Vacatures NieuwsTwitter

Privacy Beheerder - Becoss

Organisatie
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: samen zijn we Nijkerk, een dynamische gemeente met 41.000 inwoners. Als gemeentelijke organisatie faciliteren we initiatieven van de samenleving en zoeken de samenwerking. Onze organisatie bestaat uit slagvaardige zelfsturende teams die plaats en tijd onafhankelijk werken. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional. Je gaat het team financiën helpen bij het opstellen van de Programmabegroting 2019.

Opdracht
Deze  door de VNG geadviseerde rol is gericht op de uitvoering en de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast adviseert de privacy beheerder over privacybescherming en over activiteiten ter bescherming van persoonsgegevens. De privacy beheerder speelt een belangrijke rol op de werkvloer, zo heeft hij of zij net als de CISO een adviserende rol richting de teams en het bestuur en kan hij of zij vragen beantwoorden zoals: hoe moeten we deze gegevens delen? Aan welke regels dienen we ons te houden? Wat betekent dat voor de werkprocessen? Welke maatregelen moeten we de externe partij opleggen?

De gemeenten Bunschoten, Leusden en Nijkerk, Putten zijn in 2017 gestart met de stapsgewijze implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). De vier gemeenten werken hierbij nauw samen en hebben het traject gezamenlijk doorlopen. Net zoals dat geldt voor Informatieveiligheid (CISO) en Gegevensbescherming vindt de (beleids-)uitvoering van Privacy beheer in gezamenlijk verband en in onderling overleg plaats. Daarbij zal er t.b.v. de uitvoering en terugkoppeling contact zijn met de lokale functionarissen in genoemde gemeenten die een rol spelen in informatieveiligheid gegevensbescherming en privacy.

 • Adviseert de gemeentesecretaris/kwartiermaker en andere functionarissen bij wijzigingen in procesuitvoering en bedrijfsvoering en de toepassing van een privacy impact assessment;
 • Intern heeft de privacy beheerder contact met alle beheerders binnen de informatieveiligheidsorganisatie, de portefeuillehouder, de gemeentesecretaris, lijnmanagers, projectmanagers, de ACIB en VCIB, regionale Functionaris voor Gegevensbescherming (FG);
 • Intern heeft de privacy beheerder contact met alle beheerders binnen de informatieveiligheidsorganisatie, de portefeuillehouder, de gemeentesecretaris, projectmanagers dan wel de aanspreekpunten Informatieveiligheid van alle zelfsturende teams, de ACIB en VCIB, privacy beheerder en de regionale Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) en de regionale (BLNP) en lokale CISO;
 • Als adviserend lid deelnemen aan programma’s en projecten waarvan het resultaat gevolgen kan hebben voor de wijze van verwerking van persoonsgegevens;

De Privacy Beheerder heeft verder als taak:

 • Uitleg geven met betrekking tot de privacy voorschriften in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en in de sectorale wetgeving;
 • Onderhouden en uitdragen van het privacy beleid;
 • Coördineren van de privacy werkzaamheden;
 • Beheren en openbaar maken van het overzicht van gegevensverwerkingen van de gemeente Nijkerk;
 • Verzorgen van meldingen en intrekkingen van meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
 • Coördineren van verzoeken om inzage, correctie en verzet en adviseren over de afhandeling;
 • Jaarlijks te rapporteren aan de gemeentesecretaris/kwartiermaker;
 • Richt procedures in voor de afhandeling van datalekken waarbij persoonsgegevens betrokken zijn;
 • Beheer en onderhoud van de standaard documenten voor bewerkersovereenkomsten, convenanten en reglementen;
 • Advisering en ondersteuning bij het besluitvormingsproces en het afsluiten van bewerkersovereenkomsten en convenanten en de vaststelling van reglementen.
 • Vraagbaken en aanspreekpunt voor de teams aangaande privacy.

Gunningscriteria 

 1. Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding;
 2. Minimaal 1 jaar aantoonbare AVG werkervaring in het afgelopen jaar;
 3. Uurtarief;
 4. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar;
 5. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:

 • Analytisch sterk en uitstekend in staat om privacy en personal data problemen te identificeren en te kwantificeren;
 • ‘Helikopter view’ en oog voor detail;
 • Proactief, in staat snel je weg te vinden in de organisatie en communicatief sterk;
 • Je hebt er plezier in om collega’s te adviseren en te ondersteunen. Je bent daarin communicatief vaardig en in staat om complexe zaken zowel mondeling als schriftelijk helder uit te leggen en te rapporteren;
 • Inzicht in bestuurlijke, politieke en functionele verhoudingen en bent in dat krachtenveld vaardig in onderhandelingen en het overbrengen van je boodschap;
 • Je bent een echte teamspeler.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Duur: 31 december 2018
Optie tot verlenging: Nee
Uren per week: 18 uur
Aanvang: z.s.m.

U kunt reageren tot 17-6-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/privacy-beheerder/