Vacatures NieuwsTwitter

Manager Facilitair/Vastgoedbeheer - Becoss

Organisatie
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. 'Samenwerken, daadkracht en vertrouwen' staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega's over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

Van het stadhuis en de bibliotheek tot het sportcomplex, theater en zwembad: wij hebben deze objecten in beheer. Het vastgoedbedrijf gemeente Zoetermeer beheert de totale vastgoedportefeuille van de gemeente, bestaande uit 260 objecten. Daarnaast realiseert het vastgoedbedrijf (her)ontwikkeling projecten die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente Zoetermeer.

De realisatie van een optimaal maatschappelijk en financieel rendement van het Vastgoed is een kerntaak. Belangrijk hierbij is het zo optimaal mogelijk matchen van vraag en aanbod van vastgoed en daarmee het leveren van adequate huisvesting en dienstverlening aan doelgroepen. Op jaarbasis maken zo’n 700 maatschappelijke organisaties, instellingen en verenigingen gebruik van het vastgoed.

Opdracht
Voor het Vastgoedbedrijf zijn we op zoek naar een manager die een visie ontwikkelt op de facilitaire dienstverlening en het beheren van onze objecten. Je pakt dit samen op met de teammanagers Vastgoed Facilitair Backoffice en Vastgoedbeheer en hun teams. Jij stimuleert de visie ontwikkeling, komt met een plan van aanpak en neemt daar de teams in mee. Daarnaast doe je voorstellen om de samenwerking met de overige teams van het Vastgoedbedrijf te borgen. Dit vraagt om een unieke combinatie van strategische kennis op het gebied van facilitaire dienstverlening, vastgoedbeheer en visie ontwikkeling.

Gunningscriteria
1. Minimaal afgeronde academische leergang Master of Facility Management & Vastgoed (MFM);
2. Aantoonbare actuele kennis van ontwikkelingen in het vakgebied gericht op Facility Management en Vastgoedbeheer;
3. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als Facilitair manager in de afgelopen 15 jaar;
4. Uurtarief
5. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:
Veranderingen sturen
Brengt het 'waarom' van een verandering over, geeft richting en doelen aan; enthousiasmeert anderen en zet daadwerkelijk aan tot andere werkwijzen of gedrag.

Samenwerken
Richt zich met anderen op een gemeenschappelijk doel, ook wanneer het een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is, helpt anderen en deelt de resultaten van het werk.

Creatief
Komt met originele nieuwe oplossingen of bijdragen, bedenkt nieuwe werkwijzen voor bestaande.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Duur: 6 maanden
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Uren per week: 36 uur
Aanvang: z.s.m.

U kunt reageren tot 13-6-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/manager-facilitair-vastgoedbeheer/