ontwerpt en produceert sinds 2015 duurzame groenteteeltsystemen, iets wat in Nederland nog niet erg van de grond kwam. In het systeem leveren vissen de mest voor groentegewassen, die op hun beurt weer het water zuiveren waardoor

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/mei/agrofoodpluim-voor-blue-acres.aspx