Vacatures NieuwsTwitter

Adviseur ruimtelijke ordening - Becoss

Wil jij je inzetten voor de leefomgeving van 1,2 miljoen inwoners en zo’n 65.000 bedrijven? In een boeiende regio met 27 gemeenten en een ambitieus provinciebestuur? Werk jij met kennis van ruimtelijke ordening en milieu, oog voor het doel ervan en gevoel voor de maatschappelijke en bestuurlijke context? Dan ben jij de collega die we graag zien komen voor deze diverse functie.

Wat doen wij?
Bij de OMWB werken zo’n driehonderd deskundige collega’s aan een schoon milieu, een veilige en aangename woon- en werkomgeving en een duurzame regio. Met onze specialistische milieukennis leveren we een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de ambities van onze opdrachtgevers en een evenwichtige ontwikkeling van de regio. Help jij ons om die lokale en regionale ambities te realiseren?

Wat doe jij?

 • Je bent verantwoordelijk voor de integrale advisering over milieuaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in stedelijk en buitengebied. Je stelt milieuparagrafen op of toetst milieuparagrafen in bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, etc.
 • Je werkt voor de sectorale adviezen nauw samen met de betreffende specialisten (geur, lucht, geluid, externe veiligheid, bodem en flora en fauna) en zorgt voor afstemming met partijen en belanghebbenden.
 • Je beoordeelt de milieutechnische haalbaarheid van ruimtelijke initiatieven binnen kaders van de wet en goede ruimtelijke ordening.
 • Je ondersteunt gemeenten bij complexe RO-projecten met milieuthema’s, zoals bij bezwaar- en beroepprocedures.
 • Je fungeert als sparringspartner met collega’s en gemeenten, ook door met enige regelmaat bij de gemeenten aanwezig te zijn.
 • Je levert een bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet bij de OMWB en haar partners.
 • Je signaleert risico’s, verbeter- en/of knelpunten en verricht intern onderzoek.
 • Je signaleert, volgt en evalueert ontwikkelingen en vertaalt deze naar kennis- en productontwikkeling binnen je werkveld.
 • Je rapporteert over de uitvoering en bevindingen en presenteert analyses en conclusies.
 • Je verstrekt zelfstandig in- en extern adviezen over uitvoeringsvraagstukken op het betreffend taakveld en je treedt op als specialist en vraagbaak voor collega’s en klanten.

Wij vragen

 • een afgeronde HBO/WO-opleiding (bijvoorbeeld planologie);
 • kennis van ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen (Wabo);
 • kennis van diverse milieuaspecten (bedrijven en milieuzonering, geur, lucht, geluid, stikstofdepositie, externe veiligheid en bodem);
 • een bruggenbouwer met daarnaast daadkracht, creativiteit en een proactieve houding;
 • minimaal 5 jaar relevante werkervaring als adviseur of projectleider RO;
 • klantgerichtheid, spreekvaardigheid en overtuigingskracht;
 • goede schriftelijke communicatievaardigheden en een heldere stijl van rapporteren.

Gunningscriteria

 • Uit het CV van de kandidaat blijkt dat hij minimaal 5 jaar relevante werkervaring heeft als adviseur of projectleider RO
 • Uit het CV van de kandidaat blijkt dat hij een HBO/WO opleiding heeft afgerond. (bijvoorbeeld planologie)
 • Kandidaat heeft kennis van ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen (Wabo)
 • Kandidaat heeft kennis van diverse milieuaspecten (bedrijven en milieuzonering, geur, lucht, geluid, stikstofdepositie, externe veiligheid en bodem)
 • Kandidaat is een bruggenbouwer met daarnaast daadkracht, creativiteit en een proactieve houding
 • Kandidaat is klantgericht
 • Spreekvaardigheid
 • Overtuigingskracht
 • Kandidaat beschikt over goede communicatievaardigheden en een heldere stijl van rapporteren.
 • Kandidaat beschikt over een eigen laptop, tablet en telefoon voor het uitvoeren van de werkzaamheden. OMWB vergoed hiervoor geen kosten.
 • 2 relevante referenties van soortgelijke opdrachten. Deze referenties dienen betrekking te hebben op werkzaamheden die niet langer dan 1,5 jaar geleden zijn uitgevoerd. (Bij aanbieding naam organisatie, contactpersoon en telefoonnummer vermelden).

CV-eisen

Het door u aangeboden CV dient de volgende gegevens te bevatten;
naam, contactgegevens, geboortedatum, genoten opleidingen incl. diploma wel of niet behaald (jaartal diploma), relevante werkervaring, competenties, taalvaardigheden, overige vaardigheden, referenties en vermelding van eerder, bij een van de aangesloten organisaties, genoten werkervaring.

Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en uit maximaal 5 pagina’s (A4) te bestaan.

Startdatum 1-7-2018
Einddatum 31-12-2018
Optie tot verlenging ja
Aantal uur per week 36

U kunt reageren tot 14-6-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/adviseur-ruimtelijke-ordening-2/