Vacatures NieuwsTwitter http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures Mon, 19 Feb 2018 10:57:00 +0100 nl-nl Verbindingsmanager - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161846-verbindingsmanager-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161846-verbindingsmanager-becoss

Lonkend toekomstperspectief Crooswijkseweg);
In 2021 is de Crooswijkseweg het bruisende hart van Crooswijk. De bewoners vinden hier de voorzieningen die zij in hun wijk nodig hebben en de weg fungeert als huiskamer van de wijk. De Crooswijkseweg biedt ruimte voor ondernemers, maatschappelijke en culturele voorzieningen uit de wijk en voorziet in mogelijkheden voor formele en informele ontmoetingen tussen bewoners.

Aanleiding
In januari 2018 is de Toekomstvisie voor de Crooswijkseweg vastgesteld. De Crooswijkseweg kan niet langer worden beschouwd als een puur winkelgebied. De straat zal veel meer een functie krijgen als centrale ontmoetingsplek in de wijk waar commerciële, maatschappelijke en culturele

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Fri, 16 Feb 2018 00:00:00 +0100
Accountmanager Onderwijshuisvestiging - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161780-accountmanager-onderwijshuisvestiging-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161780-accountmanager-onderwijshuisvestiging-becoss

Concern

Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert maximale ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning als de omgeving die niet kan bieden. Of intensievere zorg waar echt noodzakelijk. Dat doen we in opdracht van het college en samen met maatschappelijke partners.

Afdeling

De

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Fri, 16 Feb 2018 00:00:00 +0100
Medewerker Gebruikersondersteuning & Regie - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161765-medewerker-gebruikersondersteuning-amp-regie-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161765-medewerker-gebruikersondersteuning-amp-regie-becoss

De functie

Als Medewerker Gebruikersondersteuning & Regie Servicepunt verzorg je de ondersteuning aan gebruikers.

Deze ondersteuning bestaat uit:

 • Werken aan het Servicepunt in een facilitaire functie,
 • Het te woord staan en ondersteunen van gebruikers en het uitvoeren van binnenkomende opdrachten,
 • Aanmaken concern / ID passen,
 • Klaarmaken en uitgeven van goederen,
 • Registratie bijhouden in Planon,
 • Werken aan een administratieve verbeterslag in het kader van procedures, processen en afspraken.

Als medewerker GO&R servicepunt wordt je geplaatst op één van bovenstaande disciplines. We verwachten dat je ook op de andere disciplines inzetbaar bent zoals:

 • Het verstrekken van mobile devices,
 • Het oplossen van simpele
...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Fri, 16 Feb 2018 00:00:00 +0100
Systeembeheerder Microsoft - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161766-systeembeheerder-microsoft-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161766-systeembeheerder-microsoft-becoss

Technisch beheer is verantwoordelijk voor goed functionerende IT infrastructuur in een beheerde en gemonitorde omgeving, volgens de afgesproken prestatienormen.

De IT infrastructuur is de basis waar applicaties kunnen draaien en bestaat uit het netwerk, de computers, operating systems en overige randapparatuur die door verschillende vakgroepen worden beheerd.

De functie           

Als systeembeheerder ben je onmisbaar in het IT-netwerk van de gemeente. Jij bent verantwoordelijk voor de technische oplossingen en verbeteringen binnen de ITIL beheerprocessen. Ieder technisch verzoek leg je schriftelijk vast via een ‘call’ en koppel je terug aan de opdrachtgever. Daarnaast test en installeer je nieuwe componenten binnen onze

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Fri, 16 Feb 2018 00:00:00 +0100
Medewerker Centraal Bestelpunt - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161781-medewerker-centraal-bestelpunt-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161781-medewerker-centraal-bestelpunt-becoss

De functie

Voor de Bedrijfsadministratie, cluster Stadsbeheer, onderdeel Schone Stad zijn wij op zoek naar een besteller ter  versterking van ons team Inkoop/Centraal bestelpunt. Het betreft een tijdelijke opdracht voor de duur van 6 maanden.

Als besteller bij de Bedrijfsadministratie van Stadsbeheer Schone Stad ben je dagelijks bezig met het bestellen van producten en diensten welke bestemd zijn voor de uitvoering, de medewerkers die de stad Rotterdam dagelijks schoon houden. Je draagt zorgt voor de juiste bestellingen, een vlotte afwikkeling en informeert de betrokken partijen over de status van de bestellingen. Je hebt zelfstandig contact met klanten en leveranciers. Het

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Fri, 16 Feb 2018 00:00:00 +0100
Medior Contractmanager Zorgcontinuiteit Jeugdhulp - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161829-medior-contractmanager-zorgcontinuiteit-jeugdhulp-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161829-medior-contractmanager-zorgcontinuiteit-jeugdhulp-becoss

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert maximale ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning als de omgeving die niet kan bieden. Of intensievere zorg waar echt noodzakelijk. Dat doen we in opdracht van het college en samen met maatschappelijke partners.

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Fri, 16 Feb 2018 00:00:00 +0100
Product Owner - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161830-product-owner-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161830-product-owner-becoss

Opdrachtomschrijving
De product Owner geeft een zwaarwegend advies aan het procesteam Zorg over prioritering en zaken die wel of niet in het nieuwe casus regie systeem moeten landen. In het procesteam Zorg zitten de afdelingshoofden en directeur van de loketten (Jongerenloket, Stedelijk Zorg, Vraagwijzers en Wijkteams, Back Office) die de Jeugdwet en de Wmo uitvoeren.

Het nieuwe casusregiesysteem GIDSO wordt momenteel ingericht, hiervoor moeten continu keuze worden gemaakt door de organisatie wat wel, wat niet en wanneer moeten onderwerpen in het systeem zitten. Daarnaast is het van belang dat het proces zo uniform mogelijk is ingericht, dus er kan sprake

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Fri, 16 Feb 2018 00:00:00 +0100
Transformatiemanager - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161831-transformatiemanager-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161831-transformatiemanager-becoss

Inleiding
De gemeente Rotterdam heeft in de zomer van 2017 de detailhandelsnota vast¬gesteld. De Detailhandelsnota Rotterdam is het beleidsmatig kader voor de ontwikkeling van detailhandel in de stad. Het heeft als belangrijk doel om op heldere wijze duidelijk te maken hoe de gemeente met deze sector omgaat, waardoor duidelijkheid wordt gegeven aan marktpartijen. Duidelijk is dat de detailhandelsnota een stedelijk economisch beleidskader is, dat handvatten biedt bij verschillende typen ontwikkelingen van winkelgebieden.

In Rotterdam zijn naast het centrum nog 68 andere winkelgebieden met toekomstperspectief, wat betekent dat zij toekomstbestendig zijn en dat er voldoende potentie is om als winkelgebied te

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Fri, 16 Feb 2018 00:00:00 +0100
Regievoerder Gebiedsbeheer - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161648-regievoerder-gebiedsbeheer-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161648-regievoerder-gebiedsbeheer-becoss

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0100
Programmamanager Dutch Innovation Factory - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161677-programmamanager-dutch-innovation-factory-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161677-programmamanager-dutch-innovation-factory-becoss

Organisatie
De gemeente Zoetermeer en De Haagse Hogeschool zijn in een samenwerkingsovereenkomst overeen gekomen de huidige samenwerking in de Dutch Innovation Factory (DIF) verder te versterken. Hierbij gaat het om de doorontwikkeling van het huidige concept en om groei. Het huidige concept is een unieke samenwerking van onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en een incubator onder één dak. Daarnaast hebben partijen de ambitie om het DIF-concept te ontwikkelen tot een fieldlab.

Gemeente en De Haagse Hogeschool zoeken een programmamanager die deze twee trajecten voor eind 2022 weet af te ronden. De programmamanager wordt door de gemeente Zoetermeer ingehuurd, maar het opdrachtgeverschap ligt

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0100
Schoonmaakmedewerker Waardenburg - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161693-schoonmaakmedewerker-waardenburg-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1161693-schoonmaakmedewerker-waardenburg-becoss

Voor een van onze klanten in de regio Waardenburg zijn we op zoek naar een schoonmaakmedewerker.

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0100
Projectleider Pilots Omgevingswet - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160838-projectleider-pilots-omgevingswet-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160838-projectleider-pilots-omgevingswet-becoss

Omschrijving van de opdracht
De zelfstandige werkzaamheden van de projectleider pilots Omgevingswet bestaan uit:
1. Inventarisatie resultaten in plan beschreven pilots
- Inventarisatie landschap projectleiders/overlegstructuren etc.;
- Inventarisatie aanpak en (voorlopig) resultaat per pilot;
- Inventarisatie behoeften per (door te starten) pilot.

2. Vervolgtraject pilots vaststellen en uitvoering faciliteren
- Algemeen beoordelingskader opstellen voor (door)starten pilot
- (Her)definiëren doel verschillende pilots en toepassen beoordelingskader;
- Voorstel voor vervolgaanpak voorbereiden en inbrengen voor besluitvorming; In dit voorstel komt aan de orde hoe de inrichting en sturing voor uitvoering van de pilots vervolg krijgt en wijze van borging van resultaten;
- Vervolgtraject

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0100
Junior Technisch Beheerder Datacenters - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160854-junior-technisch-beheerder-datacenters-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160854-junior-technisch-beheerder-datacenters-becoss

In Rotterdam kan alles wat jij kunt

Rotterdam vernieuwt zich en dat blijft niet onopgemerkt. Hier is ruimte voor mensen met ideeën. Werken in Rotterdam is leuk, werken aan Rotterdam is nog leuker. Juist hier is je werk interessant en van het grootste belang. Waarom? Omdat de veelgeprezen stad ook kampt met grootstedelijke problemen die het uiterste van haar medewerkers vraagt. Kun jij dat aan? Welkom. In Rotterdam gebeurt alles wat je loopbaan nodig heeft.

Rotterdam. Make it happen.

Jouw werkplek

In Rotterdam werk je bij de grootste ICT-afdeling in gemeenteland. Honderden collega’s houden zich dagelijks bezig met het beheren

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0100
Projectleider/ Adviseur Arbeidsontwikkeling - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160790-projectleider-adviseur-arbeidsontwikkeling-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160790-projectleider-adviseur-arbeidsontwikkeling-becoss

Concernprofiel

De ambitie van Werk en Inkomen is een Rotterdam waarin veel minder mensen dan nu afhankelijk zijn van een uitkering voor levensonderhoud. Een uitkering is bedoeld als tijdelijk vangnet. Wij verwachten dat Rotterdammers die kunnen werken er alles aan doen om een baan te vinden. Werkgevers hebben de banen die Rotterdammers een zelfstandig inkomen kunnen bieden. Daarom zijn de werkgevers onze klanten. Hun vraag en ondersteuningsbehoefte zijn leidend in onze aanpak. Wij verbeteren voortdurend onze processen en zetten onze mensen en middelen in waar het rendement het grootst is.

Opdrachtomschrijving
Rotterdam streeft ernaar om in Nederland een voorbeeld te

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0100
WMO adviseur - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160791-wmo-adviseur-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160791-wmo-adviseur-becoss

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

Het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) stimuleert maximale ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning als de omgeving die niet kan bieden, of intensievere zorg waar echt noodzakelijk.

De afdeling

Het Jongerenloket adviseert en ondersteunt jongeren van 16 tot 27

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0100
Technisch Operator 3 ploegen (fulltime)  http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160792-technisch-operator-3-ploegen-(fulltime)%20 http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160792-technisch-operator-3-ploegen-(fulltime)%20

Voor een opdrachtgever in Horst zijn wij op zoek naar een fulltime Technisch Operator 3 ploegen (ma-vr 37,5 uur)

Als Technisch Operator richt je je voornamelijk op installatie, aansluiting en het onderhoud van elektrotechnische producten en systemen, vaak op basis van voorschriften en tekeningen. De werkzaamheden zijn zeer gevarieerd.

Werkzaamheden zijn oa:

 • Onderhoudsschema's uitvoeren
 • Het bijhouden van machinelogboeken
 • Schoonhouden en onderhouden van machines en gereedschappen
 • Parameters instellen en configureren die deel uitmaken van elektrotechnische producten en systemen
 • Afstemming van het werk met verschillende afdelingen

 

Jouw profiel:

 • MBO-niveau 4 (MTS)  werk en denkniveau, aangevuld met elektrotechnische cursussen en / of
...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0100
Projectsecretaris Financieel - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160813-projectsecretaris-financieel-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160813-projectsecretaris-financieel-becoss

Cluster Stadsontwikkeling

Projectmanagementbureau (PMB) maakt onderdeel deel uit van de directie PM&E, waarbij PMB en het Ingenieursbureau als twee aparte entiteiten werkzaam zijn. PMB zorgt voor excellent project-, proces-, en programmamanagement voor de (fysieke) stedelijke ontwikkelingen van Rotterdam en Regio. Deze opgaven spelen zich af in de verschillende fasen van een project (initiatief t/m uitvoering) en kunnen uiteenlopen van kleinschalige opgaven t/m grote (complexe) gebiedsontwikkelingen. PMB organiseert de bestuurlijke besluitvorming, weet belangen van stakeholders te verenigen, benodigde kennis te verbinden en zorgt voor resultaat.

De functie

Als projectsecretaris ben je in basis een generalist, die werkt naar het evenbeeld van

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0100
Technisch Applicatiebeheerder - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160839-technisch-applicatiebeheerder-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160839-technisch-applicatiebeheerder-becoss

In Rotterdam kan alles wat jij kunt

Rotterdam vernieuwt zich en dat blijft niet onopgemerkt. Hier is ruimte voor mensen met ideeën. Werken in Rotterdam is leuk, werken aan Rotterdam is nog leuker. Juist hier is je werk interessant en van het grootste belang. Waarom? Omdat de veelgeprezen stad ook kampt met grootstedelijke problemen die het uiterste van haar medewerkers vraagt. Kun jij dat aan? Welkom. In Rotterdam gebeurt alles wat je loopbaan nodig heeft.

Rotterdam. Make it happen.

Jouw werkplek

In Rotterdam werk je bij de grootste ICT-afdeling in gemeenteland. Honderden collega’s houden zich dagelijks bezig met het beheren

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0100
Projectleider IT informatievoorziening - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160875-projectleider-it-informatievoorziening-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160875-projectleider-it-informatievoorziening-becoss

Concernprofiel

Het cluster Bestuurs- en concernondersteuning ondersteunt de gemeente Rotterdam op het gebied van bedrijfsvoering. Producten en diensten zoals ICT, HR, Financiën en Communicatie zijn zoveel mogelijk gebundeld om zo efficiënt en effectief mogelijk de dienstverlening te leveren die de gemeente nodig heeft bij het uitvoeren van haar werk voor de stad. In een omgeving die voortdurend in beweging is, biedt de Serviceorganisatie vakmanschap en kwaliteit om flexibel op die dynamiek in te kunnen spelen.

Omschrijving afdeling

Het teams Functioneel Beheer Concernbedrijfsvoeringssystemen (CBS) is verantwoordelijk voor de applicaties die de bedrijfsvoering van het concern ondersteunen. Dit betreft voornamelijk Oracle eBusiness

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0100
Coach Medewerkers Service Stations - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160705-coach-medewerkers-service-stations-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160705-coach-medewerkers-service-stations-becoss

Wat ga je doen?
Een coach op locatie stimuleert medewerkers om bewust aan het oefenen te gaan, misschien wel buiten hun comfortzone. Positieve feedback, wat zorgt dat ze bevestigd worden in hun gedrag, waardoor ze het vaker zullen toepassen. Bij het uitblijven of juist bij een negatieve klantreactie zullen ze met de coach de situatie kunnen bespreken, en direct opnieuw kunnen proberen. Dit zorgt voor een snellere leercurve, en borging in dagelijks werk. De coach kijkt objectief en weet hoe je naar klanten het verschil moet maken en durft om de medewerker/groep hierop aan te spreken.

Naast het coachen van

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0100
Projectsecretaris Openstelling Maastunnel - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160655-projectsecretaris-openstelling-maastunnel-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160655-projectsecretaris-openstelling-maastunnel-becoss

De projectsecretaris Openstelling is een generalist, die werkt naar het evenbeeld van de project (- en programma) manager als diens rechterhand. Zijn of haar focus is net zoals die van de projectmanager gericht op de besturing van projecten op grond van de beheers aspecten (in het geval van projectmanagement Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit).

Waar de projectmanager zich daarbij primair richt op de eerste lijn: het onderhouden van de contacten met de opdrachtgevers, de projectomgeving en het ‘voor de troepen staan’, richt de secretaris zich op de tweede lijn: de organisatie van de backoffice. De projectsecretaris draagt

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0100
Jurist - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160643-jurist-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160643-jurist-becoss

Omschrijving team

De juridische functie voor uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod maakt deel uit van het team Bijzondere Taken van de afdeling Participatie en Stedelijke Zorg. Daarnaast voert dit team nog een aantal taken uit die niet onder te brengen zijn bij enig ander gemeentelijk loket. Het team beheert woningen voor voormalig dak- en thuislozen en de humanitaire woningen, bestemd voor gezinnen met een ongedocumenteerde status. Het team is tevens opdrachtgever voor de uitvaart van burgers die zijn overleden zonder nabestaanden en zorgt ervoor dat deze wordt uitgevoerd. Ook is er een expertisecentrum waarin de vangnetfunctie, de zorg voor Rotterdammers

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0100
Constructeur Electra - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160644-constructeur-electra-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160644-constructeur-electra-becoss

Bedrijfsonderdeel
Je gaat werken bij NS Modernisatie op de locatie Haarlem.

NS Operatie
NS Operatie is het meest gezichtsbepalende onderdeel van NS. Dit bedrijfsonderdeel is verantwoordelijk voor het treinvervoer op het Nederlandse hoofdrailnet. Alles wat met het rijden van treinen en serviceverlening naar de klant te maken heeft, vormt de basis voor de activiteiten van NS Operatie. Dus ook onderhoud, reparatie, reiniging, modernisering en verduurzaming van onze treinen

Afdeling
In gevraagde functie werk je voor NS modernisatie in Haarlem en specifiek op de afdeling Engineering. De afdeling Engineering speelt een belangrijke rol in de voorbereiding en uitvoering van de projecten. Dit doen

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0100
Medewerker Klantcontact - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160656-medewerker-klantcontact-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160656-medewerker-klantcontact-becoss

Context - ontwikkelingen cluster/organisatie

Directie Klantcontact

In de directie Klantcontact klopt het dienstverleningshart. Hier wordt Rotterdammer-gedreven dienstverlening vertaald naar de werkpraktijk van het hele cluster en andere organisatieonderdelen binnen het concern. Deze directie heeft zowel een clustertaak als een concerntaak en werkt flexibel en daar waar dat nodig is om bij te dragen aan de ontwikkeling en optimalisatie van klantcontact en klantbeleving en het leveren van Rotterdammergerichte producten en diensten.

Afdeling Uitvoering Klantcontact

De kerntaak van de afdeling Uitvoering Klantcontact is het uitvoering geven aan de persoonlijke dienstverlening. Producten en diensten van cluster Dienstverlening worden door deze afdeling aan bewoners

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0100
Toezichthouder agrarisch - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160670-toezichthouder-agrarisch-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160670-toezichthouder-agrarisch-becoss

Het profiel
Als agrarisch medewerker toezicht en handhaving voer je regie over het hele gemeentelijke (en eventueel provinciale) toezichtproces bij de agrarische sector. Je verricht toezichtwerkzaamheden op meerdere (complexe) en (brede) beleidsterreinen.

Daarnaast:
- draag je zorg voor afstemming en integrale afhandeling van projecten en dossiers
- plan en bewaak je acties, doorlooptijd en afdoening van (deel)cases door medewerkers en derden
- Geef je voorlichting, verstrek je informatie en aanwijzingen aan publiek en belanghebbende
- verzorg je de (administratieve) afhandeling van de formele besluitvorming en externe communicatie
- wissel je informatie uit en werk je samen met andere partijen in

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0100
Financieel kwaliteitsmedewerker - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160671-financieel-kwaliteitsmedewerker-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160671-financieel-kwaliteitsmedewerker-becoss

Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om in 2018 de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO). Bijvoorbeeld door vorm te geven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0100
Heftruckchauffeur Horst 3 ploegen (fulltime) http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160672-heftruckchauffeur-horst-3-ploegen-(fulltime) http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160672-heftruckchauffeur-horst-3-ploegen-(fulltime)

Voor een opdrachtgever in Horst zijn wij op zoek naar een fulltime heftruckchauffeur 3 ploegen (ma-vr 37,5 uur)

Je zorgt voor een efficiënte distributie en optimale levering. Denk hierbij aan opslag en levering van goederen tijdens het lossen, laden, productieproces en opslag.

Je werkt onder verschillende omstandigheden in het productiegebied, magazijn, op de werkplek of in de open lucht.

 

Werkzaamheden zijn o.a.:

 • Laden en lossen van levensmiddelen
 • Sorteren en invoeren
 • Registratie van materialen en goederen
 • Voorraadtekort observeren en doorgeven aan de verantwoordelijke
 • Optimalisatie van de route- en opslagopties binnen de fabrieksgebieden

Jouw profiel:

 • minimaal MBO-2 werk en denkniveau
 • 1
...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0100
Crediteurenadministrateur - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160687-crediteurenadministrateur-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160687-crediteurenadministrateur-becoss

Wij zijn Dynniq.
Een dynamisch, high-tech en innovatief bedrijf, dat geïntegreerde mobiliteits- en energieoplossingen biedt.
Per direct zijn wij op zoek naar twee ervaren, enthousiaste, pro actieve en gedreven tijdelijke medewerkers voor de crediteurenadministratie.

Wat zul je gaan doen?
Het wegwerken van de backlog inkoopfacturen en de afwikkeling van inkoopfacturen in het autorisatieproces.

Wie ben jij?
- Minimaal 3 jaar werkervaring als crediteurenadministrateur.
- Bekend met het proces 'procure-to-pay'.
- Betrouwbaar, open, proactief en ondernemend.
- Een ruime aantoonbare ervaring betreffende WhiteVision & Navision
- Ervaring met excel is een pré
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0100
Mechanisch operator - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160688-mechanisch-operator-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160688-mechanisch-operator-becoss

Voor een opdrachtgever in Horst zoeken wij een fulltime mechanisch operator. Je werkt in 3 ploegen van maandag t/m vrijdag.

Je houdt je bezig met het repareren, vervangen, onderhouden en/of resetten van de verschillende machines binnen het bedrijf. Ook ben je verantwoordelijk voor het oplossen van storingen. Door preventief onderhoud en reparaties, zorg je ervoor dat de machines in optimale conditie blijven.

Werkzaamheden

Je houdt je onder andere bezig met de volgende werkzaamheden:

 • Onderhoudsschema’s bijhouden.
 • Oplossen van storingen en fouten.
 • Machines en gereedschappen schoonmaken en onderhouden.
 • Het bijhouden van machinelogboeken en productierapporten.
 • Informeren van management met correcte productiegegevens.
 • Verantwoordelijk voor
...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0100
Senior Beleidsadviseur Human Capital en Economie http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160706-senior-beleidsadviseur-human-capital-en-economie http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160706-senior-beleidsadviseur-human-capital-en-economie

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0100
Bestuurssecretaresse - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160707-bestuurssecretaresse-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160707-bestuurssecretaresse-becoss

Organisatie
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. ‘Samenwerken, daadkracht en vertrouwen’ staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega’s over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0100
Carrosseriebouwer - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160708-carrosseriebouwer-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160708-carrosseriebouwer-becoss

Voor onze opdrachtgever in Heesch zoeken wij een carrosseriebouwer voor in fulltime dienstverband.

Werkzaamheden

Je komt te werken bij een bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop, verhuur, reparatie en het onderhoud van verschillende aanhangwagens. Ook worden er aanhangwagens ontworpen en geproduceerd naar wensen van de klant.

Samen met je collega’s produceer je de op maat gemaakte aanhangwagens. Je houd je bezig met monteren, repareren en alle andere voorkomende werkzaamheden in de werkplaats.

Functie-eisen

 • Je hebt interesse in techniek en bent technisch ingesteld;
 • Je bent enthousiast en leergierig;
 • Je hebt een flexibele instelling.

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever is een familiebedrijf dat

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0100
Operator / logistiek medewerker - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160709-operator-logistiek-medewerker-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160709-operator-logistiek-medewerker-becoss

Voor een opdrachtgever in Horst zoeken wij een fulltime operator / logistiek medewerker. Je werkt in 3 ploegen van maandag t/m vrijdag.

Je houdt je voornamelijk bezig met het bedienen van de productielijn en het uitvoeren van processen ten behoeve van het produceren van blikken. Dit zijn blikken met een hoge kwaliteit, dus het is belangrijk dat je de eindproducten goed controleert. Op deze manier worden fouten voorkomen die directe gevolgen hebben voor het productieproces.

Werkzaamheden

Het merendeel van het werk is routinematig werk. Je houdt je onder andere bezig met de volgende werkzaamheden:

 • Het opstarten van de productielijn.
 • Bedienen
...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0100
Administratief medewerker DIV - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160710-administratief-medewerker-div-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160710-administratief-medewerker-div-becoss

Voor de afdeling Interne Ondersteuning van de directie Maatschappelijke Ontwikkeling wordt gezocht naar de tijdelijke invulling van de functie

Medewerker documentaire informatie voorziening
16 uur per week

In verband met uitval van een medewerker DIV wordt gezocht naar iemand die tijdelijk deze functie kan vervullen.

Wat staat je te doen?
- Dossiervorming en -ordening algemeen (zowel fysieke als digitale dossiers) die betrekking hebben op de gemeentelijke uitvoering van diverse wetten zoals de Participatiewet en de Jeugdwet.
- Beheer semi-statisch archief
- Uitlenen en retourboeken dossiers
- Signalering en rapellering tijdige afdoening
- Informatieverstrekking
- Postrondes

Wat neem je mee?
-

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0100
Inkoop adviseur Concurrentiegerichte Dialoog - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160475-inkoop-adviseur-concurrentiegerichte-dialoog-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160475-inkoop-adviseur-concurrentiegerichte-dialoog-becoss

Organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concerncontrol en een eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, communicatie, financiën, informatievoorziening, automatisering,

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0100
Wegbeheerder - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160474-wegbeheerder-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160474-wegbeheerder-becoss

De gemeente Geertruidenberg is in ontwikkeling! Jij, als enthousiaste wegbeheerder, voelt je als een vis in het water in een professionele en vraaggerichte organisatie. Natuurlijk staat integraal werken ook bij jou centraal. Jij hecht net als wij grote waarde aan betrokkenheid. Ook ben je ondernemend en professioneel. Samen resultaten behalen voor onze burgers, daar gaan we voor.

Wie zoeken we?
Wij zoeken een vraaggerichte en integraal denkende collega, die beleid kan vertalen naar werkelijkheid en die efficiënt met de middelen om kan gaan. Hiervoor ben je in het bezit van de volgende eigenschappen, ervaring en kenmerken:
- Je hebt een

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0100
Specialist grondzaken en vastgoed - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160445-specialist-grondzaken-en-vastgoed-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160445-specialist-grondzaken-en-vastgoed-becoss

Organisatie
De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Je werkveld is verspreid over de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Onze organisatie houdt niet vast aan één organisatiemodel, maar blijft zich continue ontwikkelen. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.

Functie
De functie maakt onderdeel uit van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte. Dit team is ondermeer verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkeling,

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0100
Toezichthouder afvalinzameling en reiniging - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160461-toezichthouder-afvalinzameling-en-reiniging-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160461-toezichthouder-afvalinzameling-en-reiniging-becoss

Gouda is met haar historische stadscentrum een aantrekkelijke stad met ruim 70.000 inwoners waar met respect voor het oude wordt gewerkt aan het nieuwe. Je bent werkzaam bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte onder de directie Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze directie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en in stand houden van een goede woon-, werk- en leefomgeving. De afdeling beheer openbare ruimte (BOR) is binnen de gemeente Gouda verantwoordelijk voor het beheer van de totale openbare ruimte, zowel bovengronds als ondergronds. Binnen de afdeling zorgen de teams Dagelijks Beheer, Databeheer- en Geo-informatie, Gebiedsmanagement en Uitvoeringsbeleid voor het in stand houden, vervangen

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0100
(Integraal) Klantmanager - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160462-(integraal)-klantmanager-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160462-(integraal)-klantmanager-becoss

Concernprofiel

Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert maximale ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning als de omgeving die niet kan bieden. Of intensievere zorg waar echt noodzakelijk. Dat doen we in opdracht van het college en gebiedscommissies en samen met maatschappelijke partners.

Omschrijving

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0100
Contractmanager Zorgcontinuiteit Jeugdhulp - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160513-contractmanager-zorgcontinuiteit-jeugdhulp-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160513-contractmanager-zorgcontinuiteit-jeugdhulp-becoss

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert maximale ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning als de omgeving die niet kan bieden. Of intensievere zorg waar echt noodzakelijk. Dat doen we in opdracht van het college en samen met maatschappelijke partners.

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0100
Tekenaar - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160514-tekenaar-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160514-tekenaar-becoss

Het Ingenieursbureau van Gemeente Alphen aan den Rijn is intern opdrachtnemer en extern opdrachtgever van integrale projecten in de openbare ruimte.

Onze projecten worden volledig integraal voorbereid en gerealiseerd.
Als tekenaar/ontwerper maak je besteks-, uitvoerings- en werktekeningen en, in voorkomende gevallen, het bijbehorende bestek.
Je specificeert de werkmethoden, voorschriften en kwaliteitseisen. Je bepaalt de toe te passen materialen op basis van prijzen, kwaliteit en ethica.
Je werkt ontwerpen voor met name nieuwe en bestaande wijken en straten uit tot gedetailleerde ontwerpen en uitvoeringstekeningen.
Daarnaast voer je correspondentie en overleg je met belanghebbenden en betrokken in- en externe partijen.

Je bent

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0100
Ambtelijk Secretaris OR - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160357-ambtelijk-secretaris-or-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160357-ambtelijk-secretaris-or-becoss

Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om in 2018 de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren Zo geven wij vorm aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Tue, 06 Feb 2018 00:00:00 +0100
Interim afdelingshoofd - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160358-interim-afdelingshoofd-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160358-interim-afdelingshoofd-becoss

Interim afdelingshoofd gemeente Gouda

Gemeente Gouda is gestart met de werving van een nieuw afdelingshoofd voor de afdeling Cultuur, Vastgoed en Ontwikkeling (CVO).
Gedurende de wervingsperiode is men op zoek naar een interim afdelingshoofd voor een periode van 3 tot 6 maanden.

Gouda heeft veel om trots op te zijn: een prachtige historische binnenstad, een rijk verenigingsleven en inwoners en ondernemers die de schouders zetten onder projecten die van belang zijn voor de stad. De gemeentelijke organisatie bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad werken. In de organisatie heerst een informele en prettige

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Tue, 06 Feb 2018 00:00:00 +0100
Asset Manager Regulier Werk - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160297-asset-manager-regulier-werk-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160297-asset-manager-regulier-werk-becoss

 

 

Achtergrond
De afdeling RE&H is een afdeling binnen Asset Management. RE&H voert integraal assetmanagement uit op het in eigendom zijnde vastgoed en op eigendom zijnde technische installaties in panden van derden waar het Havenbedrijf Rotterdam HbR personeel is gehuisvest. Tevens verzorgt de afdeling de interne facilitaire dienstverlening t.b.v. huisvesting (o.a. verhuizingen, schoonmaak, koffie/thee/soep, AV
middelen en toegangscontrolesysteem e.d.). Ook is de afdeling verantwoordelijk voor het veilig toetreden van het in eigendom zijnde vastgoed en beveiliging voor eigenbedrijfsvoering. Tevens is de afdeling verantwoordelijk voor het uitvoeren van servicekostenadministratie en energiemanagement (o.a. aansluitingen beheer, energiecontract, monitoring aansluitingen, aanvragen/afsluiten van energieaansluitingen

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Tue, 06 Feb 2018 00:00:00 +0100
Allround werkplaatsmedewerker - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160309-allround-werkplaatsmedewerker-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160309-allround-werkplaatsmedewerker-becoss

Voor onze opdrachtgever in Heesch zoeken wij een allround werkplaatsmedewerker voor in fulltime dienstverband.

Werkzaamheden

Je komt te werken bij een bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop, verhuur, reparatie en het onderhoud van verschillende aanhangwagens. Ook worden er aanhangwagens ontworpen en geproduceerd naar wensen van de klant.

Samen met je collega’s produceer je de op maat gemaakte aanhangwagens. Je houd je bezig met monteren, repareren en alle andere voorkomende werkzaamheden in de werkplaats.

Functie-eisen

 • Je hebt interesse in techniek en bent technisch ingesteld;
 • Je bent enthousiast en leergierig;
 • Je hebt een flexibele instelling.

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever is een familiebedrijf

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Tue, 06 Feb 2018 00:00:00 +0100
Procesoperator - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160169-procesoperator-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160169-procesoperator-becoss

Voor onze opdrachtgever in Helmond zoeken wij enthousiaste, ervaren procesoperators voor in 5 ploegen.

Werkzaamheden

Je houdt je bezig met het omtoveren van aluminium tot blikjes, zoals de verschillende klanten die willen hebben. Je bent verantwoordelijk voor het bijstellen van machines, oplossen van storingen (waar mogelijk) of het inschakelen van de technische dienst. Je hebt hierbij oog voor verbetering en draagt je kennis over aan collega's. Dit alles met maar één einddoel, het perfecte blikje.

Jouw profiel

 • Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Je wil graag werken in 5 ploegendienst;
 • Je bent flexibel ingesteld;
 • Je bent woonachtig in de
...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0100
Marketing- & Communicatiespecialist - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160189-marketing-amp-communicatiespecialist-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160189-marketing-amp-communicatiespecialist-becoss

Functieprofiel Marketing- & Communicatiespecialist
Omgeving
De afdeling Economie is erop gericht de economische ontwikkeling van de stad en haar inwoners in een regionaal perspectief te stimuleren en te faciliteren. De inzet van de gemeente is erop gericht een zo gunstig mogelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en investeerders te creëren en de concurrentiepositie van de grote regionale en stedelijke clusters te versterken (Food, Cleantech, Haven- en Industrieelcomplex, Medical & Zorg, Smart Cities en Werklocaties (kantoren, detailhandel, bedrijventerreinen en horeca).

Rotterdam Food Cluster (RFC) is onderdeel van de gemeente Rotterdam, en houdt zich bezig met de hele Food sector in de regio. Het

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0100
Toezichthouder Kinderopvang - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160190-toezichthouder-kinderopvang-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160190-toezichthouder-kinderopvang-becoss

Kern van de functie

De Toezichthouder kinderopvang verricht inspecties kinderopvang en peuterspeelzaalwerk bij diverse instellingen. Daarnaast participeert de Toezichthouder kinderopvang in projectgroepen en samenwerkingsverbanden binnen het concern of op regionaal landelijk niveau binnen het kader van toezicht en handhaving.

Plaats in de organisatie

De Toezichthouder kinderopvang ressorteert direct onder de teamleider Toezicht Kinderopvang en wordt in operationele en functionele zin aangestuurd door de senior Toezichthouder kinderopvang.

Werkveld

Het toezicht houden op de kinderopvang omvat inspecties van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, gastouderbureaus en gastouders. Hierbij staat centraal de kwaliteitsbeoordeling op basis van de Wet kinderopvang. Ten aanzien van de inspecties vindt overleg

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0100
Taxateur woningen - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160191-taxateur-woningen-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160191-taxateur-woningen-becoss

De vakeenheid Belastingen verzorgt de belastinginkomsten voor de gemeente Rotterdam. Met deze inkomsten betaalt de gemeente voorzieningen en activiteiten die nodig zijn om veiligheid, woonomgeving en economische groei te verbeteren. De afdeling Fiscaal Technische Zaken geeft vorm aan het taxatie- en fiscale beleid van de gemeente en zorgt voor de uitvoering. Op jaarbasis worden ruim 300.000 woningen en 30.000 niet-woningen zoals winkels, kantoren, bedrijven, maar ook incourante objecten zoals scholen, ziekenhuizen en havengebonden (industriële) objecten getaxeerd.

De functie
De vacature is op de afdeling Fiscaal Technische Zaken van Belastingen. Het werkgebied van de taxateur is verspreid over het hele grondgebied

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0100
Handhavers - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160192-handhavers-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160192-handhavers-becoss

Aard en omvang van het functiegebied

De functie handhaver kan bestaan uit één van de taakaccenten op het gebied van toezicht, beheer en handhaving. De handhaver fungeert als gastheer voor gebruikers van de buitenruimte, staat hen te woord en biedt hulp in geval van vragen en problemen. Door zijn aanwezigheid houdt de handhaver burgers af van sociaal hinderlijk gedrag: kleine criminaliteit, alledaagse ergernissen en andere vormen van overlast en overtredingen. Optreden kan zowel binnen het strafrecht als het bestuursrecht en diverse overige wettelijke kaders. De taken variëren van preventie (zichtbaar zijn, informeren, voorkomen, aanspreken, waarschuwen) tot repressie (opmaken procesverbaal/bestuurlijke rapportage

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0100
Constructeur wegen-riolering - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160193-constructeur-wegen-riolering-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160193-constructeur-wegen-riolering-becoss

Profiel organisatie

Het cluster Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad, met hart voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Wij initiëren en begeleiden ruimtelijke en economische investeringen in Rotterdam. Daarbij zijn wij zowel publiek ontwikkelaar als kwaliteitsbewaker. Met gericht verkeersbeleid en een duurzame infrastructuur houden we Rotterdam bereikbaar. Door regels te handhaven zorgen we dat Rotterdammers veilig en aangenaam kunnen wonen. En met ons vastgoed huisvesten wij belangrijke publieke diensten en voorzieningen. Stadsontwikkeling geeft - samen met private en publieke partners - vorm aan de stad en houdt de stad in vorm.

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0100
Inspecteur Toezicht en Handhaving Bouw- en Woningtoezicht http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160209-inspecteur-toezicht-en-handhaving-bouw-en-woningtoezicht http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160209-inspecteur-toezicht-en-handhaving-bouw-en-woningtoezicht

Rotterdam is in veel opzichten een voorloper, een stad die durft. Zonder durf had de modernste haven ter wereld niet in Rotterdam gelegen. Zonder durf was Rotterdam de wolken minder dicht genaderd. Zonder durf waren veel debatten over grootstedelijke problemen niet in Rotterdam gestart. Rotterdam zoekt medewerkers met bezieling, die hun verantwoordelijkheid nemen en ook de minder gebaande paden durven te betreden. De stad die durft zoekt mensen die durven.

De opdracht:
Je voert zelfstandig complexe inspectieopdrachten uit t.a.v. het onderhoud en gebruik van gebouwen, waarbij afstemming met andere diensten en organisaties nodig is. Je wordt gelinkt aan een bepaald

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0100
Scrummaster - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160210-scrummaster-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1160210-scrummaster-becoss

Opdrachtnemer wordt ingezet als Scrummaster binnen het scrumteam voor het cluster Dienstverlening aan Burgers en Bedrijven. Per twee weken wordt werkende software getoond tijdens de sprintdemo binnen de architectuurkaders van de opdrachtgever.

Opdrachtnemer maakt onderdeel uit van bovengenoemd scrumteam. Opdrachtnemer werkt aan de door de product owner gewenste userstories, beoordeelt de compleetheid van de user story en maakt een inschatting van de benodigde inzet om de user story voor de product owner te realiseren. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de broncode en de wijze waarop de software wordt ontwikkeld. Met behulp van code reviews en pair programming is

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0100
Medewerker Salarisadministratie - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159667-medewerker-salarisadministratie-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159667-medewerker-salarisadministratie-becoss

Organisatie
De gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 680 medewerkers. Onze ambitie is om in 2018 de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO). Bijvoorbeeld door vorm te geven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid.

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Fri, 02 Feb 2018 00:00:00 +0100
Medior/Senior Java Developer - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159668-medior-senior-java-developer-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159668-medior-senior-java-developer-becoss

Bedrijfsonderdeel
NS Reizigers (NSR) is een belangrijke pijler binnen het NS bedrijf, die voor een groot deel het gezicht van NS naar de klant vertegenwoordigt.
De focus van de activiteiten van NS Reizigers ligt op het realiseren van kwalitatieve vervoerscapaciteit, goede service en informatie, aantrekkelijke reisproducten en een hoogwaardig veiligheidsprofiel. De kernwaarden van NS zijn proactief, verbindend, vakkundig en gastvrij.

Afdeling
IT zit in het hart van de NS. Zonder IT rijden er geen treinen meer, kunnen we geen reisinformatie geven en zelfs geen kopjes koffie meer verkopen. Om onze reizigers zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben we

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Fri, 02 Feb 2018 00:00:00 +0100
Kwartiermaker Ciso (chief information security officer) http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159749-kwartiermaker-ciso-(chief-information-security-officer) http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159749-kwartiermaker-ciso-(chief-information-security-officer)

Organisatie
De Directiestaf van de gemeente Pijnacker-Nootdorp bestaat uit 13 mensen en ondersteunt de directie met de volgende kerntaken: bestuurs- en managementondersteuning, concerncontrol, strategische advisering en programmamanagement. Eind 2017 heeft de directie besloten om de Directiestaf tijdelijk, voor een periode van maximaal 2 jaar, uit te breiden met twee kwartiermakers: een kwartiermaker Ciso en een kwartiermaker FG (functionaris gegevensbescherming).

Opdracht
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de omgang met en beveiliging de informatiehuishouding, waaronder persoonsgegevens. Hieruit volgen verplichtingen op zowel het terrein van informatieveiligheid als privacy:
- we moeten voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG), hét geldende normenkader voor gemeenten op

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Fri, 02 Feb 2018 00:00:00 +0100
Toezichthouder - Directievoerder Zuid West http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159750-toezichthouder-directievoerder-zuid-west http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159750-toezichthouder-directievoerder-zuid-west

Profiel organisatie

Het cluster Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad, met hart voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Wij initiëren en begeleiden ruimtelijke en economische investeringen in Rotterdam. Daarbij zijn wij zowel publiek ontwikkelaar als kwaliteitsbewaker. Met gericht verkeersbeleid en een duurzame infrastructuur houden we Rotterdam bereikbaar. Door regels te handhaven zorgen we dat Rotterdammers veilig en aangenaam kunnen wonen. En met ons vastgoed huisvesten wij belangrijke publieke diensten en voorzieningen. Stadsontwikkeling geeft - samen met private en publieke partners - vorm aan de stad en houdt de stad in vorm.

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Fri, 02 Feb 2018 00:00:00 +0100
Projectleider Informatievoorziening - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159503-projectleider-informatievoorziening-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159503-projectleider-informatievoorziening-becoss

Plaats in de organisatie

De projectleider valt onder de afdeling Ontwikkeling en Processen (O&P), bij de directie IIFO (ICT, Innovatie, Facilitair en Onderzoek) van het cluster BCO (bestuurs- en concern ondersteuning).

Doel van de opdracht/gewenst resultaat

Het betreft een deelproject van het project E-HRM, dat op dit moment geïmplementeerd wordt. De opdracht heeft te maken met borgen van de bedrijfsvoering informatie, namelijk.:

 • Realiseren van continuïteit in informatievoorziening van het concerndashboard (bedrijfsvoering informatie gemeente Rotterdam) en evt. aanpalende systemen zoals iprotect.

Er is een planning van de projectactiviteiten gemaakt:

Fase 1

 1. Continuïteit bieden in de verbinding met omliggende systemen daar waar
...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 01 Feb 2018 00:00:00 +0100
Pneumatisch monteur / hydraulisch monteur http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159547-pneumatisch-monteur-hydraulisch-monteur http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159547-pneumatisch-monteur-hydraulisch-monteur

Voor onze opdrachtgever in Helmond zoeken wij een pneumatisch / hydraulisch monteur voor in 2-ploegen.

Werkzaamheden

Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van het productieproces. Je zorgt ervoor dat de mechanische installaties, de machines en de gereedschappen op orde zijn, waardoor de voortang van het productieproces gewaarborgd blijft.

Je houdt je bezig met de volgende werkzaamheden:

 • Demonteren van defecte gereedschappen en montage en reparatie of vervanging van defecte onderdelen.
 • Installeren, onderhouden en repareren van mechanische installaties en apparatuur.
 • Het voeren van onderhoudswerkzaamheden van de machines en het oplossen van (pneumatische) storingen.
 • Het uitvoeren van interne audits (word je voor opgeleid).
...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 01 Feb 2018 00:00:00 +0100
Bodemsaneringsadviseur - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159515-bodemsaneringsadviseur-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159515-bodemsaneringsadviseur-becoss

Profiel organisatie

Het cluster Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad, met hart voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Wij initiëren en begeleiden ruimtelijke en economische investeringen in Rotterdam. Daarbij zijn wij zowel publiek ontwikkelaar als kwaliteitsbewaker. Met gericht verkeersbeleid en een duurzame infrastructuur houden we Rotterdam bereikbaar. Door regels te handhaven zorgen we dat Rotterdammers veilig en aangenaam kunnen wonen. En met ons vastgoed huisvesten wij belangrijke publieke diensten en voorzieningen. Stadsontwikkeling geeft - samen met private en publieke partners - vorm aan de stad en houdt de stad in vorm.

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 01 Feb 2018 00:00:00 +0100
Assetmanager Wegen, Kunstwerken, OV en VRI http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159516-assetmanager-wegen-kunstwerken-ov-en-vri http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159516-assetmanager-wegen-kunstwerken-ov-en-vri

Organisatie
Samen wonen, werken, ondernemen en recreëren in een groen en historisch gebied; de missie van de gemeente Gooise Meren. De nieuwe gemeente Gooise Meren is een zeer aantrekkelijke woon- en verblijfomgeving. Een gemeente met een hoog voorzieningenniveau voor wonen, recreëren, werken en ondernemen, met een structurele inzet op duurzaamheid. Waar inwoners zich kunnen ontplooien en zelf (mede) vormgeven aan hun eigen leefomgeving, samen met de gemeente.

In de gemeente wonen en leven bijna 60.000 inwoners, die vanuit dit gebied hun bijdrage leveren aan het economische, culturele en wetenschappelijke kloppend hart van de Randstad.

De gemeentelijke organisatie (380 medewerkers) bestaat

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 01 Feb 2018 00:00:00 +0100
Medior Constructeur WTB - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159517-medior-constructeur-wtb-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159517-medior-constructeur-wtb-becoss

Bedrijfsonderdeel
Je gaat werken bij NS Trein Modernisatie (onderdeel van NS Operatie), op de locatie Haarlem.

NS Operatie
NS Operatie is het meest gezichtsbepalende onderdeel van NS. Dit bedrijfsonderdeel is verantwoordelijk voor het treinvervoer op het Nederlandse hoofdrailnet. Alles wat met het rijden van treinen en serviceverlening naar de klant te maken heeft, vormt de basis voor de activiteiten van NS Operatie. Dus ook onderhoud, reparatie, reiniging, modernisering en verduurzaming van onze treinen.

Wat ga je doen?
In de rol van Constructeur Werktuigbouwkunde ondersteun je Engineers en/of het Ontwerp- en bouwteam in de realisatie van projecten met het uitwerken van technische

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 01 Feb 2018 00:00:00 +0100
Projectleider Advies en Projecten / Informatie & Automatisering http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159518-projectleider-advies-en-projecten-informatie-amp-automatisering http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159518-projectleider-advies-en-projecten-informatie-amp-automatisering

Organisatie
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. 'Samenwerken, daadkracht en vertrouwen' staan daarbij hoog in het vaandel. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega's over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

Informatie en Automatisering
De afdeling I&A bestaat uit vier teams, t.w. Advies & Projecten, Functioneel beheer, Automatisering en Informatiebeheer.

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 01 Feb 2018 00:00:00 +0100
Toezichthouder civiele techniek - Becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159536-toezichthouder-civiele-techniek-becoss http://nieuwstwitter.nl/nieuwtwitter-vacatures/1159536-toezichthouder-civiele-techniek-becoss

Organisatie
Zoetermeer is een stad die volop in beweging is en blijft groeien. De komende jaren is het de bedoeling dat er 10.000 woningen in Zoetermeer bijgebouwd gaan worden. In de komende jaren vinden een ingrijpende verbeteringen van de binnenstad plaats waarmee haar meer dan 12 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad wordt een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd in combinatie met hoogwaardige, bezoekers- intensieve functies. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Tech Campus verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop

...
]]>
paul@nieuwstwitter.nl (Becoss) Vacatures Thu, 01 Feb 2018 00:00:00 +0100