Besluiten Provinciale Staten 6 april 2018

U kunt de vergadering terugkijken via  www.brabant.nl/pslive .

Bespreekstukken met stemming

PS hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd.

  • Statenvoorstel 18/18 Kwaliteit (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur K(O)PI

Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fractie van PVV stemde tegen.

Voorstellen zonder beraadslaging

Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

  • Ontwerpbesluit 15/18 Lijst Ingekomen Stukken 11 januari 2018 tot en met 7 februari 2018
  • Ontwerpbesluit 22/18 Lijst Ingekomen Stukken 8 februari
...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/april/besluiten-provinciale-staten-6-april-2018.aspx