Vacatures NieuwsTwitter

Recordbeheerder - Becoss

De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem gaan fuseren en vormen op 1 januari 2019 één nieuwe gemeente in het land van Heusden en Altena. Dit moet een krachtige en toekomstbestendige gemeente worden, waarin de taken op een innovatieve wijze worden opgepakt. Op dit moment werken de drie gemeenten op verschillende terreinen al nauw samen.

De organisatie van de gemeente Werkendam is ingericht volgens het directiemodel met een eenhoofdige directie en vijf units, aangestuurd door unitmanagers. In verband met de herindeling zijn wij voor het taakveld Financiën, onderdeel van de Unit Middelen van de gemeente Werkendam op zoek naar: een ervaren DIV medewerker voor 32-36 uur per week tot 1 januari 2019*

Wat ga je doen?
In 2017 is een inventarisatie gemaakt van de nog uit te voeren werkzaamheden aan de archieven van de gemeente Werkendam. Uit deze inventarisatie is gebleken dat er nog veel werkzaamheden uitgevoerd moeten worden alvorens de archieven zodanig op orde zijn, dat zij overgedragen kunnen worden aan het Streekarchief Langstraat Heusden Altena (Salha). Voorafgaand aan de herindeling wil de gemeente in 2018 een aantal archiefbestanden laten bewerken. Doel van deze bewerking is het over kunnen dragen van die archiefbestanden aan het Streekarchief.

Je houdt een logboek bij waarin bijzonderheden en afwijkingen worden genoteerd. Tevens wordt hierin bijgehouden hoeveel dossiers of meters er bewerkt zijn.
Wekelijks vindt overleg plaats tussen de bewerkers en de adviseur informatiemanagement van de gemeente Werkendam. In dit overleg worden het logboek, de knelpunten, bijzonderheden etc. besproken. Controle op een juiste uitvoering van de werkzaamheden is belegd bij de adviseur informatiemanagement van de gemeente Werkendam. Tijdens het wekelijkse overleg worden ook eventueel aangetroffen afwijkingen besproken waarna deze door de bewerkers hersteld zullen worden. De adviseur informatiemanagement rapporteert maandelijks aan het Salha de voortgang.

Waar kom je te werken?

De unit Middelen telt ongeveer 45 medewerkers en adviseert en ondersteunt de organisatie op het gebied van financiën, informatiemanagement, facilitaire zaken en P&O. De medewerkers van middelen zorgen ervoor dat iedereen zijn werk kan doen. We willen een logische partner zijn voor de rest van de organisatie en  streven naar een deskundige en tijdige dienstverlening waarbij we ons met name richten op de interne klant.

Gunningscriteria

 • Is kandidaat in staat op de in de aanvraag genoemde startdatum te starten met de opdracht?
 • Is kandidaat/bent u beschikbaar voor het aantal uren per week zoals in de aanvraag is aangegeven?
 • Kandidaat past binnen het team
 • Kandidaat beschikt over politieke en bestuurlijk sensitiviteit
 • Kandidaat kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • Kandidaat is Resultaatgericht
 • Kandidaat voldoet aan de in de functiebeschrijving genoemde opleidingseis. Dit moet blijken uit de CV.
 • Kandidaat beschikt over 1 of meer referenties
 • Kandidaat beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Kandidaat heeft ervaring met MS Office. Dit moet blijken uit de CV.
 • Kandidaat heeft werkervaring in een vergelijkbare functie. Dit moet blijken uit de CV.
 • In verband met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties kan deze opdracht niet ingevuld worden door een ZZP’er. Is de kandidaat die u presenteert bij uw bureau in dienst of, indien u zelf als ZZP’er inschrijft, bent u bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen.
 • Je hebt minimaal een relevante MBO+ -opleiding afgerond en bent bij voorkeur in het bezit van SOD1 en SOD2 en/of VVA-/middelbaar archief ambtenaar.
 • Je hebt een ruime kennis en ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Je hebt een globale kennis van gemeentelijke processen.
 • Daarnaast heb je een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Verder zoeken we een proactieve en resultaatgerichte collega die in staat is om op een plezierige manier contacten te leggen en te onderhouden met zijn/-haar collega’s en  klanten.

CV-eisen

Het door u aangeboden CV dient de volgende gegevens te bevatten;
naam, contactgegevens, geboortedatum, genoten opleidingen incl. diploma wel of niet behaald (jaartal diploma), relevante werkervaring, competenties, taalvaardigheden, overige vaardigheden, referenties en vermelding van eerder, bij een van de aangesloten organisaties, genoten werkervaring.

Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en uit maximaal 5 pagina’s (A4) te bestaan.

Startdatum 2-7-2018
Einddatum 31-12-2018
Optie tot verlenging ja
Aantal uur per week 36

U kunt reageren tot 12-06-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/recordbeheerder/