Vacatures NieuwsTwitter

Medewerker uitvoeringsbeleid parkeren en leefomgeving

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Taken en werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens de opdracht:

 • Je adviseert over beleids- en operationele vraagstukken gericht op parkeren;
 • Je doet de projectcoördinatie bij gewijzigd beleid, zoals de invoering van parkeerregulering;
 • Je verzamelt operationele data, rapporteert en zorgt voor adviezen om de uitvoering te verbeteren;
 • Je organiseert buurtbijeenkomsten over nieuw/bijgesteld parkeerbeleid, je begeleidt deze en verwerkt de uitkomsten;
 • Je behandelt vragen en klachten van in- en externe belanghebbenden;
 • Je coördineert de operationele communicatie over parkeer gerelateerde zaken in de openbare ruimte.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding bestuurskunde, bedrijfskunde, planologie, civiel techniek of vergelijkbaar;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in bestuurlijke advisering in de afgelopen 6 jaar;

Gunningscriteria 
3. Beschikbaar per 2 juli 2018;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente in de afgelopen 6 jaar;
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met participatie/communicatie met burgers in de afgelopen 6 jaar;
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met parkeerbeleid in de afgelopen 6 jaar.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Probleemoplossend vermogen;
 • Organisatietalent;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Overtuigingskracht;
 • Helikopterview;
 • Daadkracht.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Duur: 4 maanden
Optie tot verlenging:  1 maal 3 maand(en)
Uren per week: 36
Aanvang: 2 juli 2018

U kunt reageren tot 18-6-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/medewerker-uitvoeringsbeleid-parkeren-en-leefomgeving/