Opruimvergoeding drugsafval in Brabant 3 maanden open

Dumping drugsafval langs fietspad

De subsidie kan worden aangevraagd via subsidiedrugsafval.nl

Uit de onlangs door de politie gepubliceerde cijfers blijkt dat Noord-Brabant nog steeds het meest lijdt onder de dumpingen van afval van de productie van synthetische drugs. Grondeigenaren, veelal gemeenten, waterschappen, terrein beherende organisaties, maar ook particulieren, draaien op voor de kosten van het opruimen en afvoeren.

3 maanden

Om gedupeerden financieel tegemoet te komen, heeft het Rijk voor de jaren 2016, 2017 en 2018 telkens 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat er daarna een definitieve vergoedingsregeling komt. Vorig jaar werd minder gebruik gemaakt van de subsidieregeling dan werd verwacht....

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/mei/opruimvergoeding-drugsafval-in-brabant-3-maanden-open.aspx