Verbetervoorstellen voor werkprocessen milieutaken - Provincie Noord-Brabant

Dat blijkt uit een onderzoek dat de provincie Noord-Brabant heeft laten uitvoeren naar de kosteneffectiviteit van milieutaken.
Gedeputeerde Staten legden deze week het onderzoeksrapport ‘De staat van het mandaat’ voor aan Provinciale Staten. Provinciale Staten vroegen om dit onderzoek naar aanleiding van een motie die april vorig jaar werd aangenomen. De drie Brabantse omgevingsdiensten voeren in opdracht van de provincie en gemeenten taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Conclusies

Uit de ervaringen van de afgelopen jaren blijkt dat de omvang van het overgedragen takenpakket en het mandaat niet bepalend zijn voor het doelmatig en efficiënt

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/juni/verbetervoorstellen-voor-werkprocessen-milieutaken