Vacatures NieuwsTwitter

Projectleider IT/migratieleider DMS - Becoss

Doel van de opdracht/gewenst resultaat

Context van de opdracht

In de gemeente loopt het digitaliseringsprogramma GERS (Gedigitaliseerde en Rotterdamse Samenwerking). GERS heeft als doel om in 5 jaar de dossiers binnen 90% van de niet zaakgewijze processen (beleid, projecten, beheer en vergaderen) te digitaliseren en deze centraal te toegankelijk te maken. Medio 2018 wordt de basisinrichting van het concernbrede DMS DIVA (Digitale Informatievoorziening Alfresco) opgeleverd. Na de realisatie van de basisinrichting zal het DMS in de periode 2018 – 2022 stapsgewijs in gebruik worden genomen. Naar verwachting zullen in 2022 circa 6.000 medewerkers zijn aangesloten.

 

Binnen Rotterdam worden documenten en dossiers in verschillende systemen opgeslagen (eDocs, Corsa, Alfresco (oude versie), netwerkschijven). Wanneer afdelingen op het nieuwe DMS worden aangesloten, moeten de bestaande documenten en dossiers worden opgeschoond en gemigreerd. Hiervoor wil Rotterdam een migratieteam oprichten, ondersteund door een externe migratiepartner en door deze partner te leveren migratietools. De selectie van een migratiepartner zal via een Europese aanbestedingsprocedure verlopen, het aanbestedingstraject maakt onderdeel uit van de opdracht.

 

De functie
Het programma is op zoek naar een projectleider die een migratieteam kan oprichten en aansturen. De opdracht is primair gericht op het samenstellen van een migratieteam, het managen van de  Europese aanbestedingsprocedure en het uitvoeren van een proof-of-concept waarin wordt aangetoond dat opschoning en migratie succesvol kan worden uitgevoerd en de implementatiepartner in staat is Rotterdam daar op een goede manier (met de juiste migratietools) bij te ondersteunen. Op basis van de resultaten van de proof-of-concept wordt besloten of en hoe verder te gaan.

Het project zal in 2018 moeten worden uitgevoerd. Binnen het project moet het volgende worden gerealiseerd:

 • opstellen projectplan (project initiatie document)
 • oprichting migratieteam
 • opstellen plannen voor migratie en opschoning
 • monitoren en verantwoorden voortgang
 • opstellen programma van eisen voor selectie van een migratiepartner en tooling
 • uitvoeren van een Europese aanbestedingsprocedure en contractering van een migratiepartner
 • uitvoeren van een proof-of-concept
 • evaluatie en oplevering van het project.

De projectleider legt verantwoording af aan de programmamanager en de stuurgroep

Kerntaken

 1. is verantwoordelijk voor het opstellen van het programma/projectplan in overeenstemming met de opdracht van de opdrachtgever;
 2. is verantwoordelijk voor de vastgestelde business case;
 3. is verantwoordelijk voor alle eindresultaten zoals beschreven in het Project Initiatie Document;
 4. adviseert opdrachtgever;
 5. draagt zorg voor de bemensing van het programma/projectteam, rekening houdend met de benodigde kennis en competenties;
 6. treedt als voorzitter van de programma/project besprekingen;
 7. bewaakt en stuurt op samenhang (werking tussen verschillende deelprojecten);
 8. stuurt niet alleen binnen het projectteam, maar ook daarbuiten door actieve beïnvloeding van de actoren in de omgeving van het project;
 9. intervenieert bij escalaties en brengt partijen weer op één lijn;
 10. onderhoudt contacten met opdrachtgevers en leveranciers;
 11. houdt een adequaat netwerk bij.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid.
 • Communicatie sensitief en vaardig
 • Pro-actief
 • Planmatig werken;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Organisatiebewustzijn;
 • Stressbestendigheid.

Kwalificaties

 1. Opleidingsniveau
  Academisch werk –en denkniveau;
 2. Ervaring
  Minimaal 5 jaar ervaring binnen het vakgebied.
 3. Aanvullende opleiding / functie-eisen
  Aanvullende cursussen en opleidingen zoals:
  • Prince2 Practisioner;
  • IPMA level C;

Gunningscriteria

 • De kandidaat is z.s.m., naar verwachting begin juli  voor 24-36 uur per week beschikbaar. (KO)
 • De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er. (KO)
 • Uit het arbeidsverleden van de kandidaat blijken geen bezwaren ten aanzien van inzet op de opdracht. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: (KO)
  • De kandidaat is geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling).
  • Ten aanzien van de kandidaat is geen sprake van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement.
  • De kandidaat kan indien de gemeente Rotterdam daar om verzoekt minimaal één (1) positieve referentie overleggen welke niet ouder is dan drie (3) jaar gerekend vanaf publicatiedatum van de uitvraag.
 • Inschrijver verstrekt, indien het voornemen tot gunning aan hem wordt uitgebracht, binnen vijf kalenderdagen na het uitbrengen van het voornemen tot gunning de volgende bewijsstukken.LET OP: Indien inschrijver de bewijsstukken niet, niet volledig, niet tijdig of niet conform de gestelde eisen verstrekt, komt de inschrijving niet voor gunning in aanmerking. (KO)
  • Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
  • VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op WO niveau. (KO)
 • De kandidaat dient de volgende aanvullende cursussen / trainingen succesvol te hebben afgerond: (KO)
  • Prince 2 practioner
  • IPMA, C of hoger
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring als Projectleider IT / migratieleider DMS met de volgende taken/verantwoordelijkheden: (KO)
  • Europese aanbestedingsprocedures
  • Managen van multidisciplinaire projecten binnen organisatie met meer dan 1.000 medewerkers
  • Aansturing van ICT-projecten in complexe IT organisaties
 • De kandidaat beschikt over de volgende competentie(s): (KO)
  • Resultaatgerichtheid
  • Integriteit
  • Planmatig werken
  • Organisatie- en omgevingsbewustzijn
  • Communicatief en sensitief vaardig
  • Samenwerken
  • Proactief
  • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Startdatum: z.s.m., naar verwachting begin juli
Aantal uur: 24-36 uur p/w
Duur opdracht: 12 maanden
Verlengingsopties: Ja, namelijk 2 x 12 maanden
VOG vereist: ja

U kunt reageren tot 18-6-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/projectleider-it-migratieleider-dms/