Besluiten Provinciale Staten 1 juni 2018

U kunt de vergadering terugkijken via www.brabant.nl/pslive .

Actuele motie
Statenleden kunnen een motie indienen over een onderwerp dat niet op de agenda van Provinciale Staten staat, genaamd een actuele motie. Op 1 juni 2018 werd de actuele motie M1a ‘Niet boren naar gas in Brabant’ ingediend (GroenLinks en andere fracties).
De motie werd aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant stemden voor. De fractie van PVV stemde tegen. Bekijk de volledige motie .

Bespreekstukken met stemming
PS hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd.

Statenvoorstel 17/18 Zienswijzen

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/juni/besluiten-provinciale-staten-1-juni-2018