Vacatures NieuwsTwitter

Integratiespecialist ESB ontwikkelingen - Becoss

Gemeente Rotterdam

Het Expertisecentrum Systeemontwikkeling (ESO) is leverancier van het concern Rotterdam voor maatwerkoplossingen om de dienstverlening o.a. naar burger en bedrijfsleven te verbeteren. Het  is een kennisorganisatie en partner voor haar opdrachtgevers. ESO ontwikkelt software volgens de agile principes met de nieuwste methoden en technieken binnen de kaders van de CIO en concernarchitectuur. De organisatie telt ondertussen 25 java developers

Sinds begin 2018 heeft Rotterdam een integratie platform ingericht met Mule als ESB en A-MQ als queueing mechanisme. Middels dit platform worden koppelingen tussen systemen gerealiseerd.

De functie?

Je bent onderdeel van een zelfsturend Scrum team dat iedere 2 weken software van hoge kwaliteit oplevert. Jij voelt je net als alle teamleden verantwoordelijk voor alle aspecten, vanaf de vraag tot en met de oplevering in productie. Je bent kritisch, als integratie specialist help je de klant om zijn wensen helder te krijgen, je schrijft clean code die van hoge kwaliteit is, met bijbehorende unit- en integratietesten, je ondersteunt bij deployments naar productie.

Als integratie specialist heb je veel kennis over:

 • Entegratie oplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van een Common Data Model (CDM)
 • Opstellen van eisen/requirements
 • Analyseren van processen en datastromen
 • Opstellen van mappingsdocumenten tussen specifieke datamodellen en een CDM

Als vakvrouw/vakman krijg je veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen, omdat "voortdurende verbetering" voor ons een belangrijke waarde is. We leren van elkaar door het organiseren en bijwonen van code camps en door het uitvoeren van codereviews en samen pairen.

Vraag

 • Je hebt een afgeronde HBO-opleiding (Hogere Informatica Opleiding) en/of (Technische) Informatica.
 • Je hebt tenminste 5 jaar ervaring met het realiseren van koppelingen op basis van een integratie platform.
 • Je hebt ruime ervaring met estimating en planning van projecten en het opstellen van de userstories in overleg met de productowner.
 • Je bent een echte teamplayer, sociaal en gericht op het delen van kennis.
 • Verder sta je natuurlijk open voor andere ideëen, methoden en technieken.

Gunningscriteria

 • De kandidaat is z.s.m., naar verwachting begin juli, voor 36-40 uur per week beschikbaar. (KO)
 • De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er. (KO)
 • Uit het arbeidsverleden van de kandidaat blijken geen bezwaren ten aanzien van inzet op de opdracht. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: (KO)
  • De kandidaat is geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling).
  • Ten aanzien van de kandidaat is geen sprake van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement.
  • De kandidaat kan indien de gemeente Rotterdam daar om verzoekt minimaal één (1) positieve referentie overleggen welke niet ouder is dan drie (3) jaar gerekend vanaf publicatiedatum van de uitvraag.
 • Inschrijver verstrekt, indien het voornemen tot gunning aan hem wordt uitgebracht, binnen vijf kalenderdagen na het uitbrengen van het voornemen tot gunning de volgende bewijsstukken. LET OP: Indien inschrijver de bewijsstukken niet, niet volledig, niet tijdig of niet conform de gestelde eisen verstrekt, komt de inschrijving niet voor gunning in aanmerking. (KO)
  • Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
  • VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op HBO of WO niveau. (KO)
 • Geef aan of de kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding in één van de volgende studierichtingen: (KO)
  • HBO Hogere Informatica
  • WO Beta studie
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over de hier onder benoemde ervaring in de gevraagde, of een daar aan vergelijkbare, functie: (KO)
  • Minimaal 8 jaar ervaring als Integratiespecialist
 • Daarnaast beschikt de kandidaat over de hier onder benoemde aanvullende ervaring in relatie tot deze uitvraag: (KO)
  • Minimaal 8 jaar ervaring met:
   • ontwikkelen in Java;
   • ontwikkelen in SQL;
   • UML Sequence diagrammen;
   • Webservices / SOA / WSDL.
  • Minimaal 5 jaar ervaring met:
  • Minimaal 2 jaar ervaring met:
   • MUnit;
   • Active MQ;
   • MULE / Anypoint.
 • De kandidaat beschikt over de volgende competentie(s): (KO)
  • Resultaatgerichtheid
  • Integriteit
  • Planmatig werken
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Startdatum: z.s.m., naar verwachting begin juli
Aantal uur: 36-40 uur p/w
Duur opdracht: 8 maanden
Verlengingsopties: Ja, namelijk 2 x 12 maanden
VOG vereist: ja

U kunt reageren tot 14-6-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/integratiespecialist-esb-ontwikkelingen/