Provincie financieel garant voor boringen aardwarmte

Met de garantstelling van de provincie is de relatief risicovolle startfase van een boring gedekt. De 1e boring vindt plaats in Tilburg in 2018. Onderzoek heeft aangetoond dat de bodem op ongeveer drie kilometer diepte daar geschikt is om warm grondwater uit op te pompen. Dit water is ongeveer 90 graden Celsius. Nadat een groot deel van de warmte uit het water gehaald is, wordt het weer terug in de bodem gepompt.

Veel onderzoek

Er is al veel onderzoek gedaan naar de bodem in Tilburg, maar de boring moeten uitwijzen of de doorlaatbaarheid van de grond ter plaatse voldoende is

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/mei/provincie-financieel-garant-voor-boringen-aardwarmte.aspx