Vacatures NieuwsTwitter

Projectleider / I-adviseur Omgevingswet - Becoss

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concerncontrol en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Programma Implementatie Omgevingswet
De gemeente Westland staat voor de uitdaging om de nieuwe Omgevingswet in te voeren. Hiervoor is een programma opgezet waarin een multidisciplinair team is samengesteld onder leiding van de Programmamanager Implementatie Omgevingswet. Het Programma Implementatie Omgevingswet zorgt gemeentebreed voor een goede voorbereiding en implementatie van de Omgevingswet. Dit betreft nieuwe beleidsinstrumenten, anders werken en het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

In opdracht van het programma en in nauwe samenwerking met de clusters Beleid, Ruimte, Dienstverlening en Bedrijfsvoering ga je aan de slag met het opstellen van een impactanalyse en het maken van een voorstel voor een projectopdracht voor het aansluiten van de gemeente Westland op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, waar de gemeente Westland mee verder kan.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

De afdeling ICT valt binnen het Cluster Bedrijfsvoering. De context waarin de opdracht plaatsvindt is het Programma Implementatie Omgevingswet en de afdeling ICT. Er vindt daarom een duale aansturing plaats vanuit zowel het programma als de afdeling ICT.

Opdracht: Wat willen wij bereiken?
- Scherp krijgen waar we op dit moment staan (strategisch, tactisch en operationeel) en wat we nog moeten oppakken voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet op het werkveld processen, systemen, organisatie en informatie. Dit willen wij in ieder geval weten op de wettelijk verplichte eisen op de dienstverlenings- en bedrijfsvoering onderdelen;
- Voor wat betreft de innovatie onderwerpen krijgen wij graag inzichtelijk waar er kansen en bedreigingen zijn voor onze processen, organisatie, informatie en ICT systemen.

Functie: Wat ga jij daarvoor doen?
- Trekken van een impactanalyse die de gemeente Westland richting geeft bij het oppakken van de juiste werkzaamheden (strategisch, tactisch en operationeel) ter voorbereiding op de Omgevingswet. Dit is een project van strategische aard. Enerzijds betreft het een impactanalyse op de breedte van het proces- en informatievakgebied en anderzijds op de volle breedte van de gemeentelijke organisatie. Bestuurlijk wordt een grote impact op de operationele inrichting van de organisatie verwacht en de vorderingen en het resultaat van de impactanalyse zullen daarom politiek worden gevolgd. De uitkomst van de impactanalyse is bepalend voor de strategie en keuzes die de gemeente Westland de komende jaren zal moeten maken voor de voorbereiding op het DSO en daarmee de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven;
- Deze impactanalyse moet in Q4 2018 gereed zijn. De inhoud bestaat uit het bepalen van de delta tussen de bestaande (IST) en de gewenste (SOLL) situatie, waarbij de gewenste situatie het moment van implementatie wordt gezien;
- Dat wil zeggen het boven water krijgen van kennis en informatie uit de organisatie die de huidige stand van zaken in beeld brengt (voorbereiding processen, informatiebeheer en ICT-systemen op Omgevingswet). Hulpmiddelen kunnen daarbij zijn: de landelijke checklist informatievoorziening, beschikbare interne onderzoeksrapportages, diverse gesprekken met sleutelpersonen in de organisatie;
- Je werkt samen met ICT-collega’s van de afdeling I&A en bent tevens onderdeel van het programmateam Programma Implementatie Omgevingswet. Daarmee heb je een lijn en een programma opdrachtgever;
- Je werkt conform de methodiek en standaarden van de gemeente Westland.

Welk kennis denken wij dat jij daarvoor nodig hebt?
- Kennis van de omgevingswet, het fysieke domein;
- Kennis van het digitaal stelsel omgevingswet, functionaliteiten en eisen in lijn met Gemma 2 domeinarchitectuur voor het Ruimtelijk domein;
- Kennis van de landelijke ontwikkelingen en voortgang van het digitaal stelsel en softwareontwikkelingen in de markt van het ruimtelijk domein (inclusief basisregistraties en voorzieningen);
- Kennis van het ontsluiten van informatie op een digitale kaart. Overzicht hebben van beschikbare tools hieromtrent;
- Kennis van Squit, Centric-suites en Corsa, de tools die vergunningverlening in Westland ondersteunt;
- Kennis van de relevantie ontwikkelingen rondom de standaarden voor de Omgevingswet;
- Kennis van de relevantie instrumenten van de Omgevingswet en de specifieke impact van deze instrumenten op de informatievoorziening bij gemeenten;
- Inzicht in de impact van de Omgevingswet op bedrijfsprocessen en informatievoorziening bij gemeenten en in de ketens waarin gemeenten opereren.

Opleidingsniveau
- Hbo+
- Relevante (ICT) opleiding
- Bij voorkeur Projectleider (IPMA-PMP-PRINCE2)

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief
2. Beschikbaarheid vanaf uiterlijk 1 september 2018.

Gunningscriteria
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider ICT en of als adviseur omgevingswet binnen een gemeentelijke organisatie
4. Minimaal afgeronde HBO Bachelor opleiding richting ICT
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met Gemma 2 domeinarchitectuur voor het Ruimtelijk domein
6. Aantoonbare ervaring met impactanalyses van de Omgevingswet/ nieuwe regelgeving binnen het ruimtelijk domein op processen, systemen, organisatie en informatie
7. Aantoonbare kennis van Squit
8. Aantoonbare kennis van Suite / GWS4ALL
9. Aantoonbare kennis van Corsa
10. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:
- Zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband
- Pro-actief en communicatief, goede contactuele eigenschappen
- Zelfstarter
- Goede beheersing Nederlandse taal
- Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhouding
- Goede organisatie sensitiviteit

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Duur: 3 maanden
Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week: 36 uur
Aanvang: z.s.m. maar uiterlijk 1 september 2018

U kunt reageren tot 15-6-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/projectleider-i-adviseur-omgevingswet/