Vacatures NieuwsTwitter

Trainer/coach werkacademie - Becoss

Organisatie
De gemeente Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft om en nabij 48.000 arbeidsplaatsen te bieden.

Toekomstvisie 
Zoetermeer blijft een stad in beweging. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Die toekomstvisie, samen met het Masterplan en het Meerjaren-investeringsplan, moet ervoor zorgen dat Zoetermeer een aantrekkelijke stad blijft. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daar hoort een organisatie bij, die succesvol met die dynamiek en ontwikkelingen om kan gaan en klaar is voor de toekomst. Om die toekomstgerichte organisatie te worden, wordt gewerkt aan een diepgaande organisatieontwikkeling.

De afdeling Werk, Zorg en Inkomen (WZI)
De afdeling Werk, Zorg en Inkomen biedt dienstverlening op het gebied van re-integratie, werk en zorg voor de inwoners van Zoetermeer. De afdeling Werk, Zorg en Inkomen bestaat uit een vijftal teams, te weten; Beleid & Implementatie, Zorg en Inkomen, Werk en Inkomen, Handhaving en Bedrijfsbureau.

Opdracht
De werkacademie is een intensief re-integratieproject van 6 weken voor werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt die direct regulier aan het werk kunnen. De werkzoekenden krijgen 4 dagdelen groepsgewijs training en coaching op het gebied van het vinden en houden van werk. Er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd of opleidingsniveau van de werkzoekenden. Daar waar nodig is er ruimte voor individuele begeleiding en coaching. Onderstaande workshops worden binnen het traject van 6 weken gegeven:

 • Het stellen van realistische doelen en het maken van een plan van aanpak
 • CV en sollicitatiebrief
 • Het sollicitatiegesprek
 • Competenties (kwaliteiten) en leerpunten (zwakke kanten)
 • Presenteer jezelf bij een werkgever of uitzendbureau met de STARR-methode
 • Moeilijke en vaak gestelde vragen tijdens een sollicitatiegesprek
 • Welke zoekkanalen zijn er en welke zijn het meest succesvol?
 • Telefoneren, netwerken, sociale media
 • Omgaan met veranderingen
 • Assertief handelen en de voordelen daarvan
 • Passie en energie, sturend of slachtoffer?

Om de kwaliteit van het re-integratieproject te waarborgen moeten de trainers/coaches van de werkacademie over een aantal vaardigheden en competenties beschikken. Deze vaardigheden en competenties staan hieronder beschreven.

Beschikt over de volgende trainer- en coachvaardigheden:

 • Kan zowel groepsgewijs als individueel trainingen verzorgen en coachen
 • Heeft kennis van nieuwe theorieën en ontwikkelingen op het gebied van training- en coaching en is in staat deze methodisch toe te passen
 • Kan met allerlei soorten mensen (niveau, opleiding, positie) omgaan
 • Beheerst het repertoire aan oefenvormen, methoden en interventies, gerelateerd aan training- en coaching
 • Beheerst communicatieve vaardigheden op inhoud- en betrekkingsniveau
 • Kan ondersteunende vaardigheden bij het proces van training- en coaching toepassen zoals het observeren, geven van feedback, luisteren, afspreken en aanspreken, interveniëren en confronteren
 • Kan optreden als zelfstandig trainer, coach en adviseur
 • Heeft respect voor gedragingen, gewoonten en opvattingen die anders zijn dan de eigen
 • Kan anderen motiveren en stimuleren tot verandering
 • Kan presenteren en op een heldere wijze informatie overbrengen
 • Kan trainingsbehoeften analyseren en daarop inspelen
 • Kan trainingsoefeningen en cases schrijven die aansluiten bij de groep en haar leerdoelen

Beheerst de volgende trainingsmethoden:

 • Rollenspel
 • Vaardigheidsoefeningen
 • Spelvormen
 • Simulatie
 • Interactie

Heeft theoretische en praktische kennis van:

 • Communicatieleer en communicatieprincipes
 • Groepsdynamica
 • Onderhandelen
 • Conflicthantering
 • Probleemoplossing
 • Samenwerking
 • Leiding geven

Beheerst trainingsprocedures rond:

 • Kennismaking
 • Groepsopsplitsing
 • Evaluatie

Kan didactisch omgaan met:

 • Videoapparatuur
 • Beamer
 • Powerpoint
 • Overheadprojector

Vereisten / knock-outcriteria 
1. Uurtarief;
2. Aantoonbare werkervaring met het trainen van trede 6 cliënten richting werk;

Gunningscriteria
3. Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring gedurende de laatste 5 jaar in een soortgelijke functie;
5. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:

 • Begeleiden
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Omgaan met verandering en aanpassen
 • Plannen en organiseren
 • Beslissen en activiteiten initiëren
 • Ethisch en integer handelen
 • Samenwerken en overleggen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Analyseren
 • Vakdeskundigheid toepassen
 • Onderzoeken
 • Leren
 • Formuleren en rapporteren
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Instructies en procedures opvolgen

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Duur: 6 maanden
Optie tot verlenging: 3 maal 6 maand(en)
Uren per week: 36
Aanvang: 1 juli 2018

U kunt reageren tot 14-6-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/trainer-coach-werkacademie/