Vacatures NieuwsTwitter

Medewerker Gebruikersondersteuning Servicedesk ICT - Becoss

De Servicedesk ICT is een onderdeel van de afdeling Gebruikersondersteuning.

De afdeling gebruikersondersteuning bestaat uit:

 • De Servicedesk ICT als eerste aanspreekpunt voor ICT storingsmeldingen, vragen en aanvragen.
 • De Servicepunten voor ondersteuning op mobiele ICT-middelen en facilitaire dienstverlening.
 • Werkplekbeheer voor 2e lijn ondersteuning bij storingen aan de hardware op de werkplek en in de vergaderruimtes.

Voor nu zoeken we een collega voor de Servicedesk ICT

De Servicedesk ICT van de gemeente Rotterdam levert ondersteuning aan meer dan 12.000 collega’s in een complexe omgeving met veel verschillende applicaties.

 • De meldingen komen binnen via de telefoon, webformulieren en email.
 • De Servicedesk registreert en classificeert de meldingen en handelt die zoveel mogelijk direct volgens procedure af, vanaf de eigen werkplek.
 • De overige meldingen worden naar de juiste oplosgroepen gerouteerd.
 • Meldingen kunnen o.a. bestaan uit storingsmeldingen, vragen en aanvragen.
 • Wij werken met Citrix, Windows 10 en Office 365
 • Windows 8, iOS & Android voor onze mobiele ICT middelen

Wij zoeken een collega met:

 • Een MBO/HBO werk- en denkniveau
 • een MBO-ICT opleiding en/of Microsoft certificaten. Voor ons belangrijke microsoft-certificaten zijn die uit de MCSE, MCSA, MCDST en MOS (Microsoft Office Specialist) trajecten.
 • een ITILL foundation certificaat
 • ruime ervaring met het telefonisch ondersteunen bij ICT vragen en problemen in een Citrix omgeving met Windows 10 en Office 365
 • ruime ervaring met het registreren van meldingen in een Servicemanagement tool
 • kennis van iOS & Android voor onze mobiele ICT middelen
 • een flexibele-, positieve- en klantgerichte instelling
 • een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Gunningscriteria

 • De kandidaat is naar verwachting eind juni voor 36 uur per week beschikbaar. (KO)
 • De kandidaat dient gedurende 2 maanden (in verband met de drukte op de servicedesk i.c.m. vakanties) beschikbaar te zijn, omdat deze beschikbaarheid vereist is om de voortgang van de bedrijfsvoering van de gemeente te waarborgen. (KO)
  • Aan kandidaat is (om wat voor reden dan ook) geen verlof toegekend zijn of een toekenning van verlof voorzienbaar zijn in de genoemde periode.
  • Aan de kandidaat wordt geen planbaar verlof toegekend dat gedurende de genoemde periode genoten wordt. Onder planbaar verlof wordt in dit verband onder meer vakantieverlof verstaan. Een toekenning van niet planbaar verlof, zoals calamiteitenverlof, wordt de kandidaat niet op onredelijke gronden onthouden.
 • De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er. (KO)
 • Uit het arbeidsverleden van de kandidaat blijken geen bezwaren ten aanzien van inzet op de opdracht. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: (KO)
  • De kandidaat is geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling).
  • Ten aanzien van de kandidaat is geen sprake van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement.
  • De kandidaat kan indien de gemeente Rotterdam daar om verzoekt minimaal één (1) positieve referentie overleggen welke niet ouder is dan drie (3) jaar gerekend vanaf publicatiedatum van de uitvraag.
 • Inschrijver verstrekt, indien het voornemen tot gunning aan hem wordt uitgebracht, binnen vijf kalenderdagen na het uitbrengen van het voornemen tot gunning de volgende bewijsstukken. LET OP: Indien inschrijver de bewijsstukken niet, niet volledig, niet tijdig of niet conform de gestelde eisen verstrekt, komt de inschrijving niet voor gunning in aanmerking. (KO)
  • Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
  • VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.
 • De kandidaat heeft ofwel: (KO)
  • een succesvol afgeronde opleiding op MBO 4 of HBO niveau in een ICT gerelateerde studierichting;
  • of een MCSA, MOS en een MCDST certificaat of aantoonbaar behaalde Microsoft modules.
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding in de richting van ICT. (KO)
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 1 jaar ervaring als ICT Servicedeskmedewerker in een grote, complexe omgeving, met o.a. de volgende werkzaamheden: (KO)
  • Het telefonisch ondersteunen van gebruikers
  • Het registreren van storingen en hulpvragen (in een Servicemanagement tool)
 • De kandidaat beschikt over de volgende competentie(s): (KO)
  • Resultaatgerichtheid
  • Integriteit
  • Klantgericht en vriendelijk
  • Samenwerken
  • Communicatief vaardig
  • Representatief
  • Secuur
  • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Startdatum: naar verwachting eind juni
Aantal uur: 36 uur p/w
Duur opdracht: 6 maanden
Verlengingsopties: Ja, namelijk 2 x 6 maanden
VOG vereist: ja

U kunt reageren tot 12-6-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/medewerker-gebruikersondersteuning-servicedesk-ict/