Vacatures NieuwsTwitter

Tuinman - Becoss

De functie?

Als tuinman voer je bodemstructuurverbeterende werkzaamheden uit zoals spitten, frezen, zwarte grond verdelen, mestverspreiding zowel organische als kunstmest. Je vermeerdert planten door middel van zaaien, scheuren en stekken, je voert experimentele teeltprogramma’s uit. Je verzorgt heesters bomen en perkplanten. Je maakt seizoensplanningen voor het groen, je bedient machines (bosmaaier en kettingzaag) en bepaalt wat waar komt te staan in overleg met de educatief medewerkers, je brengt verhardingen aan (zoals tegels en klinkers) en pleegt onderhoud aan vijvers en slootjes (uitbaggeren, snoeien van rietkragen, maaien slootkanten etc.). Je zorgt ervoor dat het benodigd materiaal aanwezig is en dit doe je ook weer in overleg met de educatief medewerkers. Verder ga je over het voorbereiden en uitvoeren van de activiteiten uit het onderhoudsmeerjaren-plan. Je plant en verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gereedschappen, opstallen en terrein.

Naast deze inhoudelijke taken begeleid en instrueer je ook de assistenten, stagiaires en vrijwilligers bij de teelt, opplant en het onderhoud van bomen, heesters en perkplanten en bij de onderhoud van het terrein. Je zorgt voor kennisoverdracht en werkt mee aan collegiale consultatie en je ondersteunt en assisteert bij educatieve programma's, je moet er voor zorgen dat de lesgever zijn/haar programma kan uitvoeren. Je verstrekt informatie aan bezoekers/ afnemers over de producten, je geeft advies over de inrichting en het onderhoud van het groen. Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied en je voert voorkomende taken op de afdeling uit.

Vraag en aanbod?

Wij zoeken een tuinman met een afgeronde vakgerichte hoveniersopleiding op LBO+-niveau.

Verder ben en heb je

 • inzicht in prioriteiten
 • servicegericht en betrokken bij het product
 • feeling met het werken met kinderen en ouderen
 • bekend met het werken volgens de ARBO-voorschriften
 • kennis van de zaai­- en pootvoorschriften van plantmaterialen en van de boswet en kennis van voorschriften m.b.t. gebruik van grondstoffen
 • zorgvuldig en vlot in het uitvoeren van alle werkzaamheden
 • goede communicatieve eigenschappen en een flexibele instelling, het kan zijn dat je inzet gevraagd wordt op de kinderboerderij of op een andere tuin.

De werktijden zijn van 8.15 uur tot 16.30 uur. Ook het werken in weekenden komt weleens voor.

Gunningscriteria

 • De kandidaat is z.s.m., naar verwachting begin juli/ medio juli voor minimaal 32 uur per week beschikbaar. (KO)
 • De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er. (KO)
 • Uit het arbeidsverleden van de kandidaat blijken geen bezwaren ten aanzien van inzet op de opdracht. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: (KO)
  • De kandidaat is geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling).
  • Ten aanzien van de kandidaat is geen sprake van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement.
  • De kandidaat kan indien de gemeente Rotterdam daar om verzoekt minimaal één (1) positieve referentie overleggen welke niet ouder is dan drie (3) jaar gerekend vanaf publicatiedatum van de uitvraag.
 • Inschrijver verstrekt, indien het voornemen tot gunning aan hem wordt uitgebracht, binnen vijf kalenderdagen na het uitbrengen van het voornemen tot gunning de volgende bewijsstukken. LET OP: Indien inschrijver de bewijsstukken niet, niet volledig, niet tijdig of niet conform de gestelde eisen verstrekt, komt de inschrijving niet voor gunning in aanmerking. (KO)
  • Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
  • VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op MBO niveau of hoger. (KO)
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde Hoveniersopleiding op MBO niveau. (KO)
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over een MBO werk- en denkniveau. (KO)
 • De kandidaat dient een aanvullende training succesvol te hebben afgerond, namelijk de training bosmaaien.
 • De kandidaat dient een aanvullende training succesvol te hebben afgerond, namelijk de training motorkettingzaag.
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring als Hovenier. (KO)
 • Geef aan in welke mate u in relatie tot deze uitvraag aantoonbaar beschikt over de volgende ervaring:
  • Omgang met kinderen en ouderen
  • Omgang met publiek
  • Assisteren bij activiteiten
 • De kandidaat beschikt over de volgende specifieke kennis:
  • Groen, milieu en natuur (KO)
  • Botanische kennis
 • De kandidaat beschikt over de volgende competentie(s): (KO)
  • Resultaatgerichtheid
  • Integriteit
  • Klantgericht
  • Flexibel
  • Representatief
  • Samenwerken
  • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Startdatum: z.s.m., naar verwachting begin juli/ medio juli
Aantal uur:  32- 36 uur p/w . 8.15 uur tot 16.30 uur. Ook het werken in weekenden komt weleens voor.
Duur opdracht: t/m 31-12-2018
Verlengingsopties: Ja, namelijk 2 x 6 maanden
VOG vereist: ja

U kunt reageren tot 17-6-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/tuinman/