Advertentie

Samsung S6 Edge Image Banner 300 x 250

Managementassistent - Becoss

Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning Het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning is de spil van de gemeentelijke organisatie en maakt kaders voor het hele concern. Zij zorgt enerzijds dat het college van burgemeester en wethouders de stad kan besturen en de schakel is tussen de burgers, het stadsbestuur en de gebieden. Anderzijds is het cluster de schakel met de overige (beleids)clusters op het gebied van bedrijfsvoering. ICT, HR, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken, Onderzoek, Financiën, Inkoop en Communicatie zijn gebundeld. Zo levert het cluster haar bijdrage die de organisatie nodig heeft bij het uitvoeren van haar werk voor de stad. Het cluster Bestuurs-
 

Full Stack Developer (Java/SQL/HTML) - Becoss

Wat ga je doen?
Als onze Fullstack developer bedenk en realiseer jij de beste oplossingen om onze producten en diensten nog mooier, gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Zo maak ook jij het reizen voor meer dan 1.000.000 mensen mogelijk. Elke dag weer. In de rol van Full Stack developer ben je, samen met je team, verantwoordelijk voor het omzetten van de huidige, monolitische Java Swing applicatie naar de service georiënteerde Angular applicatie. Hiermee kan de serviceverlening van onze collega’s aan de balie, en dus ook voor onze reizigers, worden verbeterd! Als Developer werk je in een Agile Scrum omgeving en
 

Manager Techniek - Becoss

Bedrijfsonderdeel
Je gaat werken bij het Onderhoudsbedrijf van NS op locatie Watergraafsmeer in Amsterdam. NS Operatie
NS Operatie is het meest gezichtsbepalende onderdeel van NS. Dit bedrijfsonderdeel is verantwoordelijk voor het treinvervoer op het Nederlandse hoofdrailnet. Alles wat met het rijden van treinen en serviceverlening naar de klant te maken heeft, vormt de basis voor de activiteiten van NS Operatie. Dus ook onderhoud, reparatie, reiniging, modernisering en verduurzaming van onze treinen Wat ga je doen?
Ben jij een enthousiaste empathische collega die goed kan leiding geven en in staat is zijn of haar medewerkers te motiveren? Heb jij die scherpte
 

Regisseur Participatie - Becoss

Door langdurig ziekteverzuim en de daardoor ontstane achterstand met betrekking tot de noodzakelijke acties in het klantenbestand ten behoeve van de desbetreffende klanten worden ondernemende en inspirerende collega’s met een adviserende en uitvoerende rol gevraagd voor de periode van 3 maanden met een optie tot verlenging. De primaire taak is de analyse van het eigen klantenbestand en op basis hiervan advisering aan de Teamleiders Participatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden in relatie tot uitstroom door middel van werk van de betreffende klanten. Het bij aanvang opstellen van een plan van aanpak is hier een onderdeel van. Op basis van het
 

Senior Financieel Adviseur Eemnes - Becoss

Organisatie
De BEL Combinatie is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie: de BEL Combinatie. Je werkveld is verspreid over de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Onze organisatie houdt niet vast aan één organisatiemodel, maar blijft zich continue ontwikkelen. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap. Functie
Binnen de jonge, complexe organisatie werk je met name voor het college van de gemeente Eemnes. Binnen Team Control en Financiën val je
 

Bouwadviseur Toezicht en Handhaving Gebied

Rotterdam is in veel opzichten een voorloper, een stad die durft. Zonder durf had de modernste haven ter wereld niet in Rotterdam gelegen. Zonder durf was Rotterdam de wolken minder dicht genaderd. Zonder durf waren veel debatten over grootstedelijke problemen niet in Rotterdam gestart. Rotterdam zoekt medewerkers met bezieling, die hun verantwoordelijkheid nemen en ook de minder gebaande paden durven te betreden. De stad die durft zoekt mensen die durven. De opdracht:
- Je voert zelfstandig complexe inspectieopdrachten uit t.a.v. het onderhoud en gebruik van gebouwen, waarbij afstemming met andere diensten en organisaties nodig is. Je wordt gelinkt aan een
 

Adviseur Ondergrond, Bodemsanering en Stedenbouw

Profiel organisatie Het cluster Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad, met hart voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Wij initiëren en begeleiden ruimtelijke en economische investeringen in Rotterdam. Daarbij zijn wij zowel publiek ontwikkelaar als kwaliteitsbewaker. Met gericht verkeersbeleid en een duurzame infrastructuur houden we Rotterdam bereikbaar. Door regels te handhaven zorgen we dat Rotterdammers veilig en aangenaam kunnen wonen. En met ons vastgoed huisvesten wij belangrijke publieke diensten en voorzieningen. Stadsontwikkeling geeft - samen met private en publieke partners - vorm aan de stad en houdt de stad in vorm.
 

Medewerker Vergunningen B Directie Veiligheid

Directie Veiligheid De Directie Veiligheid is producent en regisseur van veiligheid in Rotterdam. De Directie Veiligheid is flexibel, constant in beweging en kenmerkt zich door het vermogen snel te acteren naar aanleiding van maatschappelijke gebeurtenissen. De Directie Veiligheid schakelt tussen concreet en abstract. De lijnen met de burgemeester en de andere bestuurders zijn kort, de verbinding met de Rotterdammer is groot. De Directie Veiligheid zet gemeentelijke instrumenten en veiligheidsbevoegdheden in voor een aantrekkelijker en veiliger Rotterdam en heeft de centrale positie om samen met andere partijen te werken aan een veilige stad. Zij doet dit slagvaardig, werkt Rotterdammer gericht, stuurt
 

Inkomensconsulent Intake Inkomen - Becoss

A f d e lin g Toetsing & Toezicht De afdeling Toetsing & Toezicht richt zich op de inkomensintake, handhaving en terugvordering & verhaal. De afdeling draagt daarmee nadrukkelijk bij aan de doelstelling om instroom in de uitkering te beperken en het verlagen van de gemiddelde uitkeringshoogte. P o s i tionering Het voorbereiden en beoordelen of en tot welke hoogte en duur aanvragers in aanmerking kunnen komen voor een inkomensvoorziening  in het kader van de WWB, IOAW of Bijzondere Bijstand, alsmede het voorkomen van fraude binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving teneinde de borging van tijdigheid en
 

Senior Outsourcing Projectleider - Becoss

Senior Outsourcing Projectleider
Wij zoeken een Senior Outsourcing Projectleider welke kan acteren als een spin in het web en verbindingen kan leggen. De schakel tussen Alphen en leveranciers. Je bent een relatiemanager, gericht op het opzetten, begeleiden en bewaken van processen, op feiten gericht en goed in het in kaart brengen hiervan. Als echte adviseur reik jij Alphen handvatten en tools aan en acteer je als projectleider in het Europese Aanbestedingstraject voor het uitbesteden van Infrastructuur en werkplekdiensten. Als outsourcing projectleider ben je direct betrokken bij de realisatie.  De begeleiding in de beoordeling van de inschrijvingen (in samenwerking met inkoper
 

Medewerker regeltoepassing/handhaving - Becoss

Omschrijving   “Waarom?” Het team Leefomgeving verzorgt jaarlijks o.a. zo’n 3500 vergunningen waaronder zo’n 225 evenementenvergunningen. Het afgeven van vergunningen draagt bij aan de missie van de keten VVTH waarvan het team Leefomgeving onderdeel van is. Onze missie is: met en voor burgers, bedrijven en bezoekers, organiseren en beschermen wij de veiligheid en leefbaarheid. Doordat we meer maar ook complexere aanvragen ontvangen en er ook nog een aantal projecten lopen, zoals de implementatie voor een nieuw VTH systeem en de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet, hebben we ontzettend veel behoefte aan jouw hulp! Omschrijving “Wat?” Als vergunningverlener evenementen ben je samen
 

Medewerker Bestuurssecretariaat - Becoss

Organisatie
De gemeenten Voorschoten en Wassenaar werken ambtelijk samen in de vorm van de Werkorganisatie Duivenvoorde. Deze Werkorganisatie bedient met respect voor de eigen identiteit en het lokale beleid de beide gemeentebesturen. De organisatie bestaat uit zes afdelingen en wordt aangestuurd door twee concerndirecteuren. Dit zijn de secretarissen van beide gemeenten. Afdeling
De afdeling PO&I zorgt voor integrale advisering en ondersteuning op het vlak van Personeel en Organisatie, Informatie en Automatisering, Communicatie, Evenementen en Kabinetszaken. In totaal heeft de afdeling 45 medewerkers die verdeeld zijn over drie locaties. Als medewerker Bestuurssecretariaat kom je te binnen het team Communicatie en Bestuursondersteuning.
 

Coördinator Bodemsanering gasfabriek Keilehaven - Becoss

Profiel organisatie Het cluster Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad, met hart voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Wij initiëren en begeleiden ruimtelijke en economische investeringen in Rotterdam. Daarbij zijn wij zowel publiek ontwikkelaar als kwaliteitsbewaker. Met gericht verkeersbeleid en een duurzame infrastructuur houden we Rotterdam bereikbaar. Door regels te handhaven zorgen we dat Rotterdammers veilig en aangenaam kunnen wonen. En met ons vastgoed huisvesten wij belangrijke publieke diensten en voorzieningen. Stadsontwikkeling geeft - samen met private en publieke partners - vorm aan de stad en houdt de stad in vorm.
 

Applicatiebeheerder - Becoss

In Rotterdam kan alles wat jij kunt Rotterdam vernieuwt zich en dat blijft niet onopgemerkt. Hier is ruimte voor mensen met ideeën. Werken in Rotterdam is leuk, werken aan Rotterdam is nog leuker. Juist hier is je werk interessant en van het grootste belang. Waarom? Omdat de veelgeprezen stad ook kampt met grootstedelijke problemen die het uiterste van haar medewerkers vraagt. Kun jij dat aan? Welkom. In Rotterdam gebeurt alles wat je loopbaan nodig heeft. Rotterdam. Make it happen. Jouw werkplek In Rotterdam werk je bij de grootste ICT-afdeling in gemeenteland. Honderden collega’s houden zich dagelijks bezig met het beheren
 

Archeoloog - Becoss

Organisatie
De gemeenten Voorschoten en Wassenaar hebben gekozen voor vergaande samenwerking. Dit doen zij per 1 januari 2013 van start gegane Werkorganisatie Duivenvoorde. Deze gemeenschappelijke regeling zal met respect voor de eigen identiteit en het lokale beleid de beide gemeentebesturen bedienen. De organisatie zelf bestaat uit 6 afdelingen en wordt aangestuurd door een tweehoofdige concerndirectie (secretarissen van beide gemeenten). De afdeling
De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (hierna RO) richt zich op de ontwikkeling van het fysieke domein. Binnen de afdeling is ook het projectmanagement ondergebracht. De hoofdtaken van de afdeling zijn:
- Beleid: verkeer en mobiliteit, groen, water, milieu, RO (inclusief
 

Medewerker Backoffice Burgerzaken en Burgerlijke Stand

Organisatie
De gemeente Houten ligt ten zuiden van Utrecht en heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld van een mooi landelijk dorp naar een gemeente met bijna 50.000 inwoners in een voornamelijk sub urbane setting. De gemeente staat o.a. door de unieke stedenbouwkundige opzet bekend als fietsstad. De gemeente omvat naast de kern Houten ook een redelijk groot buitengebied met de kernen ’t Goy, Tull en ’t Waal en Schalkwijk. Houten is verder uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Het NS-station ligt direct naast het gemeentehuis, ligt slechts 10 minuten van Utrecht CS en wordt bediend met 4 treinen per uur
 

Financial Auditor Vastgoed - Becoss

Afdeling Financial Audit Op basis van de risicoanalyse en het overkoepelend controleplan, is het de hoofdtaak van FA periodiek audits (financial audits) uit te voeren op risicovolle processen en systemen. De afdeling FA toetst de bedrijfsprocessen op betrouwbaarheid en rechtmatigheid en genereert stuurinformatie ten behoeve van het tijdig bijstellen van fouten en procedures indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden voordoen (incl. early warningrapportages). De daadwerkelijke verantwoordelijkheid voor het in de grip houden van de organisatie ligt bij de lijn. De kerntaken zijn:
 

Kwaliteitsmedewerker - Becoss

A f d e lin g Beheer Inkomen De aanpak werk en inkomen wordt uitgevoerd  onder leiding van het cluster Werk en Inkomen. Het cluster wordt gevormd uit onderdelen van de diensten SoZaWe (werk en inkomensdeel), Roteb (werkdeel) en programma arbeidsmarkt en economie. Inkomensbeheer is een wettelijke taak en wordt door deze afdeling uitgevoerd. Doel van de afdeling Beheer inkomen is het creëren van een uniform proces voor alle doelgroepen dat zo efficiënt mogelijk is ingericht en zo maximaal mogelijk is geautomatiseerd, waardoor fouten worden voorkomen. P o s i tionering
 

Verkoopmedewerker (parttime) - Becoss

Voor een opdrachtgever in Oss zoeken wij een parttime verkoopmedewerker. Je zult werken op vrijdag en zaterdag. Werkzaamheden Als verkoopmedewerker help je de klanten van de opdrachtgever. Je maakt ter plekke diverse producten klaar, zoals belegde broodjes, luxe maaltijden en sushi. Daarnaast zorg je voor het aanvullen van de winkel met producten en ben je er altijd alert op dat de winkel opgeruimd en representatief blijft. Jouw Profiel
 

Pendelchauffeur - Becoss

Voor onze klant in Born zijn wij per direct op zoek naar een pendelchauffeur in 12-uurs wisseldienst. Werkzaamheden Als Pendelchauffeur dag en/of nacht heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden:
- Je zorgt op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze voor handeling van de goederenstroom
- Je borgt de aflevering als Pendelchauffeur dag en/of nacht ook op het gebied van kwaliteit en kwantiteit
- Je zorgt continue voor de controle en juist gebruik van het transportmaterieel Je hebt als Pendelchauffeur dag en/of nacht dus een afwisselende en verantwoordelijke baan. Je profiel
Van jou wordt als Pendelchauffeur dag en/of nacht
 

Full-stack iOS Developer (Reisplanner Xtra)

Wat ga je doen?
Als Full-stack iOS Developer bouw en beheer je samen met het team onze iOS Reisplanner Xtra, iOS NS International en backend API’s die we zelf “runnen en hosten". Dit betekent dat je snel nieuwe functionaliteit kan maken en uitproberen en in productie moet houden. Oftewel: “You build it you run it!”. Waar ben je goed in?
Om in het team te passen heb je qua ervaring nodig:
- 3 jaar Swift & RxSwift
- functioneel programmeren
- Jenkins Continuous Integration
- Fastlane, Gradle en Git En gebruik je de volgende tools:
- Sketch
- Xcode
-
 

E-HRM adviseur - Becoss

Opdrachtbeschrijving: De informatie adviseur / project architect functioneert op het snijvlak van organisatie, bedrijfsproces en informatievoorziening. Hij/zij analyseert complexe vraagstukken en is in staat om oplossingen aan te bieden die enerzijds aan de behoefte voldoen en anderzijds de gewenste integriteit van informatievoorziening te versterken. Hij/zij functioneert daarbij binnen projecten als informatie architect, stelt project start- en eindarchitecturen op. Daarnaast ondersteunt hij/zij als informatie adviseur de centrale staven met name op gegevens management en functionaliteiten beheer. Gunningscriteria
- De kandidaat is met ingang van 01-02-2018 voor minimaal 36 uur per week beschikbaar. (KO)
- De kandidaat dient gedurende binnen een maand
 

Voorman hovenier - Becoss

Voor een opdrachtgever in Schaijk zoeken wij een fulltime voorman hovenier voor het onderhouden, aanleggen en renoveren van bedrijfs- en particuliere tuinen. Je zult je zelfstandig gaan bezighouden met de tuinen in jouw klantportfolio. Werkzaamheden Onze opdrachtgever voert verschillende werkzaamheden uit bij bedrijven en particulieren. Jij zult je dan ook gaan bezighouden met diverse taken, denk aan: Snoeiwerkzaamheden Composteren Gazononderhoud Onkruidbestrijding (particulier en bedrijfsmatig) Maaiwerkzaamheden Ontwerpen en aanleggen van tuinen Jouw profiel
 

Bedrijfsleider - Becoss

Voor een klant in Heesch zoeken wij een bedrijfsleider voor 40 uur per week. Het gaat om een modern bedrijf, gericht op het herstellen van schades aan auto’s en trucks. Zij onderscheiden zich door hoogwaardig vakmanschap, moderne technieken en jarenlange ervaring. Ook beschikken ze over een grote werkplaats met daarin eersteklas apparatuur. Werkzaamheden Je houdt je vooral bezig met het leiding geven aan de medewerkers en het coördineren van de werkzaamheden in de werkplaats. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor:
 

Stedenbouwkundige supervisor MAAK.Zaanstad Zuid - Becoss

Gemeente Zaanstad (hierna de gemeente) is met ruim 154.000 inwoners één van de grootste gemeenten van Nederland. De gemeente is in 1974 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Assendelft, Krommenie, Wormerveer, Westzaan, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam. De gemeente maakt deel uit van de plusregio Amsterdam en valt onder de veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland. De gemeente is op zoek naar een ervaren stedenbouwkundige supervisor voor gebied Zuid binnen MAAK.Zaanstad Een proactieve, enthousiaste, verantwoordelijke supervisor, met zeer goede communicatieve vaardigheden en affiniteit met binnenstedelijke ontwikkeling. Ook op de lange termijn wil Zaanstad een stad zijn waar mensen zich thuis
 

Full-stack Android Developer (Reisplanner Xtra)

Wat ga je doen?
Als Full-stack iOS Developer bouw en beheer je samen met het team onze iOS Reisplanner Xtra, iOS NS International en backend API’s die we zelf “runnen en hosten". Dit betekent dat je snel nieuwe functionaliteit kan maken en uitproberen en in productie moet houden. Oftewel: “You build it you run it!”. Waar ben je goed in?
Om in het team te passen heb je qua ervaring nodig:
- 3 jaar Android ervaring
- 5 jaar server-side Java, JAX-RS, AKKA, Tomcat, GSON, Hystrix, Java 8 Streams (filter, map, reduce)
- REST-API ontwerp en implementatie
- Kennis van
 

Senior technisch applicatiebeheerder - Becoss

De West Brabant West-gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk hebben gezamenlijk een zelfstandig opererende organisatie opgericht onder de naam ICT Samenwerking West-Brabant West (ICT WBW). Deze ICT-organisatie regelt en beheert de gewenste ICT voor de deelnemende partijen. Achterliggend idee van de gezamenlijke ICT-organisatie is dat door het bundelen en onder één aansturing brengen van kennis en capaciteit op het gebied van ICT, een robuustere en meer flexibele ICT-ondersteuning ontstaat, die klaar is voor toekomstige ontwikkelingen. Sinds Augustus 2017 is ook de Gemeente Tholen toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Naast gemeenten worden ook een aantal samenwerkingsverbanden ondersteund. ICT WBW
 

Senior Handhavingsjurist - Becoss

Zo werkt het in De Bilt
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 240 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en
 
Voor een klant in de regio Helmond zijn wij op zoek naar een Administratief Medewerk(st)er Logistiek voor de zaterdag. Werkzaamheden Je houdt je bezig met alle voorkomende administratieve taken. Je voert deze zeer secuur en correct uit. Er zijn bepaalde deadlines waar je je aan moet houden, maar je verliest hierdoor de kwaliteit niet uit het oog. Je houdt je oa bezig met het controleren van ontvangstbrieven, opmaken van pakbonnen en het inboeken van gegevens. Jouw profiel
 

Teamlead Applicatiebeheer/Senior FAB - Becoss

Wat ga je doen?
Binnen Personeel Service Organisatie, zorg je als Teamleider functioneel beheer voor de coördinatie van de werkzaamheden en pak je ook een rol in de uitvoering op. Een belangrijke deeltaak is het transformeren van de huidige werkwijze van de teams naar een Agile werkwijze.
De werkzaamheden binnen het team bestaat uit het beheer van applicaties en systemen die deel uitmaken van diverse ketens binnen NS, zodanig dat deze bedrijfsapplicaties optimaal aansluiten bij het bedrijfsproces en de kwaliteit geborgd is. Hiernaast is de onboarding van nieuwe toepassingen een deel van de werkzaamheden, Kennis hiervan is een pre.
De
 

Marketing communicatie adviseur - Becoss

Marketing communicatie adviseur Rotterdam Makers District (28 uur) Het Makers District wordt dé plek in de regio voor de innovatieve maakindustrie. Hier wordt de transitie naar de nieuwe economie van haven en stad in de praktijk gebracht. Jonge bedrijven kunnen er doorgroeien tot grote, gevestigde ondernemingen. Jongeren maken er kennis met techniek. Nieuwe technologieën worden er niet alleen uitgedacht, maar ook getest en toegepast. Ze zijn voor iedereen zichtbaar. Dat maakt het Makers District tot een proeftuin en etalage. Het gebied ademt innovatie, in de toekomst nog meer dan nu. Het Makers District ontwikkelt zich aan weerszijden van de Maas,
 

Inkomensconsulent - Becoss

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. Medio 2017
 

Financial Auditor Grex - Becoss

Afdeling Financial Audit Op basis van de risicoanalyse en het overkoepelend controleplan, is het de hoofdtaak van FA periodiek audits (financial audits) uit te voeren op risicovolle processen en systemen. De afdeling FA toetst de bedrijfsprocessen op betrouwbaarheid en rechtmatigheid en genereert stuurinformatie ten behoeve van het tijdig bijstellen van fouten en procedures indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden voordoen (incl. early warningrapportages). De daadwerkelijke verantwoordelijkheid voor het in de grip houden van de organisatie ligt bij de lijn. De kerntaken zijn:
 

Financieel Adviseur - Becoss

Plaats in de organisatie De Financieel Adviseur valt hiërarchisch onder het Teamleider Accounting. Context van de functie De Financieel Adviseur is werkzaam binnen de afdeling Accounting (AC). Deze afdeling is gericht op de registratie/vastlegging van basisinformatie in de financiële administratie. Het gaat hier om transactieverwerkende processen die gestandaardiseerd moeten worden uitgevoerd. Tevens worden vanuit deze afdeling cijferanalyses uitgevoerd voor zover ze ten doel hebben zekerheid over de accuratesse van de administratie te garanderen. De afdeling is functioneel ingericht met daarbinnen een focus op de cluster (primair proces / product). Specifieke taakgebieden binnen deze afdeling zijn Grootboek/Liquide Middelen, Crediteuren en Debiteuren.
 

Coördinator Autocad - Becoss

Coördinator Autocad project Zuidelijke Ringweg Groningen Taken:
- Het inrichten van de autocad omgeving voor het project
- Het opstellen van de tekenrichtlijnen en procedures m.b.t. het uitvoeringsontwerp (hoofdzakelijk elektro- en installatietechnisch)
- Het begeleiden en aansturen van de tekenaars m.b.t. richtlijnen en juiste gebruik van autocad
- Het coördineren van tekenwerkzaamheden van derden en leveranciers
- Het voeren van overleg en afstemming m..b.t. tekenwerk
- Het geven van sturing m.b.t. document control tekeningen
- Het controleren van aangeleverde tekeningen door Bouwcombinatie, onderaannemers en leveranciers
- Het uitvoeren van reviews op kwaliteit tekenwerk
- Het vrijgeven van het tekenwerk voor
 

Klantmanager Werk / Trainer-Coach - Becoss

Het Werkplein Hart van West-Brabant is op 1 januari 2015 van start gegaan als gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. Het Werkplein werkt vanaf twee locaties, Etten-Leur en Roosendaal. De dienstverlening richt zich op de 225.000 inwoners in deze zes gemeenten en de ruim 18.000 actieve bedrijven. In het verzorgingsgebied van het Werkplein is werkgelegenheid voor ruim 104.000 personen. De organisatie wordt gevormd door ruim 120 medewerkers. Met elkaar bouwen wij aan een organisatie in ontwikkeling waarbij het streven is zoveel mogelijk mensen naar vermogen te laten participeren op de arbeidsmarkt of in de
 

Klantmanager sociale zekerheid - Becoss

Doelstelling van de functie
Is verantwoordelijk voor de integrale dienstverlening aan de individuele burger vanuit de beleidsterreinen sociale zekerheid met als doel het vergroten van de zelfstandigheid van burgers. Taken en resultaten
 

Projectmanager - Becoss

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp staat midden in de samenleving. Dagelijks zetten we ons in voor de belangen en het welzijn van onze inwoners. De gemeente Pijnacker-Nootdorp ligt in het groen, midden in de Randstad, tussen Zoetermeer, Rotterdam, Delft en Den Haag. De gemeente is vanuit alle richtingen goed bereikbaar. Pijnacker-Nootdorp telt ruim 52.700 inwoners. De gemeente staat bekend om haar aantrekkelijke woningbouwprojecten, zoals Ackerswoude en Keijzershof, en uitstekende woonkwaliteiten, zoals de vriendelijke sfeer, veiligheid, een rijk verenigingsleven, goede sportaccommodaties en overige voorzieningen. Alles dichtbij huis, met de grote steden binnen handbereik. De gemeente dankt haar stevige economische positie voor een
 

Allround Communicatieadviseur - Becoss

Organisatie
De gemeenten Voorschoten en Wassenaar werken ambtelijk samen in de vorm van de Werkorganisatie Duivenvoorde. Deze Werkorganisatie bedient met respect voor de eigen identiteit en het lokale beleid de beide gemeentebesturen. De organisatie bestaat uit zes afdelingen en wordt aangestuurd door twee concerndirecteuren. Dit zijn de secretarissen van beide gemeenten. Afdeling
De afdeling PO&I zorgt voor integrale advisering en ondersteuning op het vlak van Personeel en Organisatie, Informatie en Automatisering, Communicatie, Evenementen en Kabinetszaken. In totaal heeft de afdeling 45 medewerkers die verdeeld zijn over drie locaties. Als communicatieadviseur kom je te werken binnen het team Communicatie dat de
 

Jongerencoach - Becoss

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling. Het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) stimuleert maximale ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning als de omgeving die niet kan bieden. Of intensievere zorg waar echt noodzakelijk. Dat doen we in opdracht van het college en deelgemeenten en samen
 

Medewerker helpdesk Rotterdampas - Becoss

Rotterdampas Rotterdampas wil iedereen motiveren socialer, actiever en ondernemender te zijn en zo meer van het leven te genieten. Dit door gratis toegang en hoge korting te bieden bij/op allerlei leuke doe-dingen; van attracties tot cultureel, sportief of culinair. Rotterdampas motiveert de mensen die hier om wat voor reden dan ook moeite mee hebben (bijvoorbeeld minima) graag extra. Daarnaast is de Rotterdampas een instrument om het AOW- en Jeugd-tegoed voor de betreffende doelgroepen te ontsluiten. Er zijn ruim 195.000 pashouders in Rotterdam en omgeving. Meer dan 500 bedrijven en instellingen nemen deel aan de Rotterdampas door gratis toegang of korting
 

Inkomensconsulent - Becoss

De opgave
Met de decentralisatie van de taken op het gebied van Jeugdzorg, Wmo-begeleiding en Participatie heeft de gemeente ‘het gereedschap’ gekregen om het uiteindelijke doel, de transformatie naar een participatiesamenleving vorm te kunnen geven. Deze transformatie vraagt om een andere manier van werken waarbij er naast systeemwaarden als efficiency, regels, controle en beheersing meer aandacht komt voor menswaarden als vertrouwen, keuzevrijheid en kwaliteit. Wat ga je doen?
Als inkomensconsulent verzorg je uitkeringen van mensen die zijn aangewezen op een vorm van inkomensondersteuning door de gemeente. Dit doe je door betrokken te zijn bij jouw cliënten en alert te zijn
 

Medewerker techniek & ontwikkeling - Becoss

Gemeente Breda zoekt een Project Engineer cultuur techniek. Het team Ontwerp en Voorbereiding van de gemeente Breda maakt onderdeel uit van de afdeling Stadsingenieurs. Deze afdeling houdt zich bezig met gehele spectrum (vanaf visievorming tot en met de realisatie) van de buitenruimte en openbare gebouwen. Komende jaren staan een aantal grote projecten op stapel waardoor een versterking van het team Ontwerp en Voorbereiding gewenst is. Projecten waaraan gewerkt gaat worden zijn o.a. ontwikkeling Havenkwartier (gebiedsontwikkeling met diverse openbare ruimte opgaven), realisatie van de ‘Nieuwe Mark’ (doortrekken rivier door de stad), ‘Oostflank’ (herinrichting schil binnenstad) en diverse andere herinrichtingsopgaves. De gedreven
 

Outbound medewerker - Becoss

Wij zijn op zoek naar een outbound medewerker voor het telefonisch maken/verzetten van afspraken met consumenten in een projectteam die betrokken is bij groot project in het kader van meterwisselingen voor Liander. Benodigde competenties/eigenschappen:
- klantvriendelijk
- prettige telefoonstem
- bestand tegen "hectiek" in omgeving
- type "aanpakker"
- accuraat registreren van gemaakte afspraken Gunningscriteria
- Ervaring met telefonisch maken van afspraken
- Woonachtig in de regio Nieuwegein-Utrecht-Houten
- Ervaring met werken in een hectische omgeving CV-eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat
 

Civieltechnisch Projectleider - Becoss

Opdrachtgever
Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt. 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.' Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor
 

Klantmanager - Becoss

Klantmanager Wmo (Voornamelijk Wmo ‘Oud’) Een ervaren doorpakker met een groot hart, die niet zorgt voor- maar zorgt dat.
Je bent onderdeel van de Wmo wijkteams (Keten Maatschappelijke Ondersteuning) Functieomschrijving:
Waarom:
Gemeente Breda is verantwoordelijk voor de Wmo in de gemeente Breda.
Binnen het Sociaal Economisch Domein van de gemeente Breda willen we burgers tijdig, nabij, integraal en op maat ondersteunen bij het vinden van een oplossing.
Daarbij wordt intensief samengewerkt met het Zorg voor Elkaar Breda Netwerk. Wat:
Het is de bedoeling dat iedere klant die gebruik maakt van diensten en voorzieningen die door de gemeente worden toegekend, een
 

Medewerker Centrale Balie - Becoss

Voor de gemeente Woensdrecht zoeken wij een Medewerker Centrale Balie op het vakgebied burgerzaken, voor 36 uur per week. Wat zijn je taken
• Je neemt aanvragen van de klant in ontvangst, toetst deze, adviseert hierover, verstrekt informatie, geeft voorlichting en advies aan zowel in- als externe klanten en verricht alle bijkomende werkzaamheden hierin, om te komen tot kwalitatief goede (afhandeling van) producten en diensten.
• Je voert administratieve werkzaamheden uit en voert mutaties door t.b.v. producten en diensten van de gemeente, gemeentelijke instellingen of de overheid, zowel aan de balie, schriftelijk, telefonische als via het digitale kanaal.
• Je
 

Coach loopbaan en ontwikkeling - Becoss

Organisatie
De Gemeente Westland hecht veel belang aan de ontwikkeling van haar medewerkers en biedt daarom medewerkers diverse faciliteiten om met ontwikkeling bezig te zijn. Eén van die faciliteiten is de TalentenCoach. De TalentenCoach bestaat sinds 2012 en is samen met de Westlandse School (een intern opleidingsinstituut) het centrum voor mobiliteit en ontwikkeling binnen de gemeente Westland. Dit centrum is gepositioneerd binnen het taakveld HRM, cluster Bedrijfsvoering. Tot nu toe was de TalentenCoach niet alleen maar wel voornamelijk gericht op loopbaancoaching. Vanwege ontwikkeling in coachingsvragen wil de gemeente Westland graag een verschuiving maken naar een breder palet aan coaching. Naast
 

Projectleider t.b.v. Implementatie Algemene Verordening

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is.
 

Specialist BRP - Becoss

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp staat midden in de samenleving. . De gemeente Pijnacker-Nootdorp ligt in het groen, midden in de Randstad, tussen Zoetermeer, Rotterdam, Delft en Den Haag. De gemeente is vanuit alle richtingen goed bereikbaar. Pijnacker-Nootdorp telt ruim 52.700 inwoners. De gemeente staat bekend om haar aantrekkelijke woningbouwprojecten en uitstekende woonkwaliteiten, zoals de vriendelijke sfeer, veiligheid, een rijk verenigingsleven, goede sportaccommodaties en overige voorzieningen. Alles dichtbij huis, met de grote steden binnen handbereik. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. De gemeente dankt haar stevige economische positie
 

Procesregisseur VHRR - Becoss

A lg emeen De aanpak binnen het veiligheidshuis is de Integrale Persoonsgerichte aanpak. Centrale doelstelling daarbij is het terugdringen van de recidive onder de doelgroepen. Op die manier daalt de criminaliteit en overlast. Waar bestaat de aanpak uit? Enerzijds heeft de aanpak een repressief karakter en anderzijds is de aanpak gericht op zorg- en hulpverlening. Kern is steeds dat de combinatie van straf en zorg het meest effectief is om recidive te verminderen. Naast straf en zorg zijn er soms ook civiele interventies (denk aan een onder toezichtstelling van een kind) en bestuursrechtelijke interventies (bijvoorbeeld een gebiedsverbod) nodig. De waarde
 

Medewerkers Bediening (spoed) - Becoss

Wij zijn op zoek naar doorgewinterde horecatoppers, studenten of vers afgestudeerde fanatiekelingen die onwijs veel zin hebben om te knallen in de horeca! Dit al voor vanavond 8 december van 17:00 uur tot +/- 1:00 uur Wat kan je van ons verwachten Een Afwisselende baan; werken op een top locatie in Oss Een leuk en professioneel team van collega’s Een goed salaris Wat zijn de werkzaamheden: Bedienen rondom de wedstrijden van Fc Oss. Bedienen in à la carte restaurant. Wat verwachten wij van jou:
 

Trainer on the Job Aanbesteden

De gemeente Bergen op Zoom is een gemeente met bijna 67.000 inwoners en ligt midden op de Brabantse Wal, een groene parel omgeven door water. We zijn trots op onze historie - zowel in de stad als in de kernen - en onze cultuur. Op de dynamiek van Bergen op Zoom en onze sterke regionale functie op de as van Antwerpen en Rotterdam. We willen dat iedereen hier fijn kan wonen, werken en recreëren.
De gemeente Bergen op Zoom is een organisatie die permanent in ontwikkeling is. De afdeling Middelen speelt een cruciale rol in de ondersteuning van college, directie
 

Planjurist RO - Becoss

Organisatie
Bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp maakt het team Ruimtelijke Zaken deel uit van de afdeling Backoffice Publiekszaken. Dit team, met 11 medewerkers, is verantwoordelijk voor ondermeer het opstellen van bestemmingsplannen en het behandelen van verzoeken om ruimtelijke ontheffing. Opdracht
Het in samenwerking met andere collega’s opstellen van bestemmingsplannen, waaronder het schrijven van de toelichting, het opstellen van de regels, het aansturen van de stedenbouwkundig tekenaar, het behandelen van en adviseren over ingekomen inspraakreacties, zienswijzen en beroepschriften. Je beschikt over:
- Een relevante HBO-opleiding of vergelijkbaar werk- en denkniveau;
- Meerjarige ervaring op het gebied van bestemmingsplannen
- Ervaring met Giskitplantekst
 

Allround HRM-adviseur - Becoss

Organisatie
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: samen zijn we Nijkerk, een dynamische gemeente met ruim 40.000 inwoners. Als gemeentelijke organisatie faciliteren we initiatieven van de samenleving en zoeken de samenwerking. Onze organisatie bestaat uit slagvaardige zelfsturende teams die plaats en tijd onafhankelijk werken. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional. Opdracht
Gemeente Nijkerk is een organisatie in ontwikkeling. In de transitie naar zelfsturing zijn al veel grote en kleine stappen gezet. En er zijn nog veel stappen te zetten, want binnen een zelfsturende organisatie met zelfsturende medewerkers worden andere vragen gesteld aan een
 

Senior Jurist - Becoss

Organisatie
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van de nieuwe Metropoolregio nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Een van de ontwikkelingen in de stad is het verbouwen
 

Adviseur evenementen - Becoss

De functie Wij zijn op zoek naar een adviseur die enthousiast en gedreven is om in een coördinerende rol richting de diensten en evenementenorganisatoren mee te werken aan evenementenvergunningen voor de grootschalige evenementen in Rotterdam. De adviseur moet goed kunnen schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Als Adviseur Evenementen ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vergunningentraject van grootschalige evenementen. Je bent voorzitter tijdens dienstenoverleggen, je stelt vergunningen op, spart met diensten en organisatoren en  werkt acties per evenement uit. Je informeert het bestuur indien nodig en je bent, in het kader van bestuurlijke waarneming, (deels) aanwezig tijdens
 

Assistent budgethouder - Becoss

Cluster Stadsontwikkeling Bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke stad, met hart voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Directie Stedelijke Inrichting Is dé directie die stedelijke visies en kaders voor de fysieke inrichting van de stad opstelt en toepast, zodat een optimale woon- en leefomgeving wordt gecreëerd.   Afdeling Ruimte & Wonen Binnen de afdeling R&W werken professionals in de disciplines: planologie, landschapsarchitectuur, milieu, bestemmingsplannen, wonen en stedenbouw. Zij formuleren het stedelijk beleid, adviseren het college van B&W en maken ontwerpen voor de buitenruimte inrichting, bestemmingsplannen en stedenbouw. De afdeling werkt op verschillende schalen:
 

Financial Auditor RA/AA - Becoss

Afdeling Financial Audit Op basis van de risicoanalyse en het overkoepelend controleplan, is het de hoofdtaak van FA periodiek audits (financial audits) uit te voeren op risicovolle processen en systemen. De afdeling FA toetst de bedrijfsprocessen op betrouwbaarheid en rechtmatigheid en genereert stuurinformatie ten behoeve van het tijdig bijstellen van fouten en procedures indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden voordoen (incl. early warningrapportages). De daadwerkelijke verantwoordelijkheid voor het in de grip houden van de organisatie ligt bij de lijn. De kerntaken zijn:
 

Administratief ondersteuner - Becoss

Afdeling Beheer Inkomen, De aanpak werk en inkomen wordt uitgevoerd onder leiding van het cluster Werk en Inkomen. Het cluster wordt gevormd uit onderdelen van de diensten SoZaWe (werk en inkomensdeel), Roteb (werkdeel) en programma arbeidsmarkt en economie. Inkomensbeheer is een wettelijke taak en wordt door deze afdeling uitgevoerd. Doel van de afdeling Beheer inkomen is het creëren van een uniform proces voor alle doelgroepen dat zo efficiënt mogelijk is ingericht en zo maximaal mogelijk is geautomatiseerd, waardoor fouten worden voorkomen. Positionering: