Vacatures NieuwsTwitter

Consulent Schuldhulpverlening - Becoss

Organisatie
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden.

Toekomstvisie
Zoetermeer blijft in beweging. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Die toekomstvisie, samen met het Masterplan en het Meerjaren-investeringsplan, moet ervoor zorgen dat Zoetermeer een aantrekkelijke stad blijft. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daar hoort een organisatie bij, die succesvol met die dynamiek en ontwikkelingen om kan gaan en klaar is voor de toekomst. Om die toekomstgerichte organisatie te worden, wordt gewerkt aan een diepgaande organisatieontwikkeling.

De afdeling Werk, Zorg en In komen (WZI)
De afdeling Werk, Zorg en Inkomen biedt dienstverlening op het gebied van re-integratie, werk en zorg voor de inwoners van Zoetermeer. De afdeling Werk, Zorg en Inkomen bestaat uit een vijftal teams, t.w. Beleid & Implementatie, Zorg en Inkomen, Werk en Inkomen, Handhaving en Bedrijfsbureau. Deze teams worden aangestuurd door een teammanager. De afdeling wordt aangestuurd door het afdelingshoofd.

Opdracht
De gemeente Zoetermeer is op zoek naar een Consulent schuldhulpverlening, die zelfstandig de relaties beheert met klanten met zwaardere en/of meervoudige problematiek.

Doelstelling van de functie is: effectuering van schuldhulpverlening gericht op het proces waarin voor burgers van Zoetermeer die zich in een problematische schuldensituatie bevinden, een structurele oplossing voor de schuldenproblematiek tot stand wordt gebracht om daarna weer financieel zelfstandig te kunnen functioneren.

Hoofdtaken:

 • Verzorgt de intake van meldingen en behandelt daaruit voortkomende verzoeken om schuldhulpverlening van burgers uit de doelgroep;
 • Verstrekt voorlichting en informatie, analyseert de hulpvraag en geeft gerichte budgethulp;
 • Voert in het minnelijk traject onderhandelingen met schuldeisers gericht op het treffen van schuldregeling dan wel op het verlenen van een saneringskrediet tegen finale kwijting;
 • Verstrekt saneringskredieten conform de geldende richtlijnen;
 • Geeft verklaringen af ex. Artikel 285 FW ten behoeve van de rechtbank indien het minnelijk traject van schuldregeling geen doorgang heeft gevonden;
 • Treedt op als aanspreekpunt en contactpersoon voor burgers, schuldeisers en (externe) instanties en regisseert het verloop van de schuldhulpverleningstrajecten.
 • Coördinator van meerdere taken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief

Gunningscriteria 
2. Een relevante afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een vergelijkbare functie
4. Aantoonbare kennis op het gebied van de sociale zekerheid, faillissementsrecht
5. Aantoonbare werkervaring met Stratech
6. Aantoonbare werkervaring met Suite4Werk (voorheen GWS)
7. Selectiegesprek in de tweede beoorderlingsfase

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:

 • uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden;
 • goede contactuele vaardigheden, kunnen onderhandelen,
 • flexibele instelling
 • stressbestend
 • initiatiefrijk en kunnen improviseren;
 • een netwerk kunnen opbouwen en onderhouden;
 • zelfsturend vermogen;
 • is in staat de samenhang te zien.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Duur: 6 maanden
Optie tot verlenging: 3 maal 6 maand(en)
Uren per week: 36 uur
Aanvang: z.s.m.

U kunt reageren tot 18-6-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/consulent-schuldhulpverlening-3/