Vacatures NieuwsTwitter

Functioneel ondersteuner/procesanalist - Becoss

Als Functioneel ondersteuner/procesanalist heb je 2 belangrijke rollen t.w.

 1. Nazorg op de implementatie van het nieuwe zaaksysteem en DWARRS werken.
 2. Ondersteuning aan functioneel beheer bij een nieuwe release van een maatwerk applicatie tbv WABO vergunningen

Ad 1.

Als ondersteuner en procesanalist

 • draag je bij aan goed werkende processen en goed opgeleide medewerkers in de e-suite.
 • Je treft de benodigde voorbereidingen bij de nieuw te implementeren processen o.a. d.m.v. procesanalyse en levert nazorg op de reeds geïmplementeerde processen.
 • Je bent het aanspreekpunt voor gebruikers en levert een actieve bijdrage aan het professionaliseren van onze taken.
 • Je signaleert en inventariseert de wensen, knelpunten en verbeterpunten van de gebruikers en vertaalt deze naar verbetervoorstellen.
 • Tevens zal je een bijdrage leveren aan het ontwerp en de bouw van de nieuwe processen in de e-suite.

Ad 2.

Als Functioneel ondersteuner

 • draag je bij aan een soepele release van een nieuwe versie van onze maatwerk applicatie t.b.v. WABO vergunning verlening.

Dit houdt o.a. in;

 • het testen van functionaliteiten i.s.m. de functioneel beheerders en gebruikers o.b.v. procesanalyse. Acceptatie en regressietesten.
 • Signaleren en inventariseren van wensen, knelpunten en verbeterpunten van de gebruikers en deze vertalen naar verbetervoorstellen
 • Daarnaast geef je waar nodig voorlichting en nazorg over de nieuwe release aan onze gebruikers.
 • Je adviseert over processen, richtlijnen en procedures en bewaakt de naleving en de standaardisatie hiervan.

Hiervoor zoeken we iemand met;

 • Grote kennis van en ervaring met procesanalyse en verbeteren(lean)
 • Kennis van de e-suite van Atos
 • Kennis van zaakgewijs en DWARSS werken
 • “Handen uit de mouwen” instelling
 • Teamspeler
 • Bij voorkeur kennis van de organisatie van de Gemeente Rotterdam
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden

Gunningscriteria

 • De kandidaat is eind juni 2018 voor minimaal 32 uur per week beschikbaar. (KO)
 • De kandidaat dient gedurende binnen 2 maanden (i.v.m inwerktijd en vervanging) beschikbaar te zijn, omdat deze beschikbaarheid vereist is om de voortgang van de bedrijfsvoering van de gemeente te waarborgen: (KO)
  • Aan kandidaat is (om wat voor reden dan ook) geen verlof toegekend zijn of een toekenning van verlof voorzienbaar zijn in de genoemde periode.
  • Aan de kandidaat wordt geen planbaar verlof toegekend dat gedurende de genoemde periode genoten wordt. Onder planbaar verlof wordt in dit verband onder meer vakantieverlof verstaan. Een toekenning van niet planbaar verlof, zoals calamiteitenverlof, wordt de kandidaat niet op onredelijke gronden onthouden.
 • De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er. (KO)
 • Uit het arbeidsverleden van de kandidaat blijken geen bezwaren ten aanzien van inzet op de opdracht. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: (KO)
  • De kandidaat is geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling).
  • Ten aanzien van de kandidaat is geen sprake van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement.
  • De kandidaat kan indien de gemeente Rotterdam daar om verzoekt minimaal één (1) positieve referentie overleggen welke niet ouder is dan drie (3) jaar gerekend vanaf publicatiedatum van de uitvraag.
 • Inschrijver verstrekt, indien het voornemen tot gunning aan hem wordt uitgebracht, binnen vijf kalenderdagen na het uitbrengen van het voornemen tot gunning de volgende bewijsstukken. LET OP: Indien inschrijver de bewijsstukken niet, niet volledig, niet tijdig of niet conform de gestelde eisen verstrekt, komt de inschrijving niet voor gunning in aanmerking: (KO)
  • Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
  • VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op MBO of HBO niveau. (KO)
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over een minimum MBO werk- en denkniveau. (KO)
 • De kandidaat dient een aanvullende training succesvol te hebben afgerond, namelijk Kaizen Lean of een vergelijkbare Lean training. (KO)
 • De kandidaat dient een aanvullende training succesvol te hebben afgerond, namelijk Atos e-suite. (KO)
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring als Functioneel ondersteuner en procesanalist, zie functieprofiel. (KO)
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring met maken van procesbeschrijvingen en werkinstructies. (KO)
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring met het verleanen van processen.
 • De kandidaat beschikt over de volgende specifieke kennis:
  • van zaakgewijs werken ( E suite Atos) (KO)
  • Het beschrijven van werkinstructies t.b.v. de processen in het Atos e-Suite zaaksysteem (KO)
 • De kandidaat beschikt over de volgende competentie(s): (KO)
  • Resultaatgerichtheid
  • Integriteit
  • Flexibel
  • Samenwerken / Team player
  • Klantgericht
  • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Startdatum: naar verwachting eind juni 2018
Aantal uur: 32 - 40 uur p/w
Duur opdracht: t/m 31.12.18
Verlengingsoptie: Ja, namelijk 3 * 12 maanden
VOG vereist: ja

U kunt reageren tot 10-6-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/functioneel-ondersteuner-procesanalist/