Subsidie behoud of herstel van leefgebieden van bedreigde plant- of diersoorten

De provincie Brabant wil de biodiversiteit van bedreigde planten en dieren stimuleren. Door het subsidieren van projecten die bedreigde dier- en plantensoorten beschermen en stimuleren, behouden we de soortenrijkdom van deze dieren en planten. Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/subsidie-behoud-of-herstel-van-leefgebieden-van-bedreigde-plant-of-diersoorten/589