Aanpak wildcrossers over grenzen heen

Aanpak wildcrossers over grenzen heen

Bestuurders van 28 Brabantse gemeenten, 2 waterschappen, 3 omgevingsdiensten, 3 natuurbeheerders en de provincie hebben hiervoor het Convenant Groene Handhaving ondertekend. Over de aanpak van het wildcrossprobleem zijn ook concrete samenwerkingsafspraken gemaakt.  

De wettelijke mogelijkheden voor opsporingsambtenaren van gemeenten, waterschappen en natuurbeherende organisaties waren tot nu toe beperkt tot het grond- of beheergebied van de eigen werkgever. Maar overtreders houden geen rekening met eigendoms- en gemeentegrenzen. De nieuwe aanpak speelt daar op in vergroot de veiligheid, effectiviteit en efficiëntie van de gezamenlijke boa-inzet.

Bron van irritatie

De herrie, de natuurschade en de onveiligheid die wildcrossers veroorzaken in het buitengebied leidt

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/mei/opsporingsambtenaren-mogen-over-gemeentegrenzen-optreden-tegen-wildcrossers.aspx