Vacatures NieuwsTwitter

Controleur geluid bij evenementen - Becoss

Organisatie ODRU
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Bij ons werken 140 mensen.

Opdracht
De controleur geluid bij evenementen controleert door middel van geluidsmetingen of tijdens evenementen in ons werkgebied voldaan wordt aan de vergunningsvoorschriften. Bij overschrijdingen spreekt hij of zij de organisatie direct hierop aan. Na de metingen levert de controleur een meetrapportage op aan de projectleider binnen de Omgevingsdienst.

Werkproces: onze projectleiders zetten de vraag voor controle per evenement uit bij de controleur. Samen wordt dan de aanpak en het te verwachten aantal uren voor de voorbereiding, meet- en reistijd en het meetrapport afgestemd. Tevens wordt de termijn voor afronding van het rapport bepaald. De controleur dient in het bezit te zijn van een eigen gekalibreerde geluidsmeter type 1 en kalibrator.

Voor de voorbereiding, meting, rapportage, evaluatie, reiskosten en de administratie wordt uitgegaan van de standaard urenvergoeding.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Standplaats of woonplaats in de provincie Utrecht of nabij (< 20 km) onze regio;
2. Bereidheid om met regelmaat in weekenden geluidsmetingen uit te voeren;
3. De motivatie dient in het cv te worden verwerkt. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat;

Gunningscriteria
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van geluidsmetingen bij evenementen gedurende de laatste vijf jaar;
5. Uurtarief
6. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:
- Zelfstandig en taakvolwassen;
- Samenwerken;
- Nauwkeurigheid;
- Professionaliteit;
- Communicatie (intern en extern).

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Duur: 6 maanden
Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week: 0 tot 8 uren
Aanvang: 1 juli 2018

U kunt reageren tot 6-6-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/controleur-geluid-bij-evenementen/