Vacatures NieuwsTwitter

Cognos ontwikkelaar - Becoss

De afdeling Onderzoek en Business Intelligence

Het dienstencentrum Onderzoek en Business Intelligence (O&BI) valt onder de kolom I&A.

Onderzoek en Business Intelligence levert kennis en informatie die nodig is voor verantwoorde beleidsvorming over Rotterdam en voor het besturen van de stad en het concern. OBI levert deze kennis en informatie door:

 • het doen van onderzoek
 • het analyseren en beschikbaar stellen van verzamelde informatie.
 • door leveren van standaardrapportages of automatisch bijgewerkte dashboards.

De onderzoeksteams van OBI voeren onderzoeksprojecten uit en doen eenmalige of periodieke analyses (Monitors) op data over Rotterdam en het concern

Het business intelligence team van OBI realiseert de standaardrapportages, automatisch bijgewerkte dashboards en datasets voor analysedoeleinden. OBI brengt de informatie die hiervoor nodig is bij elkaar in het centrale datawarehouse van het concern. Hierop bouwt OBI rapportages en dashboards. De rapportages en dashboards maakt het BI team met de rapportagetool Cognos.

Cognos ontwikkelaar

Als ontwikkelaar informatievoorziening bij het business intelligence team realiseer je rapportages en dashboards met behulp van de rapportagetool Cognos. Je bouwt nieuwe rapportages op basis van de aangeleverde specificaties of past bestaande rapportages aan. Je werkt volgens afgesproken standaarden en  beleidslijnen en stemt werkzaamheden af met collega’s. Je signaleert problemen en adviseert pro-actief over oplossingen. Je verplaatst je in de eindgebruiker en vraagt je altijd af of jouw oplossing ook voor de medewerkers die ermee moeten werken logisch en efficiënt is. Je wordt functioneel aangestuurd door de senior medewerkers van de afdeling.

Vraag

 • HBO werk- en denkniveau en een relevante academische opleiding, zoals informatica;
 • Minimaal 3 jaar ervaring als ontwikkelaar
 • Kennis en ervaring op gebied van datawarehouses, Data Marts en Data Vault methodiek
 • Kennis en ervaring met het datamodel, TOAD en andere relevante tools
 • Kennis van en kunnen programmeren in SQL en HTML/Javascript
 • Kennis en ervaring met IBM Cognos 10 BI Report Studio: Author Professional Reports Fundamentals (basic en advanced), IBM Cognos 10 BI Framework Manager: Design Metadata Models en IBM Cognos 10 BI Administration;
 • Kennis en ervaring met Cognos 11 is een pré
 • Kennis en ervaring met het maken van KPI’s en ontwikkelen van dashboards

Jij…:

 • Hebt affiniteit met stuurinformatie;
 • hebt inzicht en inlevingsvermogen in raakvlakken tussen het automatiseren van werkprocessen, datakwaliteit en het leveren van informatievoorzieningsproducten
 • Bent resultaatgericht, creatief en innovatief
 • Hebt een scherp analytisch en probleemoplossend vermogen
 • Kunt je verplaatsen in de eindgebruiker van de producten die je maakt

Gunningscriteria

 • De kandidaat is z.s.m., naar verwachting medio juni, voor minimaal 32 uur per week beschikbaar. (KO)
 • De kandidaat dient gedurende 1 maand (i.v.m. de opstart van de werkzaamheden) beschikbaar te zijn, omdat deze beschikbaarheid vereist is om de voortgang van de bedrijfsvoering van de gemeente te waarborgen. (KO)
  1. Aan kandidaat is (om wat voor reden dan ook) geen verlof toegekend zijn of een toekenning van verlof voorzienbaar zijn in de genoemde periode.
  2. Aan de kandidaat wordt geen planbaar verlof toegekend dat gedurende de genoemde periode genoten wordt. Onder planbaar verlof wordt in dit verband onder meer vakantieverlof verstaan. Een toekenning van niet planbaar verlof, zoals calamiteitenverlof, wordt de kandidaat niet op onredelijke gronden onthouden.
 • De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er. (KO)
 • Uit het arbeidsverleden van de kandidaat blijken geen bezwaren ten aanzien van inzet op de opdracht. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: (KO)
  • De kandidaat is geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling).
  • Ten aanzien van de kandidaat is geen sprake van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement.
  • De kandidaat kan indien de gemeente Rotterdam daar om verzoekt minimaal één (1) positieve referentie overleggen welke niet ouder is dan drie (3) jaar gerekend vanaf publicatiedatum van de uitvraag.
 • Inschrijver verstrekt, indien het voornemen tot gunning aan hem wordt uitgebracht, binnen vijf kalenderdagen na het uitbrengen van het voornemen tot gunning de volgende bewijsstukken. (KO)
  • Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
  • VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op HBO niveau, of hoger. (KO)
 •  De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring als Cognos ontwikkelaar. (KO)
 • De kandidaat beschikt over tenminste 3 jaar ervaring met de volgende Cognos modules: (KO)
  • Cognos Framework Manager
  • Cognos Transformer
  • Cognos Report Studio
  • Cognos Analysis Studio
 • De kandidaat beschikt over de volgende specifieke kennis: (KO)
  • Het kunnen ontwikkelen van Olap kubussen o.b.v. Cognos Analysis Studio
  • IBM Cognos 10 BI Report Studio: Author Professional Reports Fundamentals (Basic en Advanced)
  • IBM Cognos 10 BI Framework Manager: Design Metadata Models en IBM Cognos 10 BI Administration
  • SCRUM/Agile werken
 • De kandidaat beschikt over de volgende competentie(s): (KO)
  • Analytisch
  • Klantgericht
  • Communicatief
  • Accuraat
  • Resultaatgerichtheid
  • Integriteit
  • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Startdatum: z.s.m., naar verwachting medio juni
Aantal uur: 32-36 uur p/w
Duur opdracht: 7 maanden
Verlengingsopties: Ja, namelijk 2 x 12 maanden
VOG vereist: ja

U kunt reageren tot 28-5-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/cognos-ontwikkelaar-3/