Inpassingsplan voor 28 windmolens langs A16 ter inzage

Gedeputeerde Staten gaven het ontwerp inpassingsplan, inclusief MilieuEffectRapport (hierna: MER) en de ontwerp omgevingsvergunningen deze week vrij voor inspraak. 

Inloopavonden

Op 21 en 27 juni organiseert de provincie inloopavonden. Het inpassingsplan, dat de bouw van 28 windmolens mogelijk maakt langs de A16, tussen Moerdijk en Hazeldonk, kwam tot stand in nauwe samenspraak met de vier betrokken gemeenten, omwonenden en andere belanghebbenden.

De locaties voor de windmolens bevinden zich vooral nabij de verkeersknooppunten op de A16. In totaal zijn er 9 ontwikkelaars betrokken bij de realisatie. De windmolens brengen samen, afhankelijk van het type windmolen dat uiteindelijk wordt gebouwd, minimaal 104

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/juni/ter-inzage-inpassingsplan-voor-28-windmolens-langs-a16