Vacatures NieuwsTwitter

Grafisch werkvoorbereider / calculator - Becoss

De afdeling

De afdeling SW-beschut is de locatie van de Gemeente Rotterdam, waar bijna 1000 SW-medewerkers in een beschutte werkomgeving in opdracht van het bedrijfsleven allerhande productiewerkzaamheden verrichten. Werkzaamheden als verpakken montagewerk, confectiewerk, electra  en repro- en mailwerkzaamheden. Vanaf 1-5-2018 gaat een collega met pensioen en willen we zijn functie graag weer vullen.

De functie

De werkvoorbereider/calculator levert een bijdrage aan een efficiënter productieproces en aan een betere verhouding van de kostprijs en opbrengsten. Je analyseert de verschillen tussen de voor- en nacalculatie en brengt hier advies over uit. Je bent verantwoordelijk voor het controleren van offertes en het doen van de offertebewaking. Je bereidt opdrachten voor, zodat deze efficiënt en effectief kunnen worden uitgevoerd. Plant deze in en zorgt ervoor dat de aan- en afvoer van de benodigde materialen goed verloopt.

Vraag en aanbod

Je beschikt over een enthousiaste en zelfstandige werkhouding en een opleiding op MBO+ niveau aangevuld met vaktechnische kennis in werkvoorbereiding /calculatie ( grafisch m.b.t. mail- en printorders). Bovendien heb je aantoonbaar ruime praktijkervaring met betrekking tot calculatietechnieken en ordervoorbereiding. Ook heb je kennis van en ervaring met automatisering op gebruikersniveau (o.a. Word/ Excel en ERP). Je beschikt over uitstekende commerciële en communicatieve vaardigheden. Daarnaast ben je pragmatisch ingesteld, creatief, stressbestendig en oplossingsgericht. Je bent flexibel inzetbaar en je kunt  in teamverband goed manifesteren. Verder ben je klant- en servicegericht.

Gunningscriteria

 • De kandidaat is z.s.m. (naar verwachting eind juni) voor 36 uur per week beschikbaar. (KO)
 • De kandidaat dient gedurende  twee maanden na de genoemde startdatum beschikbaar te zijn, omdat deze beschikbaarheid vereist is om de voortgang van de bedrijfsvoering van de gemeente te waarborgen. (KO)
  • Aan kandidaat is (om wat voor reden dan ook) geen verlof toegekend zijn of een toekenning van verlof voorzienbaar zijn in de genoemde periode.
  • Aan de kandidaat wordt geen planbaar verlof toegekend dat gedurende de genoemde periode genoten wordt. Onder planbaar verlof wordt in dit verband onder meer vakantieverlof verstaan. Een toekenning van niet planbaar verlof, zoals calamiteitenverlof, wordt de kandidaat niet op onredelijke gronden onthouden.
 • De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er. (KO)
 • Uit het arbeidsverleden van de kandidaat blijken geen bezwaren ten aanzien van inzet op de opdracht. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: (KO)
  • De kandidaat is geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling).
  • Ten aanzien van de kandidaat is geen sprake van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement.
  • De kandidaat kan indien de gemeente Rotterdam daar om verzoekt minimaal één (1) positieve referentie overleggen welke niet ouder is dan drie (3) jaar gerekend vanaf publicatiedatum van de uitvraag.
 • Inschrijver verstrekt, indien het voornemen tot gunning aan hem wordt uitgebracht, binnen vijf kalenderdagen na het uitbrengen van het voornemen tot gunning de volgende bewijsstukken. LET OP: Indien inschrijver de bewijsstukken niet, niet volledig, niet tijdig of niet conform de gestelde eisen verstrekt, komt de inschrijving niet voor gunning in aanmerking. (KO)
  • Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
  • VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op MBO niveau. (KO)
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde grafische opleiding. (KO)
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over een MBO werk- en denkniveau. (KO)
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over de hier onder benoemde ervaring in de gevraagde, of een daar aan vergelijkbare, functie.
  • Ervaring: Werkvoorbereider/calculator. Minimum aantal jaar: 1 (KO)
  • Ervaring met het analyseren van de verschillen tussen de voor- en nacalculatie. Minimum aantal jaar: 1 (KO)
  • Ervaring: Calculatietechnieken en ordervoorbereiding. Minimum aantal jaar: 1 (KO)
  • Offertebewaking (waar onder het controleren en bewaken)
 • De kandidaat beschikt over de volgende specifieke kennis:
  • Vaktechnische kennis in werkvoorbereiding /calculatie (KO)
  • Kennis van offerte verwerking
  • Kennis van  automatisering op gebruikersniveau o.a. Word/ Excel en ERP (Enterprise Resource Planning) (KO)
 • De kandidaat beschikt over de volgende competentie(s): (KO)
  • Resultaatgerichtheid
  • Integriteit
  • Creatief
  • Stressbestendig
  • Oplossingsgericht
  • Flexibel
  • Communiceren
  • Commercieel
  • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Startdatum: zo snel mogelijk, naar verwachting eind juni
Aantal uur: 36 uur p/w
Duur opdracht: 1 jaar
Verlengingsopties: Ja, namelijk 1 jaar
VOG vereist: ja

U kunt reageren tot 10-06-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/grafisch-werkvoorbereider-calculator/