Veehouders, omwonenden en natuur de dupe van problemen combi-luchtwassers

Luchtwasser bij een stal

Daardoor is er veel meer geuroverlast en ammoniakuitstoot in Brabant dan tot nu toe gedacht. Hier zijn veehouders, omwonenden en ook de Brabantse natuur de dupe van.

Een 3e van alle varkens in Noord-Brabant staat in een stal met combi-luchtwassers. Het gaat om 732 bedrijven met 2.000 combi-luchtwassers. Volgens de vastgestelde waarden zouden de combi-luchtwassers ervoor moeten zorgen dat slechts 15% tot 30% van de geur in de omgeving komt. Het WUR-onderzoek laat zien dat de geuruitstoot rond de 60% ligt. Voor ammoniak zijn er indicatieve cijfers dat de combi-luchtwassers een kwart meer ammoniak uitstoten dan de officiële emissiewaarde. Het WUR-rapport bevestigt verder

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/april/veehouders-omwonenden-en-natuur-dupe-van-problemen-combiluchtwassers.aspx