Start inpassingsplan voor 28 windmolens langs A16

Windmolen

Hiermee komen Gedeputeerde Staten tegemoet aan het voorstel dat bewonerswerkgroepen in Moerdijk en Drimmelen eind vorig jaar deden. Na het wettelijk vooroverleg dat nu is gestart, wordt het ontwerp inpassingsplan medio juni ter inzage gelegd en kan iedereen een zienswijze indienen.

2 wijzigingen

Ten opzichte van het voorkeursalternatief van 24 oktober 2017 hebben GS 2 wijzigingen doorgevoerd. De meest noordelijke windmolen bij knooppunt Klaverpolder is vervallen. In de afgelopen maanden hebben de projectontwikkelaars de vergunningen voor de windmolens aangevraagd. Daaruit blijkt dat ook met 28 molens de doelstelling van minimaal 100 megawatt wordt gehaald. Daarnaast zijn de overige molens bij het

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/april/start-inpassingsplan-voor-28-windmolens-langs-a16.aspx