Advertentie

Samsung S6 Edge Image Banner 300 x 250

Wijkcoach - Becoss

Binnen het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling is een nieuwe directie Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk (MOW) ingericht. De 43 integrale wijkteams jeugd en volwassenen en de 14 vraagwijzers vormen het hart van de organisatie en worden verdeeld over 4 rayons. De inrichting en ontwikkeling van MOW is het gevolg van de 3 decentralisaties (Jeugdzorg, AWBZ/WMO en Participatiewet) met grote effecten op de werkprocessen. De wijkteams kennen de weg in de wijk. Zij werken resultaatgericht, samen met het netwerk van organisaties in de wijk. Ook gaan zij uit van de vraag van de cliënt. De medewerkers van een wijkteam zoeken Rotterdammers met
 

Assetmanager Onderwijshuisvesting - Becoss

De afdeling Vastgoed De afdeling Vastgoed valt onder de directie REO. De directie REO heeft als aandachtsgebied de Ruimtelijke Economische Ontwikkeling van de stad Rotterdam. Zij stelt hiervoor de kaders, faciliteert marktpartijen en initieert daar waar dit nodig is. Als onderdeel van de directie REO draagt de afdeling Vastgoed zorg voor waardebehoud en inzet van Vastgoed in gewenste ontwikkelingen. De afdeling Vastgoed vervult daarin de rol van eigenaar van al het gemeentelijk vastgoed. Vanuit deze rol exploiteert de afdeling de gemeentelijke vastgoedportefeuille op professionele wijze, zorgt voor de kwaliteit van de objecten en de (her)ontwikkeling van gebouwen. De afdeling stuurt
 

Medewerker frontoffice burgerzaken - Becoss

Functiereeks Dienstverlening:
Met een duidelijke focus op de klant en vanuit een breed dienstverleningspakket leveren van producten en diensten aan burgers, instanties en bedrijven. Ook het verzorgen van educatie (in brede zin) valt binnen deze functiereeks. Functiegroep Publiek:
Leveren van producten en diensten voortkomend uit de kerntaken van de gemeente, waarbij sprake is van rechtstreeks contact met de burger met betrekking tot eerstelijns dienstverlening. Door de aard van de werkzaamheden en de hierbij behorende contacten, is er in deze functiegroep een verhoogd risico op (verbale) agressie. Overwegende functiekenmerken:
 

Medewerker erfgoed en monumenten - Becoss

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis. Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer. De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien
 

Inkoopadministrateur - Becoss

Werken voor een van de grootste werkgevers in de regio Rotterdam? Elke dag uitkijken over de mooiste stad aan de Maas, vanaf de 36ste verdieping van De Rotterdam? Dan zit je bij ons goed! Wij zoeken voor de afdeling Inkoop een collega. Kom jij ons team versterken? De functie Geen woorden, maar daden! Dat is het motto dat het best past bij deze functie. Een ideale functie voor iemand die graag de handen uit de mouwen steekt. Naast het maken van de nodige meters ben jij het gezicht van de afdeling Frontoffice Inkoop. Interne klanten, leveranciers en collega’s…. je weet
 

Intake en integraal Klantmanager - Becoss

Organisatie
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden. Toekomstvisie
Zoetermeer blijft in beweging. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Die toekomstvisie, samen met het Masterplan en het Meerjaren-investeringsplan, moet ervoor zorgen dat Zoetermeer een aantrekkelijke stad blijft.
 

Adviseur Financien & Control - Becoss

Ben jij de financieel adviseur die zich samen met ons inzet voor onze waardevolle leefomgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou! De samenleving 
Een mooie gemeente met 49.000 inwoners in zeven karakteristieke dorpen in een bosrijk landschap midden in het land. Het oude cultuurlandschap en het aangrenzende rivierengebied maken het plaatje compleet. Dat is de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Een zeer geliefde plek om te wonen, werken en recreëren. De organisatie
Wij ontwikkelen ons tot een netwerkorganisatie die midden in de samenleving staat. We hebben allerlei interessante, maatschappelijke vraagstukken. Denk maar eens aan de decentralisaties, de nieuwe omgevingswet, bereikbaarheid of
 

Databeheerder water - Becoss

Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie. Dat vraagt een professionele en klantgerichte organisatie met mensen die de dienstverlening verder willen professionaliseren. Met zo’n 74.000 inwoners is Leidschendam-Voorburg een regionale speler van formaat, die naar evenwicht streeft tussen bouwen en groen, tussen stad en land en tussen modern en historisch. De organisatie telt ongeveer 700 medewerkers en kent een open en informele werksfeer. De afdeling
Op de afdeling Stadsbeheer werken ca. 40 mensen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het adviseren van de organisatie en het college van B&W en het ontwikkelen en implementeren van gemeentelijk onderhouds- en beheersbeleid op het
 

Financieel analist - Becoss

Plaats in de organisatie De Financieel Analist valt hiërarchisch onder het afdelingshoofd Financial Reporting. Context van de functie De Financieel Analist is werkzaam binnen de afdeling Financial Reporting (FR). Deze afdeling bewaakt de voortgang van de business ten opzichte van de (financiële) doelstellingen. De inrichting van de interne organisatie is gericht op de scheiding van de verschillende taken binnen de afdeling Financial Reporting. Hierdoor is de afdeling beter in staat om effectiever en efficiënter een bijdrage te leveren aan het in control zijn binnen het concern. Financieel Analist. Deze adviseurs worden ingezet voor de hoofdproducten Stuurinformatie (intern/extern), Begroting en Jaarrekening
 

Document Controller - Becoss

Dit ga je doen als Document Controller Je werkt vanuit de afdeling NS Techniek waar je een rol vervult waarin je mede verantwoordelijk bent voor het verbeteren en beheren van het document management systeem. De voornaamste taken zijn:
- Zorgt voor het beheer van het DMS systeem voor de Nieuwbouw Programma’s;
- Verantwoordelijk voor de inrichting en implementatie van DMS (o.a. SharePoint);
- Is het aanspreekpunt voor de Document Controller van de Leverancier;
- Zorgt voor een correcte afhandeling van de documentatie en correspondentie op het project met behulp van het DMS systeem zoals ontvangst, inboeken, distributie en archivering;
-
 

Projectassistent - Becoss

Wie zijn wij? Wij, het Projectmanagementbureau (PMB), werken aan de (fysieke) stedelijke ontwikkelingen van Rotterdam en de Regio. Wij zijn actief in de diverse gebiedsontwikkelingen, betrokken bij vastgoedprojecten, trekken infrastructurele projecten en organiseren buitenruimteprojecten. Bij al deze zaken is de Rotterdamse Standaard Projectmatig Werken (RSPW) onze leidraad. Dit doen wij natuurlijk niet alleen. Binnen de afdeling PMB vindt je de projectmanagers, secretarissen, projectplanners en projectassistenten die aan de projecten werken. Het MT van onze afdeling bestaat uit een afdelingshoofd en vier teammanagers. Het management wordt ondersteund door het managementsecretariaat. De functie? Lever jij graag een bijdrage aan de stedelijke ontwikkelingen
 

Medewerker Serviceteam - Becoss

Doel van het serviceteam is de werk- en inkomensconsulenten te ontlasten door alle telefonische vragen van alle werkzoekende te beantwoorden. Het serviceteam is het eerste aanspreekpunt voor deze werkzoekenden. Zij beantwoorden vragen op het gebied van Inkomen (uitkeringen) en op het gebied van Werk. Het doel van het team is zichzelf te ontwikkeling om uit te groeien naar een professionele team waar de kennis zo groot is dat wij alle vragen kunnen beantwoorden. Bellen is Antwoord. Positionering: Het serviceteam wordt ingezet voor de afdeling Beheer Inkomen, Intake en Werk. Het serviceteam beantwoordt vragen van werkzoekenden voor deze afdelingen. Het maakt
 

Tuinman - Becoss

De functie? Als tuinman voer je bodemstructuurverbeterende werkzaamheden uit zoals spitten, frezen, zwarte grond verdelen, mestverspreiding zowel organische als kunstmest. Je vermeerdert planten door middel van zaaien, scheuren en stekken, je voert experimentele teeltprogramma’s uit. Je verzorgt heesters bomen en perkplanten. Je maakt seizoensplanningen voor het groen, je bedient machines (bosmaaier en kettingzaag) en bepaalt wat waar komt te staan in overleg met de educatief medewerkers, je brengt verhardingen aan (zoals tegels en klinkers) en pleegt onderhoud aan vijvers en slootjes (uitbaggeren, snoeien van rietkragen, maaien slootkanten etc.). Je zorgt ervoor dat het benodigd materiaal aanwezig is en dit doe
 

Privacy Beheerder - Becoss

Organisatie
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: samen zijn we Nijkerk, een dynamische gemeente met 41.000 inwoners. Als gemeentelijke organisatie faciliteren we initiatieven van de samenleving en zoeken de samenwerking. Onze organisatie bestaat uit slagvaardige zelfsturende teams die plaats en tijd onafhankelijk werken. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional. Je gaat het team financiën helpen bij het opstellen van de Programmabegroting 2019. Opdracht
Deze  door de VNG geadviseerde rol is gericht op de uitvoering en de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast adviseert de privacy beheerder over privacybescherming en over activiteiten
 

Senior vergunningverlener bouw - Becoss

Als vergunningverlener houd je je bezig met vergunningverlenende taken binnen het vakgebied voortkomend uit de WABO. Tevens informeer je belanghebbenden over toepassing van wet- en regelgeving, verheldert de vraagstelling en verwijst gericht naar mogelijkheden. Je verzamelt en toetst gegevens en omstandigheden, neemt besluiten binnen de geldende regelgeving en communiceert dit helder naar zowel intern als extern belanghebbenden. Je handelt brieven, klachten en andere administratieve werkzaamheden af en draagt bij aan de afhandeling van bezwaarschriften. Je volgt ontwikkelingen in de wet- en regelgeving van het vakgebied WABO en de Omgevingswet die relevant zijn voor de actualiteit van het gemeentelijke beleid en
 

Projectleider IT/migratieleider DMS - Becoss

Doel van de opdracht/gewenst resultaat Context van de opdracht In de gemeente loopt het digitaliseringsprogramma GERS (Gedigitaliseerde en Rotterdamse Samenwerking). GERS heeft als doel om in 5 jaar de dossiers binnen 90% van de niet zaakgewijze processen (beleid, projecten, beheer en vergaderen) te digitaliseren en deze centraal te toegankelijk te maken. Medio 2018 wordt de basisinrichting van het concernbrede DMS DIVA (Digitale Informatievoorziening Alfresco) opgeleverd. Na de realisatie van de basisinrichting zal het DMS in de periode 2018 – 2022 stapsgewijs in gebruik worden genomen. Naar verwachting zullen in 2022 circa 6.000 medewerkers zijn aangesloten.   Binnen Rotterdam worden documenten
 

Medewerker uitvoeringsbeleid parkeren en leefomgeving

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen. Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600
 

Projectmedewerker bijzondere bijstand itt - Becoss

Plaats in de organisatie Ressorteert onder het operationeel leidinggevend niveau. Doel en generiek resultaat van de functie Het zelfstandig uitvoeren van specialistische werkzaamheden op een deel van het vakgebied,  om te komen tot een optimale dienstverlening ten behoeve van het publiek met een doorlooptijd van een korte tot middellange termijn. Kerntaken
 

Projectplanner - Becoss

De Projectplanner van Dynniq is het aanspreekpunt voor de klant. Je gaat met de klant in gesprek over nieuwe werken en zorgt ervoor dat er een passende offerte de deur uit gaat. Jij bereidt het project voor volgens de gestelde eisen. Je stelt de werkbegroting op, verzorgt de planning en het benodigde materiaal en materieel. Wanneer de projecten zijn uitgevoerd neem je de financiële afronding, de nacalculatie en de evaluatie van het uitgevoerde werk voor je rekening. Projectplanner
Projectplanner bij Dynniq is een job waar je echte verantwoordelijkheid krijgt, je krijgt de ruimte om je eigen projecten van ‘a tot
 

Consulent Schuldhulpverlening - Becoss

Organisatie
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden. Toekomstvisie
Zoetermeer blijft in beweging. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Die toekomstvisie, samen met het Masterplan en het Meerjaren-investeringsplan, moet ervoor zorgen dat Zoetermeer een aantrekkelijke stad blijft.
 

Trainer/coach werkacademie - Becoss

Organisatie
De gemeente Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft om en nabij 48.000 arbeidsplaatsen te bieden. Toekomstvisie 
Zoetermeer blijft een stad in beweging. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Die toekomstvisie, samen met het Masterplan en het Meerjaren-investeringsplan, moet ervoor zorgen
 

Inkomensconsulent heronderzoeken - Becoss

Je onderzoekt bij lopende uitkeringen, verstrekt in het kader van de Participatiewet en de IOAW, of werkzoekenden (nog) recht hebben op een uitkering en bepaalt de hoogte daarvan (heronderzoek). Je maakt de verplichtingen en verantwoordelijkheden, die de gemeente en werkzoekenden tegenover elkaar hebben, (opnieuw) bespreekbaar en probeert daarmee de nalevingsbereidheid bij werkzoekenden te verhogen en fraude te voorkomen. Je handelt hierbij binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving en rapporteert over je onderzoeksbevindingen op een heldere, adequate en juridisch verantwoorde wijze, die de toets van een bezwaarcommissie en de rechter kan doorstaan. De volgende werkzaamheden horen daarbij:
 

Integratiespecialist ESB ontwikkelingen - Becoss

Gemeente Rotterdam Het Expertisecentrum Systeemontwikkeling (ESO) is leverancier van het concern Rotterdam voor maatwerkoplossingen om de dienstverlening o.a. naar burger en bedrijfsleven te verbeteren. Het  is een kennisorganisatie en partner voor haar opdrachtgevers. ESO ontwikkelt software volgens de agile principes met de nieuwste methoden en technieken binnen de kaders van de CIO en concernarchitectuur. De organisatie telt ondertussen 25 java developers Sinds begin 2018 heeft Rotterdam een integratie platform ingericht met Mule als ESB en A-MQ als queueing mechanisme. Middels dit platform worden koppelingen tussen systemen gerealiseerd. De functie? Je bent onderdeel van een zelfsturend Scrum team dat iedere 2
 

Global KPI Advisor - Becoss

Bavaria is op zoek naar een  Global KPI Advisor De Advisor dient een global KPI rapportage op te zetten; Een soort databank in Excel, waar de diverse productielokaties gegevens in dienen te zetten die voor diverse afdelingingen binnen Bavaria van belang zijn, om KPI mee te vormen. De werkzaamheden omvatten: Middels gesprekken met diverse personen binnen Bavaria een overzicht opzetten, van gewenste KPI; Onderzoeken welke gegevens er noodzakelijk zijn, om de KPI te kunnen vormen; Het opbouwen van een Excel databank; Het opzetten van KPI rapportages, welke gegevens ophaalt uit de Excel databank. Wat vragen wij:
- Ervaring met benoemde werkzaamheden;
-
 

Adviseur ruimtelijke ordening - Becoss

Wil jij je inzetten voor de leefomgeving van 1,2 miljoen inwoners en zo’n 65.000 bedrijven? In een boeiende regio met 27 gemeenten en een ambitieus provinciebestuur? Werk jij met kennis van ruimtelijke ordening en milieu, oog voor het doel ervan en gevoel voor de maatschappelijke en bestuurlijke context? Dan ben jij de collega die we graag zien komen voor deze diverse functie. Wat doen wij?
Bij de OMWB werken zo’n driehonderd deskundige collega’s aan een schoon milieu, een veilige en aangename woon- en werkomgeving en een duurzame regio. Met onze specialistische milieukennis leveren we een belangrijke bijdrage aan het realiseren
 

Adviseur B Drank & Horeca

Organisatie ODRU
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Bij ons werken 140 mensen. Opdracht
 

Medewerker uitvoering en beleidsondersteuning A

De gemeente Geertruidenberg is in ontwikkeling! Jij, als enthousiaste toezichthouder, voelt je als een vis in het water in een professionele en vraaggerichte organisatie. Natuurlijk staat integraal werken ook bij jou centraal. Jij hecht net als wij grote waarde aan betrokkenheid. Ook ben je ondernemend en professioneel. Samen resultaten behalen voor onze burgers, daar gaan we voor. Wie zoeken we?
 

Projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling - Becoss

Projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling (36 uur per week)
 “dynamisch, initiatiefrijk, vol ideeën, resultaatgericht” Je opdracht
Als projectmanager zorg jij samen met je projectteams voor de realisatie van projecten in het ruimtelijke domein. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de ontwikkeling van woningbouwlocaties, maar ook om het nog fraaier maken van onze binnenstad. Nieuwsgierig? Kijk dan eens op de website  www.hartvoordebinnenstad.nl . Je schrijft het projectplan en verzamelt de juiste mensen om je heen om het project te kunnen realiseren. Dat kunnen collega’s uit de organisatie zijn, maar ook mensen van buiten de organisatie. Je werkt nauw samen met externe stakeholders, zoals projectontwikkelaars,
 

Intern Communicatie Adviseur - Becoss

Interim - Interne Communicatie Adviseur 
(32 – 38,75 uur per week)
Wij zoeken per direct tijdelijke versterking voor ons communicatie team! De functie
Je geeft samen met je communicatie collega’s en de manager communicatie richting aan de (interne) communicatie van Aon door het ontwikkelen van communicatiestrategie, en -concepten, gekoppeld aan het organisatiebeleid. Als communicatie adviseur geef je advies en stel je communicatieplannen op over de meest uiteenlopende communicatievraagstukken: interne (nationale of internationale) veranderprocessen, medewerkersbetrokkenheid en MVO projecten en internal branding. En je vergeet daarbij de externe doelgroepen niet.
Naast het bedenken van communicatie oplossingen ben je ook verantwoordelijk voor de
 

Management Assistente - Becoss

W i e zijn wij? Wij, het Projectmanagementbureau (PMB), werken aan de (fysieke) stedelijke ontwikkeling van Rotterdam. Wij zijn actief in de diverse gebiedsontwikkelingen, betrokken bij vastgoedprojecten, trekken infrastructurele projecten en organiseren buitenruimteprojecten. Bij al deze zaken is de Rotterdamse Standaard Projectmatig Werken (RSPW) onze leidraad. Dit doen wij natuurlijk niet alleen. Binnen de afdeling PMB vindt je de projectmanagers, secretarissen, projectplanners en projectassistenten die aan de projecten werken. Het MT van onze afdeling bestaat uit een afdelingshoofd en vijf teammanagers. Het management wordt ondersteund door het managementsecretariaat. Wa t breng jij mee? Je hebt minimaal een MBO+ werk- en
 

Externe Communicatie Adviseur - Becoss

Interim - Externe Communicatie Adviseur 
(32 – 38,75 uur per week)
Wij zoeken per direct tijdelijke versterking voor ons communicatie team! De functie
Je geeft samen met je communicatie collega’s en de manager communicatie richting aan de (externe) communicatie van Aon door het ontwikkelen van communicatiestrategie, en -concepten, gekoppeld aan het organisatiebeleid. Als communicatie adviseur geef je advies en stel je communicatieplannen op over de meest uiteenlopende communicatievraagstukken zoals (employer) branding, MVO projecten en projecten die voortkomen uit de strategische agenda van het managementteam, commerciële uitdagingen en de Aon wereldwijde activiteiten. Je ‘kijkt’ niet alleen naar buiten, maar neemt ook
 
De Servicedesk ICT is een onderdeel van de afdeling Gebruikersondersteuning. De afdeling gebruikersondersteuning bestaat uit: De Servicedesk ICT als eerste aanspreekpunt voor ICT storingsmeldingen, vragen en aanvragen. De Servicepunten voor ondersteuning op mobiele ICT-middelen en facilitaire dienstverlening. Werkplekbeheer voor 2e lijn ondersteuning bij storingen aan de hardware op de werkplek en in de vergaderruimtes. Voor nu zoeken we een collega voor de Servicedesk ICT De Servicedesk ICT van de gemeente Rotterdam levert ondersteuning aan meer dan 12.000 collega’s in een complexe omgeving met veel verschillende applicaties.
 

Manager Facilitair/Vastgoedbeheer - Becoss

Organisatie
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. 'Samenwerken, daadkracht en vertrouwen' staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega's over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de
 

Accountmanager Contractbeheer Vastgoed - Becoss

Organisatie
De Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers, die zich ontwikkelt naar een regiegemeente. Wij geven vorm aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever, gebruik makend van nieuwe technologieën. Onze ambitie is om de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren. Ons moderne kantoor en onze mobile devices bieden alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het cluster Contractbeheer
 

Starter: WABO vergunningverlener - Becoss

Opdrachtomschrijving De uitvraag voor de 3 FTE ervaren WABO vergunningverleners betreft een extra flexibele schil in het Gebied Centrum. Deze is nodig om drie redenen: Een vaste medewerker moet worden ingezet op een ander belangrijk project en wordt tijdelijk vervanging gezocht voor zijn plek. Duur 6 tot 12 maanden. Een van de inhuurkrachten is vertrokken. Duur 6 tot 12 maanden. Het werk is dermate toegenomen in het centrumgebied dat de bezetting moet worden uitgebreid. Duur 12 tot 24 maanden. De uitvraag voor 3 FTE starters WABO vergunningverleners betreft een aanvulling op de vaste groep P1 plannen. Dit zijn alle eenvoudige
 

Ervaren: WABO vergunningverlener Gebied - Becoss

Opdrachtomschrijving De uitvraag voor de 3 FTE ervaren WABO vergunningverleners betreft een extra flexibele schil in het Gebied Centrum. Deze is nodig om drie redenen: Een vaste medewerker moet worden ingezet op een ander belangrijk project en wordt tijdelijk vervanging gezocht voor zijn plek. Duur 6 tot 12 maanden. Een van de inhuurkrachten is vertrokken. Duur 6 tot 12 maanden. Het werk is dermate toegenomen in het centrumgebied dat de bezetting moet worden uitgebreid. Duur 12 tot 24 maanden. De ervaren WABO vergunningverlener behandelt complexe aanvragen voor o.a. hoogbouw en transformatieprojecten in het centrum van Rotterdam.  Kernactiviteiten bouwaanvragen o.a.
 

Secretaresse Wethouder - Becoss

Het ontzorgen van de bestuurders van de tweede grootste stad van Nederland is een belangrijke en verantwoordelijke taak. Je hebt zowel een adviserende rol (met name over de agenda) als uitvoerende rol in de ondersteuning van de wethouder. Je zorgt in alle hectiek voor rust en overzicht, je coördineert de (digitale) stukkenstroom en hebt de regie over de agenda en alles wat daar uit voort komt. Jouw voorkomen en handelen dragen bij aan het imago van de wethouder, binnen en buiten de organisatie. Je opereert zelfstandig, schakelt en handelt zeer snel en blijft daarbij secuur en oplossingsgericht. Dit is in
 

Functioneel ondersteuner/procesanalist - Becoss

Als Functioneel ondersteuner/procesanalist heb je 2 belangrijke rollen t.w. Nazorg op de implementatie van het nieuwe zaaksysteem en DWARRS werken. Ondersteuning aan functioneel beheer bij een nieuwe release van een maatwerk applicatie tbv WABO vergunningen Ad 1. Als ondersteuner en procesanalist
 

Projectleider / I-adviseur Omgevingswet - Becoss

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn
 
Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp staat midden in de samenleving. Dagelijks zetten we ons in voor de belangen en het welzijn van onze inwoners. De gemeente Pijnacker-Nootdorp ligt in het groen, midden in de Randstad, tussen Zoetermeer, Rotterdam, Delft en Den Haag. De gemeente is vanuit alle richtingen goed bereikbaar. Pijnacker-Nootdorp telt ruim 52.700 inwoners. De gemeente staat bekend om haar aantrekkelijke woningbouwprojecten en uitstekende woonkwaliteiten, zoals de vriendelijke sfeer, veiligheid, een rijk verenigingsleven, goede sportaccommodaties en overige voorzieningen. Alles dichtbij huis, met de grote steden binnen handbereik. De gemeente dankt haar stevige economische positie voor een belangrijk deel aan de
 

Schoonmaakmedewerker Veghel - Becoss

Voor een van onze klanten in de regio Veghel zijn we op zoek naar schoonmaakmedewerkers.
 

Grafisch werkvoorbereider / calculator - Becoss

De afdeling De afdeling SW-beschut is de locatie van de Gemeente Rotterdam, waar bijna 1000 SW-medewerkers in een beschutte werkomgeving in opdracht van het bedrijfsleven allerhande productiewerkzaamheden verrichten. Werkzaamheden als verpakken montagewerk, confectiewerk, electra  en repro- en mailwerkzaamheden. Vanaf 1-5-2018 gaat een collega met pensioen en willen we zijn functie graag weer vullen. De functie De werkvoorbereider/calculator levert een bijdrage aan een efficiënter productieproces en aan een betere verhouding van de kostprijs en opbrengsten. Je analyseert de verschillen tussen de voor- en nacalculatie en brengt hier advies over uit. Je bent verantwoordelijk voor het controleren van offertes en het doen van
 

Auditor - Becoss

Als onderdeel van de Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken (RSPW) is afgesproken dat projecten regelmatig onder de loep worden genomen met een audit. Dit betekent dat auditors met behulp van deskundige collega’s vanuit de auditpool met een onafhankelijke blik een auditteam vormen en projecten toetsen op aspecten die cruciaal zijn voor het slagen van een project. Van daaruit zijn verbeter- en leerpunten te identificeren voor het project en de organisatie. Met het auditen van projecten willen we bereiken dat projecten steeds blijven voldoen aan de eisen die wij daar zelf aan stellen en aan de eisen die anderen hieraan stellen
 

Medewerker documentaire informatievoorziening - Becoss

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp staat midden in de samenleving. Dagelijks zetten we ons in voor de belangen en het welzijn van onze inwoners. De gemeente Pijnacker-Nootdorp ligt in het groen, midden in de Randstad, tussen Zoetermeer, Rotterdam, Delft en Den Haag. De gemeente is vanuit alle richtingen goed bereikbaar. Pijnacker-Nootdorp telt ruim 51.000 inwoners. De gemeente staat bekend om haar aantrekkelijke woningbouwprojecten, zoals Ackerswoude en Keijzerhof, en uitstekende woonkwaliteiten, zoals de vriendelijke sfeer, veiligheid, een rijk verenigingsleven, goede sportaccommodaties en overige voorzieningen. Alles dichtbij huis, met de grote steden binnen handbereik. De gemeente dankt haar stevige economische positie voor een
 

Recordbeheerder - Becoss

De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem gaan fuseren en vormen op 1 januari 2019 één nieuwe gemeente in het land van Heusden en Altena. Dit moet een krachtige en toekomstbestendige gemeente worden, waarin de taken op een innovatieve wijze worden opgepakt. Op dit moment werken de drie gemeenten op verschillende terreinen al nauw samen. De organisatie van de  gemeente Werkendam  is ingericht volgens het directiemodel met een eenhoofdige directie en vijf units, aangestuurd door unitmanagers. In verband met de herindeling zijn wij voor het taakveld Financiën, onderdeel van de Unit Middelen van de gemeente Werkendam op zoek naar: een ervaren DIV
 

Kwartiermaker Energietransitie - Becoss

Klimaat en duurzaamheid komen steeds hoger op de politieke agenda. Zo ook bij de gemeente Hilvarenbeek. Om die reden zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker Energietransitie.
Er lopen al diverse projecten, jij zorgt dat deze soepel blijven verlopen. Dit doe je door overleggen en bijeenkomsten te organiseren en acties op te pakken die hieruit voortkomen. Met veel energie ga jij een leidende rol spelen in de uitvoering. Hierin profileer jij je als een échte kartrekker! De Kwartiermaker Duurzaamheid brengt partijen, personen en potentiële partners samen, inspireert en creëert. Werken aan de bewustwording voor een duurzaam Hilvarenbeek en daarover communiceren
 

Nieuwbouwschilder - Becoss

Voor deze afwisselende functie zoeken wij een schilder met ervaring als nieuwbouwschilder. Je bent verantwoordelijk voor alle voorkomende schilderwerkzaamheden. Ook heb je ervaring met het maken van o.a. binnen- en buitenschilderwerk. Dit kunnen muren, kozijnen, trappen, deuren, gevels, plafonds (hout en beton) zijn. En kun je goed zelfstandig plannen en werk je nauwkeurig? Dan ben jij misschien de schilder die wij zoeken! Functie eisen
- Je hebt aantoonbare werkervaring in de bouw.
- Je hebt een dienstverlenende instelling en goede contactuele vaardigheden.
- Een afgeronde bouwtechnische opleiding en kennis van geldende voorschriften is een pre.
- Je bent flexibel en
 

Zonnepaneelmonteur - Becoss

Voor onze opdrachtgever in Heesch zoeken wij een zonnepaneelmonteur. Je houdt je bezig met de volgende werkzaamheden: Zelfstandig in bedrijf stellen en onderhouden van diverse PV-installaties Zowel montage onderconstructie, zonnepanelen, omvormers en bijbehorende aanpassingen aan elektrische installaties Beheersing van uren en verbruikte materialen Controle op meer- en minderwerk Verzorgen van revisie Afwisselend werk, grote en kleine klussen, bedrijven en particulieren Ruim aanbod van scholing en cursussen via vakopleiding en leveranciers Werkzaamheden in de directe regio, dus geen last van lange reistijden/dagen Jouw profiel
 

Logistiek medewerk(st)er - Becoss

Voor onze opdrachtgever in Oss zoeken we een logistiek medewerk(st)er. De werkzaamheden Het organiseren van vervoer voor transporten naar binnen- en buitenland. Het opvragen van prijzen en communiceren met afdeling verkoop en klanten. Documenten vervaardigen. De binnenkomende en uitgaande containers afhandelen/ aanmelden bij transporteur. Inclusief documenten. Verkoopadministratie. Betalingen controleren. Andere voorkomende administratieve werkzaamheden. Jouw profiel Je hebt goede kennis van de Engelse taal, zowel in woord als schrift. Je bent proactief, een teamspeler, oplossingsgericht, nauwkeurig, stressbestendig en communicatief vaardig MBO werk- en denkniveau Onze opdrachtgever Het bedrijf van onze opdrachtgever is een echt familiebedrijf, dat als sinds 1998 levert aan
 

Beveiligingsmonteur - Becoss

Jouw profiel Opleiding minimaal MBO niveau door opleiding en/of ervaring Leeftijd vanaf 25 jaar Woonachtig in de regio Een samenwerker met flexibele werkhouding Klantgericht en representatief Kennis van alle genoemde aandachtsgebieden Wat bieden wij? Je komt te werken in een kerngezond, groeiend bedrijf. Je krijgt een afwisselende
 

Specialist Applicatiebeheer - Becoss

BCO Bestuurs- en concern ondersteuning (BCO) ondersteunt de gemeente Rotterdam op het gebied van bedrijfsvoering. Producten en diensten zoals ICT, HR, Financiën en Communicatie zijn gebundeld om zo efficiënt en effectief mogelijk de dienstverlening te leveren die de gemeente nodig heeft bij het uitvoeren van haar werk voor de stad. In een omgeving die voortdurend in beweging is, biedt BCO vakmanschap en kwaliteit om flexibel op die dynamiek in te kunnen spelen. Applicatiebeheer is verantwoordelijk voor goed functionerende applicatiesystemen in een beheerde en gemonitorde omgeving, volgens de afgesproken prestatienormen. De senior Applicatiebeheerder maakt onderdeel uit van de afdeling ICT Beheer
 

Controleur geluid bij evenementen - Becoss

Organisatie ODRU
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Bij ons werken 140 mensen. Opdracht
De controleur geluid bij evenementen controleert door middel van geluidsmetingen of tijdens evenementen in ons werkgebied voldaan wordt aan de vergunningsvoorschriften. Bij overschrijdingen spreekt hij of zij de organisatie direct hierop
 

Backoffice medewerker burgerzaken - Becoss

De gemeente Oisterwijk is een groene, gastvrije gemeente die bestaat uit drie kernen: Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Drie kernen met elk een ‘eigen’ kleur en kracht. Wij zijn een ambitieuze organisatie en willen ook in de toekomst blijven voldoen aan de eisen die de omgeving aan ons stelt. De gemeente Oisterwijk werkt op steeds meer fronten samen met de buurgemeenten Goirle en Hilvarenbeek. Dit betekent dat taken in de toekomst kunnen veranderen. Flexibiliteit is dan ook een begrip dat bij ons hoog in het vaandel staat. Voor een tijdelijke periode tot en met september 2018 zijn wij op zoek naar
 

Specialist AB DBA Oracle - Becoss

BCO Bestuurs- en concern ondersteuning (BCO) ondersteunt de Gemeente Rotterdam op het gebied van bedrijfsvoering. Producten en diensten zoals ICT, HR, Financiën en Communicatie zijn gebundeld om zo efficiënt en effectief mogelijk de dienstverlening te leveren die de gemeente nodig heeft bij het uitvoeren van haar werk voor de stad. In een omgeving die voortdurend in beweging is, biedt BCO vakmanschap en kwaliteit om flexibel op die dynamiek in te kunnen spelen. Applicatiebeheer is verantwoordelijk voor goed functionerende applicatiesystemen in een beheerde en gemonitorde omgeving, volgens de afgesproken prestatienormen. De Senior Applicatiebeheerder maakt onderdeel uit van de afdeling ICT Beheer
 

Salarisadministrateur - Becoss

Organisatie
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: samen zijn we Nijkerk, een dynamische gemeente met 41.000 inwoners. Als gemeentelijke organisatie faciliteren we initiatieven van de samenleving en zoeken de samenwerking. Onze organisatie bestaat uit slagvaardige zelfsturende teams die plaats en tijd onafhankelijk werken. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional. Opdracht
Werkzaamheden ten behoeve van de salarisadministratie bestaan onder andere uit:
- Tijdig en correct verzorgen van de maandelijkse salarisverwerking;
- Zorgdragen voor een juiste salarisberekening;
- Het uitvoeren van diverse controles m.b.t. WKR, pensioenafdrachten, loonaangifte, uitkeringen, salariskortingen, toelagen enzovoorts;
- In het algemeen
 

Cognos ontwikkelaar - Becoss

De afdeling Onderzoek en Business Intelligence Het dienstencentrum Onderzoek en Business Intelligence (O&BI) valt onder de kolom I&A. Onderzoek en Business Intelligence levert kennis en informatie die nodig is voor verantwoorde beleidsvorming over Rotterdam en voor het besturen van de stad en het concern. OBI levert deze kennis en informatie door: het doen van onderzoek het analyseren en beschikbaar stellen van verzamelde informatie. door leveren van standaardrapportages of automatisch bijgewerkte dashboards. De onderzoeksteams van OBI voeren onderzoeksprojecten uit en doen eenmalige of periodieke analyses (Monitors) op data over Rotterdam en het concern Het business intelligence team van OBI realiseert de
 

Productiemedewerker SPOED - Becoss

Voor onze opdrachtgever in Oosterhout zoeken wij een allround productiemedewerker. Het betreft een fulltime functie in 2-ploegendienst.
 

Projectsecretaris - Becoss

Achtergrond Voor het dossier Rotterdam The Hague Airport zoeken wij ondersteuning door een (project)secretaris. De aandacht en werkzaamheden zullen zich vooral afspelen rondom een nieuw luchthavenbesluit. Dit heeft uiteenlopende gevolgen voor Rotterdam en leidt daardoor tot verschillende beleidsmatige vraagstukken waarover directie en bestuur geadviseerd worden. Denk daarbij aan ruimtelijke ordening, milieu (geluidhinder, luchtverontreiniging), gezondheid, economie en verkeer en vervoer. Daarnaast is het komend luchthavenbesluit aanleiding voor verschillende initiatieven in relatie tot de luchthavenactiviteiten die met regionale partners worden opgepakt. Denk hierbij aan het verminderen van hinder en het verbeteren van communicatie en economische voordelen. Hiermee gaat gepaard veelvuldig overleg met
 

Secretaresse - Becoss

Cluster Werk en Inkomen De afdeling Toetsing en Toezicht beoordeelt de eerste aanvraag en de rechtmatigheid van uitkeringen van alle Rotterdammers. Tevens vorderen zij ten onrechte verstrekte uitkeringen terug en verhalen eventuele bijstand terug bij onderhoudsplichtigen. Dit doen we met ongeveer 300 medewerkers. Afdeling Toetsing en Toezicht bestaat uit 12 teams, een afdelingsmanager, twee unit managers en momenteel 1 secretaresse. Ter aanvulling zoeken we nu een secretaresse die ons managementteam kan ondersteunen en diverse afdeling ondersteunende taken kan uitvoeren De functie Je beheert de agenda van de manager, plant afspraken en bewaakt zo nodig de afhandeling daarvan, zorgt dat relevante
 

Schoonmaakmedewerker Utrecht - Becoss

Voor een van onze klanten in de regio Utrecht zijn we op zoek naar een schoonmaakmedewerker. Het is belangrijk dat je oog hebt voor detail en het werk ziet liggen. Daarnaast ben je flexibel ingesteld en kan je zelfstandig maar ook in groepsverband werken. Je bent gedreven en niet vies van hard werken. Het gaat in totaal om 33 uur per week. Deze uren worden verdeeld over twee medewerkers, dus je werkt zo'n 16,5 uur per week van maandag t/m vrijdag. Functie-eisen - Ervaring als schoonmaakmedewerker
- Oog voor detail
- Woonachtig in de regio Utrecht
- Je bent flexibel