Vacatures NieuwsTwitter

Accountmanager Contractbeheer Vastgoed - Becoss

Organisatie
De Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers, die zich ontwikkelt naar een regiegemeente. Wij geven vorm aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever, gebruik makend van nieuwe technologieën. Onze ambitie is om de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren. Ons moderne kantoor en onze mobile devices bieden alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

Het cluster Contractbeheer & Onderhoud (C&O) heeft de taak om het gemeentelijk vastgoed te exploiteren en te beheren. Het gemeentelijk vastgoed omvat naast gebouwde objecten ook ongebouwde eenheden, waaronder sportvelden, (niet-openbare) ongebouwde gronden, ligwateren en zakelijke rechten. Ook adviseert C&O het college en afdelingen op het terrein van haar uitvoerende deskundigheid en zetten wij ons voor uiteenlopende huisvesting gerelateerde uitvoeringstaken, zoals crisisopvang voor vluchtelingen en het inrichten van stemlocaties tijdens verkiezingen.

Het cluster C&O kent vakspecialisten op het gebied van verhuur (juridisch), exploitatie (financieel) en sporttechnisch- en bouwkundig onderhoud. Daarnaast zijn accountmanagers onderdeel van het cluster.

De accountmanagers managen elk hun eigen deelportefeuille. Zij dragen zorg voor het tot stand komen van adequate overeenkomsten (onder andere huur-, exploitatie-, bruikleenovereenkomsten) en zien toe op de naleving van afspraken. Ze onderhouden contacten met stakeholders (de beleidsafdeling, portefeuillehouder, huurders, gebruikers) en technisch beheerder. Ook zorgen zij ervoor dat de objecten de doelen behalen waarvoor deze (beleidsmatig) bestemd zijn. Op objectniveau controleren de accountmanagers de prestaties van het vastgoed en sturen bij waar nodig. Naast deze vastgoedtaken adviseren zij de portefeuillehouder.

Opdracht
Gemeente Leidschendam-Voorburg zoekt naar tijdelijke versterking van het cluster C&O in de vorm van een accountmanager. De accountmanager krijgt een eigen deelportefeuille toegewezen. De opdracht bestaat uit o.a. de volgende werkzaamheden:

- Adviseren, opstellen, beheren en beëindigen van diverse overeenkomsten;
- Het zelfstandig bijhouden van diverse administraties voor de afdeling;
- Opstellen van Bestuurlijke Besluitvorming Voorstellen (BBV’s);
- Diverse projectmatige werkzaamheden, waaronder de actualisatie van het huurtarieven/tarievenbeleid.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device is van toepassing; Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
2. Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding;

Gunningscriteria
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als accountmanager of een soortgelijke functie in een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het oprichten en/of deelnemen in een VVE
5. Aantoonbare kennis van de financiële administratieve processen binnen een VVE
6. Aantoonbare juridische kennis m.b.t. het opmaken van huurovereenkomsten
7. 100% beschikbaar in de maand juli 2018
8. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:
- Ondernemingszin: pakt in het werk nieuwe zaken aan en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen, waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld;
- Creativiteit: komt met verschillende mogelijkheden voor het oplossen van problemen. Weet geheel nieuwe werkwijzen te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.
- Visie: Neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Is in staat zich op de lange termijn te richten. Vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst.
- Omgevingsbewust: Is zich bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.
- Regisseren: Brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen. Geeft vorm aan en richting aan samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.
- Politieke en bestuurlijke sensitiviteit: Doorziet formele en informele verbanden in een organisatie. Is in staat om effectief om te gaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen of potentiële conflicten.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Duur: tot en met 31 december 2018
Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week: 18 tot 36 uren per week (in overleg)
Aanvang: 1 juli 2018

U kunt reageren tot 12-6-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/accountmanager-contractbeheer-vastgoed/