Marktintroductie energie-innovaties 2018

Marktintroductie energie-innovaties 2018     De MEI-subsidie is bedoeld voor glastuinbouwers of samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die willen investeren in innovatieve kas- of energiesystemen die de Co2-emissie verminderen. Het beschikbare budget is € 9 miljoen. Per deelnemer in het samen......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/marktintroductie-energie-innovaties-2018/653