OP-Zuid “Valorisatievermogen voor het MKB”

OP-Zuid “Valorisatievermogen voor het MKB”Van 15 mei tot en met 23 juni 2017 kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland subsidie aanvragen voor projecten gericht op het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten. De projectselectie vindt per tender/openstelling plaats op basis va......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/op-zuid-valorisatievermogen-voor-het-mkb/610