Follow @eindhoven_nt

Het gaat om een groot aantal herontwikkelingslocaties, in totaal zo’n 124 hectare, in het centrum van de stad Breda. Daarbij horen het Havenkwartier en het Corbion-terrein, maar ook de voormalige Koepelgevangenis, een deel van de locatie Seeligkazerne, de transformatie van kantoren aan de Markendaalseweg, het voormalig belastingkantoor en binnenkort de voormalige rechtbank. Er liggen veel kansen voor deze gebieden, gelegen in de directe omgeving van het internationaal treinstation. Meerdere opgaven De samenwerking tussen gemeente en provincie concentreert zich op meerdere thema’s: economie, energietransitie, transformatie van leegstaand vastgoed, klimaatadaptatie, mobiliteit en sociale innovatie. Doel van de samenwerking is om oplossingen te...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/maart/gemeente-en-provincie-werken-samen-aan-breda-markstad.aspx
 

Brabant blijft samenwerken met foodregio's

De samenwerkende Europese Regio’s van de Gastronomie kunnen de komende jaren op steun van de Europese Commissie rekenen. Dat werd vandaag bekend gemaakt bij de start van het Europese Jaar van de Gastronomie van de West-Ierse regio Galway die de titel dit jaar deelt met Brabant. Het gaat om een totaal bedrag van 1,5 miljoen euro.Dat betekent voor Brabant dat initiatieven die tijdens dit belangrijke foodjaar worden ontwikkeld een vervolg kunnen krijgen. De Europese steun betekent een erkenning van de Europese Regio’s van de Gastronomie als onderscheidende foodregio’s. Extra stimulans De Europese subsidie is vooral bedoeld om de samenwerking tussen...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/maart/brabant-blijft-samenwerken-met-foodregios.aspx
 
De nieuwe stalconcepten moeten een oplossing bieden voor uitdagingen zoals het verlagen van de emissie van CO2. Naar de overtuiging van de ondernemersorganisaties kunnen slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame manier toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. Meer stalinnovaties De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, fijnstof en CO2 bij de bron aan te pakken. Samen aan de...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/maart/ondernemersorganisaties-stimuleren-vernieuwingen-in-stalsystemen.aspx
 
In de perspectiefnota o.a. voorstellen voor het voortzetten van Brabant C, het opstellen van een nieuwe Energieagenda 2019-2030 en het investeren in beekdalen. Het geeft richting aan het beleid in het laatste deel van de bestuursperiode 2015-2019 en de begroting voor de volgende jaren. De nota gaat in op de ambities uit het bestuursakkoord, de voortgang daarvan en welke ontwikkelingen en actuele thema’s vragen om extra inzet of bijsturing.  Inspelen op regeerakkoord Het nieuwe regeerakkoord bevat veel aanknopingspunten voor een constructieve samenwerking. “Wanneer zich kansen voor Brabant voordoen willen we deze benutten en hiervoor ook financiële middelen vrijmaken,” legt gedeputeerde...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/maart/perspectiefnota-impuls-voor-brabant-c-energieagenda-en-beekdalen.aspx
 
Tommy van Doorn kreeg op zijn 7e zijn 1e pianoles, en toen hij 17 jaar was kwam daar orgel bij. Hij studeerde aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. In 2014 studeerde hij cum laude af met een concert in de Catharinakerk in Eindhoven. Van Doorn is organist bij een groot aantal kerken in Brabant, en studeert momenteel musicologie aan de universiteit in Utrecht en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Beiaard Hij is actief als solist en begeleider op orgel, harmonium en continuo, en als beiaardier. Op orgel begeleidde hij onder meer uitvoeringen van de Requiems van Fauré en Duruflé. Bij de...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/maart/orgelconcert-in-provinciehuis.aspx
 
Uniek sporten (sporten voor mensen met een beperking) is een speerpunt in de provinciale sportagenda. Tot en met 2019 wil de provincie 50.000 mensen met een beperking stimuleren om te gaan bewegen. Partners De provincie steunt dit project met een subsidie van ruim € 100.000. De overige bijdragen (in totaal € 243.000) komen van het Innosportlab De Tongelreep en het Fieldlab Aangepast Sporten (samen € 68.500), de KNZB samen met het bedrijfsleven (€ 56.500) en onderwijsinstellingen Fontys, Avans en Summa (samen € 14.000). Gedeputeerde Henri Swinkels: "Ik ben erg enthousiast over de samenwerking met deze partijen. Samen kunnen we een grote...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/maart/brabant-stimuleert-aangepast-zwemmen.aspx
 

Meld drugsafval in uitgereden mest

De provincie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doen daarom een dringende oproep aan alle Brabanders om omstandigheden die wijzen op drugsafval in mest te melden bij de provincie. Melden Een duidelijk signaal dat wijst op de aanwezigheid van drugsafval in uitgereden mest is een sterk afwijkende, chemische geur. Het verzoek aan mensen die dit waarnemen, is om dit te melden bij de MilieuKlachtenCentrale Schadelijk Drugscriminelen blijken hun drugsafval soms te dumpen in gierkelders. In 2 gevallen is vastgesteld dat met drugsafval vervuilde mest over het land is uitgereden. Resten van MDMA en speed werden daarna aangetroffen in de mais die...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/maart/meld-drugsafval-in-uitgereden-mest.aspx
 

Gouden Duim voor Geert Hut uit Leende

Henri Swinkels: “Mooi om deze gezellige drukte te zien en op deze plek te zijn. Het zijn dit soort initiatieven die een voorbeeld zijn van Sociale Veerkracht in de provincie Noord-Brabant: hoe blijven we, mét elkaar, meedoen? Geert zetten we vandaag in het zonnetje om zijn voortdurende inzet voor deze goede zaak.” Zorgtaken zelf doen Al vier jaar organiseert Graag Gedaan activiteiten met en voor Leendenaren. Geert Hut en Piet Cuppens richtten de zorgcoöperatie in 2014 op. Min of meer noodgedwongen: doordat zorgtaken overgeheveld werden naar de gemeentelijke WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) moesten burgers steeds meer zorgtaken zélf doen. Geert...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/maart/gouden-duim-geert-hut.aspx
 

Small five ambassadeurs voor tijdelijke natuur

De regenworm,de pissebed, de bij, de slak en de rups mogen de braakliggende stukken grond op het bedrijventerrein de komende tijd gaan bevolken. ‘Deze 5 kleine beestjes hebben ieder hun eigen rol in het ecosysteem en zijn daarmee een grote winst voor de biodiversiteit’. Kleine diersoorten spelen een sleutelrol om het landschap weer levend en aantrekkelijk te krijgen. De regenworm verbetert de bodemstructuur, de pissebed ruimt afval op, de bij zorgt voor bestuiving, het lieveheersbeestje zorgt voor plaagbeheersing, de rups zorgt voor natuurbeleving’, aldus Mario Jacobs . Gedragscode De openingshandeling markeerde de start van de nieuwe landelijke Gedragscode Tijdelijke Natuur: een...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/maart/small-five-ambassadeurs-voor-tijdelijke-natuur.aspx
 
Nyrstar zal samen met ontwikkelaar Solarcentury uit Helmond een zonnepark van 60 hectare in het Brabantse Budel realiseren. Het zonnepark dat in 2018 gebouwd wordt, telt 170.000 zonnepanelen en is een investering van ongeveer 36 miljoen euro. Het zonnepark dat gebouwd wordt op een deel van het terrein van Nyrstar wordt een van de grootste van Nederland en gaat jaarlijks 48 miljoen kilowattuur...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/maart/provincie-en-nyrstar-sluiten-akkoord-over-zonneparken.aspx
 
Op het Oranjeplein in Goirle genoten duizenden mensen van de huldiging van Wüst, die met haar familie zichtbaar van het programma genoot vanaf een speciaal podium. Naast speeches van de burgemeester, wethouder en gedeputeerde Henri Swinkels van de provincie Noord-Brabant werden beelden van de olympische races getoond, en een...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/maart/standbeeld-voor-ireen-wust.aspx
 

Brabantse proeftuin voor elektrisch vervoer

Door middel van concrete projecten met diverse partners versnellen zij de exponentiele groei naar volledig elektrisch vervoer in Brabant. Zero emissie Brabant is een van de koplopers in elektrisch rijden. In 2017 zijn 1000 laadpalen in Noord-Brabant succesvol aanbesteed: marktpartijen zien steeds meer kansen voor elektrisch vervoer in Brabant en de bijbehorende diensten. Bijna een kwart van de Nederlandse publieke laadpalen staat in Brabant. In navolging van de elektrische busvloot in Zuidoost-Brabant die een van de grootste Europa is, werkt de provincie met diverse steden aan de overschakeling naar busvervoer zonder emissies. Communicatiecampagnes De belangrijkste doelgroepen voor elektrisch vervoer zijn...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/maart/brabantse-proeftuin-voor-elektrisch-vervoer.aspx
 

Jaarlijkse schoonmaakbeurt van de Maasoevers

Gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu) en de Drimmelense wethouders John van Oosterhout en Hans Kuijpers lossen het startschot en steken daarbij natuurlijk ook zelf de handen uit de mouwen. Plastic soep In maart en april ligt er, na een ‘hoogwaterperiode’, veel zwerfafval langs de oevers van de rivieren. Gemeenten langs de Maas organiseren in deze periode samen met lokale verenigingen, waterschappen, terreinbeheerders, provincie Noord-Brabant en IVN Brabant diverse opruimacties op minimaal veertig trajecten langs de Maas in Brabant. Dat gebeurt in de gemeenten Aalburg, Boxmeer, Cuijk, Drimmelen, Geertruidenberg, Grave, Heusden, Oss, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem....Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/maart/jaarlijkse-schoonmaakbeurt-van-de-maasoevers.aspx
 

Geert van Boxtel arrangeur in Brabant

Van Boxtel gaat met makers, componisten, musici, gezelschappen en podia in Brabant experimenteren met het verbinden van een breed publiek aan klassieke en hedendaagse gecomponeerde muziek. Hij initieert, stimuleert, coördineert en zorgt voor verbinding met opkomende makersplekken. Hij werkt samen met opleidingen, spelers, ensembles, orkesten, koren en gezelschappen uit de muziekwereld, uit zowel professionele als amateurkunst. Experiment Het plan van aanpak voor vernieuwing zet de makers, componisten en hun relatie met hun publiek centraal. Het laat ruimte voor experiment met zowel muzikale, technische en artistieke innovaties en het betrekken van publiek of andere kunstdisciplines. Henri Swinkels: “We willen graag innovaties...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/februari/geert-van-boxtel-arrangeur-noord-brabant.aspx
 

Breda en provincie zetten in op waterstof

Waterstofbussen en waterstof vuilniswagens zijn een schone vervanger voor bussen met dieselmotoren. Bij verbranding wordt waterstof omgezet voor de elektrische aandrijving waardoor alleen schone waterdamp wordt uitgestoten. Wethouder Paul de Beer: “Breda wil stappen maken in de transitie naar schone brandstoffen. Een CO2 neutrale stad in 2044 is het doel. Waterstof is daarbij een zeer kansrijke ontwikkeling. Er zijn echter nog niet heel veel waterstoftankstations in Nederland. We hebben als gemeente en provincie daarom besloten samen te werken om deze techniek versneld in te zetten. Als gemeente zetten we ons in om in 2019 een waterstoftankinstallatie te realiseren en tien...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/februari/breda-en-provincie-zetten-in-op-waterstof.aspx
 
Gedeputeerde Henri Swinkels maakte bekend op welke 3 culturele talenten het meest gestemd is de afgelopen maand. Deze 30 werden geselecteerd uit 170 talenten die door de Brabantse kunst – en cultuur sector zijn voorgedragen. Behalve dat zij het gezicht zijn van de campagne, winnen Vromans, Adams en Hamelink ook een bedrag van € 2500. Frank Adams Tilburger Frank Adams is artistiek leider/chef dirigent van diverse professionele orkesten. In Tilburg is hij mede initiatiefnemer van het nieuwe kamerorkest. Hij dirigeerde afgelopen jaren in binnen- en buitenland."Deze prijs stelt me in staat om mezelf profileren. Het is een publieksprijs, dus mijn publiek...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/februari/adams-hamelink-en-vromans-gezicht-van-campagne-brabant-cultuur.aspx