Vacatures NieuwsTwitter

Adviseur B Drank & Horeca

Organisatie ODRU
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Bij ons werken 140 mensen.

Opdracht

 • zelfstandig behandelen van aanvragen voor exploitatievergunningen, drank- en horecavergunningen, aanwezigheidsvergunningen voor kansspelautomaten en permanente ontheffingen van de sluitingstijd;
 • zelfstandig beoordelen van de integriteit bij BIBOB toetsen;
 • zelfstandig afhandelen van 12-dagen meldingen, tijdelijke ontheffing van de sluitingstijd en meldingen van bijeenkomsten van persoonlijke aard;
 • telefonisch en via de mail geven van vakspecialistische informatie en advies;
 • plannen en voeren van horeca/bibob intake gesprekken;
 • administratief verwerken van alle relevante informatie en brieven in Squit XO;
 • bijwonen van interne en externe horeca gerelateerde bijeenkomsten.

Als medewerker ben je daarnaast verantwoordelijk voor het:

 • bewaken van de termijnen en het proces van vergunningverlening;
 • afstemmen van vergunningen met collega’s van Clusters Bouwen en Cluster Toezicht & Handhaving;
 • afstemmen van bestuurlijk gevoelige zaken met collega’s en met de gemeente;
 • bijhouden van een lijst met de recente vergunningen van horecabedrijven.

Vereisten / knock-outcriteria
1. De motivatie dient in het cv te worden verwerkt. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat;

Gunningscriteria
2. Afgeronde HBO diploma met een juridische achtergrond;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij of voor een gemeente, omgevingsdienst, uitvoeringsdienst, of gemeentelijke organisatie;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het verlenen van horecavergunningen;
5. Kennis van en ervaring met het verlenen van aanwezigheidsvergunningen voor kansspelautomaten blijkend uit CV;
6. Kennis van en ervaring met het doen van een Bibob onderzoek (bibob-vragenlijst, open bronnen) blijkend uit CV;
7. Ervaring met het voeren van intake gesprekken blijkend uit CV;
8. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:

 • Communic

  BCFT1946atief vaardig;

 • Organisatiebewust;
 • Omgevingsbewust;
 • Affiniteit met het lezen van financiële gegevens;
 • Plannen, organiseren en bewaken;
 • Projectmatig werken.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Duur: 4 maanden
Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week: 36
Aanvang: 1 juli 2018

U kunt reageren tot 14-6-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/adviseur-b-drank-horeca/