Follow @eindhoven_nt

Besluiten Provinciale Staten 15 december 2017

Tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten van Noord-Brabant in het jaar 2017 stonden de afronding van de besprekingen over de begrotingswijziging voor de Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming, de Zesde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012, de begrotingswijziging Naar een klimaatbestendig Brabant, de begrotingswijziging 2018-2019 Uitvoeringsprogramma Cultuur, de 4e (Slot) begrotingswijziging 2017 en 1e begrotingswijziging 2018, de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018,de benoeming van voorzitters voor themabijeenkomsten, het rondvraagmoment en woordvoerdersoverleggen en de stemming over gereserveerde middelen voor energie en energietransitie op de agenda. De begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/december/besluiten-provinciale-staten-15-december-2017.aspx
 

30 nieuwe 'Brabants Besten' werkgevers

Het komende jaar gaan zij hun ervaringen met andere ondernemers delen. Pauli: 'Brabant mag trots zijn op zoveel succesvolle werkgevers met een groot sociaal hart.’ De groep bestaat uit 16 nieuwe ambassadeurs en 14 huidige Brabants Besten die voor een jaar zijn herbenoemd. De ondernemers onderscheiden zich doordat zij hun personeel op een vernieuwende wijze inzetten. Zij hebben daarmee oplossingen ontwikkeld voor actuele knelpunten op de arbeidsmarkt. Brabants Besten nemen bijvoorbeeld mensen met een beperking in dienst, treffen maatregelen zodat oudere werknemers langer fit blijven, experimenteren met nieuwe werkprocessen en wijzen van aansturing en halen productie, die eerder was uitbesteed...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/december/30-nieuwe-brabants-besten-ambassadeurs-innovatief-en-sociaal-werkgeverschap.aspx
 

Aankomst Collse Watermolen in Brabant

Vincent van Gogh (1853-1890), Collse watermolen, mei 1884, olieverf op doek, 60,5 x 80 cm - verworven met steun van de provincie Noord-Brabant, Vereniging Rembrandt, Mondriaan Fonds en het legaat mevrouw H.M.J. van Oppenraaij Het Noordbrabants Museum heeft in november op de Impressionist & Modern Art Sale van Sotheby’s New York het schilderij Collse watermolen van Vincent van Gogh (1853-1890) aangekocht. De provincie heeft hiervoor een subsidie verleend van € 1,5 miljoen. Dit lentelandschap met een watermolen met rode daken is een relatief heldere en kleurrijke voorstelling in het Brabantse oeuvre van Van Gogh. Het is een van de weinige belangrijke...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/december/aankomst-collse-watermolen-in-brabant.aspx
 

Provinciale subsidie voor Dutch Design Foundation

Dit past in het provinciale beleid dat instellingen die landelijk subsidie krijgen, ook steun van de provincie krijgen. Door deze subsidietoekenning en een subsidie vorig jaar kan de DDF aan de slag met de toekomstplannen. Design Works De subsidie is bedoeld voor het programma Design Works. Dit is een bijdrage aan het toepassen van design en de inzet van designers bij bedrijven, organisatie en overheden.
Designers vergroten het innovatief vermogen, de concurrentiekracht en het verdienvermogen van bedrijven, en ze helpen bij het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. In Design Works krijgen ontwerpers hulp bij het versterken van hun zakelijke vaardigheden en het opbouwen...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/december/provinciale-subsidie-voor-dutch-design-foundation.aspx
 
Dat gebeurde tijdens de Golden Wings Award Show van het Eindhovens Film Festival.
Frank Lammers ontvangt de Cultuurprijs voor zijn rijke oeuvre als acteur, zijn kwaliteiten als regisseur en de wijze waarop zich als professional en oer-Brabander inzet voor cultuur in de Brabantse samenleving. `Frank Lammers belichaamt professionaliteit, medemenselijkheid en plezier waar Brabant trots op is.’ Frank Lammers kondigde in zijn dankwoord aan het geldbedrag van €10.000 dat aan de prijs gekoppeld is onder te brengen in een nieuw op te richten fonds waar makers uit alle disciplines aan kunnen kloppen voor een bijdrage. Bekijk het f ...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/december/cultuurprijs-naar-frank-lammers.aspx
 
Zo start het rijk het proces voor de verbreding van de A58 tussen Breda en Tilburg naar 2x3 rijstroken en wordt ook voor de A2 tussen Deil en ’s-Hertogenbosch een MIRT-verkenning uitgevoerd voor een verbreding van de A2 als oplossing voor de lange termijn. Om de bereikbaarheid van de regio Eindhoven te verbeteren hebben het rijk en de regio afgesproken om het bestaande station Eindhoven Centraal om te vormen tot een internationaal knooppunt. In totaal investeren rijk en regio ruim € 550 miljoen in het bereikbaar houden van Zuid-Nederland. De afspraken werden gemaakt tijdens het BO MIRT, het jaarlijkse overleg...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/december/afspraken-rijk-en-regio-knelpunten-a2-a58-en-internationaal-knooppunt-eindhoven.aspx
 

Van Stokkum Seatings Vlijmen Hofleverancier

De directeuren Roberto en Carlo van Stokkum ontvingen het predikaat uit handen van de commissaris van de Koning, in aanwezigheid van hun vader, Peter van Stokkum senior.  De onderneming begon in 1892 toen de dorpstimmerman van Vlijmen, Piet van Stokkum een timmerwinkel begon. Het bedrijf groeide door de generaties heen uit tot een timmerfabriek die onder meer broeikasramen maakte. Na de oorlog was er grote vraag naar zitplaatsen voor kerken en bioscopen omdat veel gebouwen beschadigd waren. Er werden klapstoeltjes gemaakt en verhuurd en van daar uit ontwikkelde het bedrijf zich tot verhuurbedrijf voor de evenementenbranche, inmiddels in handen van...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/december/van-stokkum-seatings-vlijmen-hofleverancier.aspx
 

17 december Volkskerstzang in provinciehuis

De Stichting Volkskerstzang ’s-Hertogenbosch organiseert deze samenzang in de week voor Kerstmis. Het evenement trekt ieder jaar een groot aantal bezoekers en is mogelijk door de medewerking van orkesten en koren uit Brabant en de inzet van tal van vrijwilligers. Jaarlijks staat de Volkskerstzang in het teken van een goed doel. Dit jaar is dat Buddyhulp Den Bosch. Solisten Dit jaar wordt het concert verzorgd door Harmonie Kunst Adelt uit Helvoirt onder leiding van Alphons van Stenis en het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch onder leiding van Henk van der Sanden, en als solisten Annemiek Vendelmans (sopraan) en Peter van Hoesel (bas). De...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/december/17-december-volkskerstzang-in-provinciehuis.aspx
 

Besluiten Provinciale Staten 1 december

Op de agenda van de Statenvergadering stonden de actualisatie van het natuurbeleid (BrUG, Brabant Uitnodigend Groen), de oprichting van een Valorisatiefonds (fonds voor leningen aan startende innovatieve ondernemingen), de energietransitie, de uitvoeringstaken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van de Wet natuurbescherming en de legesverordening. Statenvoorstel 77/17 beleidsactualisatie BrUG Bij de behandeling van de beleidsactualisatie van het natuurbeleid werden 4 amendementen en 3 moties ingediend. De amendementen zijn verworpen. Er zijn 2 moties aangenomen: Een motie maakt het mogelijk dat extra middelen ingezet voor ‘ondernemen voor natuur’ en een onderzoek door het grondontwikkelingbedrijf naar andere mogelijkheden natuurterreinen...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/december/besluiten-provinciale-staten-1-december-2017.aspx
 
Enpuls en de provincie hebben een overeenkomst getekend om 10 energieprojecten die starten in 2017 en 2018, voor 4 jaar te ondersteunen. Hiervoor zetten ze een zogenaamd Sociaal Energieteam in dat inwoners en lokale initiatieven ondersteunt om samen met bedrijven en gemeenten aan de slag te gaan met energiebesparing en duurzame energieopwekking. Voor die ondersteuning hebben zij een budget van € 2,2 miljoen beschikbaar. Maatwerk De ondersteuning is maatwerk, maar zal vooral bestaan uit technische, financiële en juridische kennis, ervaring bij energieprojecten, relevante netwerken, inzet van overheidsinstrumenten en een bijdrage in de financiering van innovatiekosten. De opgedane kennis wordt vastgelegd...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/november/enpuls-en-provincie-ondersteunen-duurzame-energieprojecten.aspx
 
Het provinciebestuur doet dit kort na de goedkeuring van de budgetten voor de ondersteunende maatregelen voor de transitie in de veehouderij. “De provincie wil snelheid maken”, aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings. “Met experimenteerstallen en het wetenschappelijk onderzoek verwachten we binnen enkele jaren een goed en betaalbaar alternatief te hebben voor luchtwassers. En met goede communicatie over de aanpassing in de stallen en de prestaties van de stallen verwachten we dat meer varkenshouders kiezen voor een systeem zonder luchtwassers.” Stal van de toekomst De Hoeve Innovatie (de Hoeve) realiseert de stalsystemen op 4 locaties in Valkenswaard, Volkel, Veghel en Vinkel voor alle diercategorieën:...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/november/provincie-steunt-innovatieve-varkensstallen-die-uitstoot-bij-de-bron-aanpakken.aspx