Vacatures NieuwsTwitter

Specialist AB DBA Oracle - Becoss

BCO

Bestuurs- en concern ondersteuning (BCO) ondersteunt de Gemeente Rotterdam op het gebied van bedrijfsvoering. Producten en diensten zoals ICT, HR, Financiën en Communicatie zijn gebundeld om zo efficiënt en effectief mogelijk de dienstverlening te leveren die de gemeente nodig heeft bij het uitvoeren van haar werk voor de stad. In een omgeving die voortdurend in beweging is, biedt BCO vakmanschap en kwaliteit om flexibel op die dynamiek in te kunnen spelen.

Applicatiebeheer is verantwoordelijk voor goed functionerende applicatiesystemen in een beheerde en gemonitorde omgeving, volgens de afgesproken prestatienormen. De Senior Applicatiebeheerder maakt onderdeel uit van de afdeling ICT Beheer en ressorteert rechtstreeks onder de teammanager ICT Beheer Dienstverlening.

De functie

Je bent technisch verantwoordelijk voor het vakgebied. Hierbij stuur je functioneel 5 tot 8 medewerkers aan en verdeel je het werk. Op technisch gebied ben je een kei en in staat om veranderingen gecontroleerd door te voeren en je coördineert de daarbij behorende werkzaamheden. Volgens de daartoe ingerichte processen ITIL en ASL bewaak je de werkzaamheden en los je zelfstandig vragen en verstoringen op. Ook ben je verantwoordelijk voor het stellen van acceptatienormen ten aanzien van applicatieprogramma's en je stelt testplannen en beheerprocedures op. Je ondersteunt op projectmatige basis (een pre is als je de Prince2 gecertificeerd bent)  bij implementaties van (nieuwe) applicatiesystemen. Verder vervul je een centrale rol tussen de verschillende afdelingen en heb je een coördinerende rol richting leveranciers.

Vraag en aanbod

Een vereiste is dat je in het bezit bent van een HBO informatica diploma en dat je Oracle Certified Professional gecertificeerd bent. Tevens heb je meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie. Je bent proactief, resultaat- en klantgericht waarbij je al samenwerkend verantwoordelijkheid neemt. Klanten en leveranciers te woord staan gaat je gemakkelijk af tevens ben je in staat vergaderingen voor te zitten. Ook heb je de kwaliteiten om kennis, ervaring en werkmethoden over te brengen op je collega's middels een coachende managementstijl. Je hebt een helikopter view en bent in staat conceptueel te denken. Tevens heb je veel affiniteit met hedendaagse security vraagstukken en indien nodig ben jij in staat de rol van security coördinator van het team op je te nemen.

Je hebt een uitstekende technische kennis van:

 • Oracle databases v10, 11 en 12C
 • RAC/ASM
 • OAS/Weblogic
 • SQL/PLSQL en Shell / Windows scripting en Apex
 • EM12C / Toad / SQL Developer
 • RedHat Enterprise Linux

Daarbij is het essentieel dat je kennis hebt van ICT-beheermethodieken als ITIL en ASL. Verder ben je in staat om een team door een veranderingsproces te leiden en zorg je voor een optimale werking van verschillende softwareapplicaties. Je bent bereid om buiten kantoortijden te werken (avond en weekend). Wij bieden jou een dynamische en flexibele werkomgeving in een zelfstandig team.

Gunningscriteria

 • De kandidaat is z.s.m., naar verwachting 1-7-2018, voor minimaal 36 uur per week beschikbaar. (KO)
 • De kandidaat dient gedurende 1 maand (i.v.m. inwerktraject binnen IIFO Beheer) beschikbaar te zijn, omdat deze beschikbaarheid vereist is om de voortgang van de bedrijfsvoering van de gemeente te waarborgen: (KO)
  • Aan kandidaat is (om wat voor reden dan ook) geen verlof toegekend zijn of een toekenning van verlof voorzienbaar zijn in de genoemde periode.
  • Aan de kandidaat wordt geen planbaar verlof toegekend dat gedurende de genoemde periode genoten wordt. Onder planbaar verlof wordt in dit verband onder meer vakantieverlof verstaan. Een toekenning van niet planbaar verlof, zoals calamiteitenverlof, wordt de kandidaat niet op onredelijke gronden onthouden.
 • De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er. (KO)
 • Uit het arbeidsverleden van de kandidaat blijken geen bezwaren ten aanzien van inzet op de opdracht. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: (KO)
  • De kandidaat is geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling).
  • Ten aanzien van de kandidaat is geen sprake van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement.
  • De kandidaat kan indien de gemeente Rotterdam daar om verzoekt minimaal één (1) positieve referentie overleggen welke niet ouder is dan drie (3) jaar gerekend vanaf publicatiedatum van de uitvraag.
 • Inschrijver verstrekt, indien het voornemen tot gunning aan hem wordt uitgebracht, binnen vijf kalenderdagen na het uitbrengen van het voornemen tot gunning de volgende bewijsstukken: (KO)
  • Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
  • VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op HBO niveau, of hoger. (KO)
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding in de volgende studierichting:
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar ervaring als Applicatiebeheer. (KO)
 • De kandidaat beschikt over de volgende specifieke kennis: (KO)
  • Kennis en ervaring met ontwikkeltrajecten
  • Aantoonbare affiniteit met Security Management
 • De kandidaat beschikt over de volgende systeem kennis:
  • Oracle Security (minimaal 6 jaar) (KO)
  • Security van Linux en Windows (minimaal 6 jaar) (KO)
  • Linux advance scripting en Windows batch scripting (minimaal 4 jaar) (KO)
  • Linux beheer (Red Hat - minimaal 4 jaar) (KO)
  • Emcli scripting (minimaal 4 jaar) (KO)
  • OEM Repository Overies (minimaal 4 jaar) (KO)
 • De kandidaat beschikt over de volgende competentie(s):
  • Resultaatgerichtheid (KO)
  • Integriteit (KO)
  • Coördinatie (in staat zijn de rol van securtiy coördinator op je te nemen) (KO)
  • Proactief (KO)
  • Klantgericht (KO)
  • Samenwerken (KO)
  • Verantwoordelijkheid (KO)
  • Coaching / overdracht van kennis (KO)
  • Conceptueel vermogen (KO)
  • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. (KO)

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Startdatum: z.s.m., naar verwachting 1-7-2018
Aantal uur: 36-40 uur p/w
Duur opdracht: t/m 31-12-2018
Verlengingsopties: Ja, namelijk 2 x 12 maanden
VOG vereist: ja

U kunt reageren tot 31-5-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/specialist-ab-dba-oracle/