Jaarrekening 2017 - Provincie Noord-Brabant

In 2017 realiseerde de provincie het merendeel van de geplande prestaties. Het netto rekeningresultaat bedraagt € 8,2 miljoen. Dit bedrag vloeit terug naar de algemene middelen. Het positieve financiële resultaat betekent dat op de korte en ook op de lange termijn voldoende financiële ruimte blijft bestaan voor toekomstig nieuw beleid en eventuele nieuwe bestuurlijke prioriteiten.

Mijlpalen

In een verantwoordingsbrief maken Gedeputeerde Staten op hoofdlijnen inzichtelijk wat de provincie in 2017 gerealiseerd heeft, hoever zij staan met het bereiken van de doelstellingen en wat de belangrijkste mijlpalen in het afgelopen jaar waren. Enkele voorbeelden van de mijlpalen uit 2017:

  • Provinciale Staten
...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/april/jaarrekening-2017.aspx