Subsidie http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie Tue, 17 Oct 2017 11:20:26 +0200 nl-nl Subsidie meer kansen voor jongeren http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1147591-subsidie-meer-kansen-voor-jongeren http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1147591-subsidie-meer-kansen-voor-jongeren Voor het  programma Meer Kansen Voor Jongeren zoekt het Oranje Fonds maximaal 20 vrijwilligersinitiatieven gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar. De initiatieven ondersteunen de jongeren bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan of een betere participatie in de samenleving......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/subsidie-meer-kansen-voor-jongeren/639

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Fri, 13 Oct 2017 09:04:00 +0200
Subsidie voor projecten sociaaleconomische participatie van jongeren http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1146680-subsidie-voor-projecten-sociaaleconomische-participatie-van-jongeren http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1146680-subsidie-voor-projecten-sociaaleconomische-participatie-van-jongeren Meer Kansen Voor Jongeren Voor het  programma Meer Kansen Voor Jongeren zoekt het Oranje Fonds maximaal 20 vrijwilligersinitiatieven gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar. De initiatieven ondersteunen de jongeren bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan of een betere part......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/subsidie-voor-projecten-sociaaleconomische-participatie-van-jongeren/638

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Fri, 06 Oct 2017 13:03:00 +0200
Vooraankondiging Sportimpuls 2018 http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1145979-vooraankondiging-sportimpuls-2018 http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1145979-vooraankondiging-sportimpuls-2018 Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari 2018 bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. De sluitingsdatum is 22 februari 2018, 14.00 uur. De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en biedt lokale sport- en beweegaanbie......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/vooraankondiging-sportimpuls-2018/637

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Sun, 01 Oct 2017 10:56:00 +0200
Werkgevers en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid. http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1145437-werkgevers-en-samenwerkingsverbanden-kunnen-subsidie-krijgen-voor-de-aanpak-van-laaggeletterdheid http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1145437-werkgevers-en-samenwerkingsverbanden-kunnen-subsidie-krijgen-voor-de-aanpak-van-laaggeletterdheid Werkgevers in Nederland kunnen een subsidie aanvragen voor scholing die de taalvaardigheid van hun werknemers verbetert.Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer , maar ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hier onder vallen. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor mee......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/werkgevers-en-samenwerkingsverbanden-kunnen-subsidie-krijgen-voor-de-aanpak-van-laaggeletterdheid/635

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Wed, 27 Sep 2017 10:03:00 +0200
Ook in 2018 ruimte voor innovatie met behulp van de WBSO http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1144436-ook-in-2018-ruimte-voor-innovatie-met-behulp-van-de-wbso http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1144436-ook-in-2018-ruimte-voor-innovatie-met-behulp-van-de-wbso In de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota staan de plannen voor de S&O-afdrachtvermindering in 2018. De WBSO-systematiek brengt met zich mee dat de overheid de voordeelpercentages en-bedragen van de WBSO jaarlijks aanpast aan het budget. Binnen het WBSO-budget voor 2018 moet een overuitpu......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/ook-in-2018-ruimte-voor-innovatie-met-behulp-van-de-wbso/634

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Wed, 20 Sep 2017 10:18:00 +0200
Limburgse subsidies voor instandhouding en bescherming erfgoed http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1143391-limburgse-subsidies-voor-instandhouding-en-bescherming-erfgoed http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1143391-limburgse-subsidies-voor-instandhouding-en-bescherming-erfgoed Voor subsidie komen uitsluitend de volgende monumenten in aanmerking: agrarische gebouwen;industriële complexen;kloosters;molens;kastelen;kerken;andere grotere monumentale complexen. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 25.000 en een maximum va......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/limburgse-subsidies-voor-instandhouding-en-bescherming-erfgoed/633

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Wed, 13 Sep 2017 10:26:00 +0200
Subsidie voor het structureel versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse maakindustrie http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1142368-subsidie-voor-het-structureel-versterken-van-het-concurrentievermogen-van-de-limburgse-maakindustrie http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1142368-subsidie-voor-het-structureel-versterken-van-het-concurrentievermogen-van-de-limburgse-maakindustrie -de Adviesproject subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het inzetten van een externe deskundige voor:-het verbeteren van primaire bedrijfsprocessen om de performance van de organisatie te vergroten ;-het onderzoeken van de toepassingsmogelijkheden en/of het concreet toepassen van nieuwe ......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/subsidie-voor-het-structureel-versterken-van-het-concurrentievermogen-van-de-limburgse-maakindustrie/632

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Wed, 06 Sep 2017 09:52:00 +0200
Subsidieregeling voor herbestemming monumenten bijna weer open http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1141676-subsidieregeling-voor-herbestemming-monumenten-bijna-weer-open http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1141676-subsidieregeling-voor-herbestemming-monumenten-bijna-weer-open Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. De regeling omvat 2 soorten subsidie -Subsidie voor onderzoekEigenaren en belanghebbenden kunnen in dez......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/subsidieregeling-voor-herbestemming-monumenten-bijna-weer-open/631

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Fri, 01 Sep 2017 08:35:00 +0200
€ 8 miljoen subsidie om armoede en schulden tegen te gaan http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1141410-€-8-miljoen-subsidie-om-armoede-en-schulden-tegen-te-gaan http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1141410-€-8-miljoen-subsidie-om-armoede-en-schulden-tegen-te-gaan Goede initiatieven die armoede en schulden tegengaan kunnen ook de komende 2 jaar mogelijk worden gemaakt. Het gaat om ondersteuning van mensen die moeite hebben mee te doen in de maatschappij en om het bereiken en motiveren van moeilijk bereikbare groepen met financiële problemen. Er kan ook sub......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/8-miljoen-subsidie-om-armoede-en-schulden-tegen-te-gaan/630

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Wed, 30 Aug 2017 13:25:00 +0200
subsidieregeling MIT R&D-samenwerkingsproject http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1140002-subsidieregeling-mit-r-amp-d-samenwerkingsproject http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1140002-subsidieregeling-mit-r-amp-d-samenwerkingsproject We hebben u er al eerder op geattendeerd, de subsidieregeling MIT R&D-samenwerkingsproject. Toen heeft u of niet gereageerd, of er was op dat moment geen project wat aansloot bij deze regeling. Wellicht is dat nu anders. We kunnen de subsidie nog tot 7 september aanvragen, dus reageer zo snel mog......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/subsidieregeling-mit-r-d-samenwerkingsproject/629

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Mon, 21 Aug 2017 11:53:00 +0200
Stimuleren van beeldende kunst in Nederland http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1139541-stimuleren-van-beeldende-kunst-in-nederland http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1139541-stimuleren-van-beeldende-kunst-in-nederland De Stichting heeft ten doel het stimuleren van beeldende kunst in Nederland in de meest brede zin van het woord. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verstrekken van beurzen aan beeldend kunstenaars, die voor hun kunstzinnige ontwikkeling enige tijd in het buitenland wille......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/stimuleren-van-beeldende-kunst-in-nederland/628

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Fri, 18 Aug 2017 09:34:00 +0200
Subsidieregeling praktijkleren 2016-2017 http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1138233-subsidieregeling-praktijkleren-2016-2017 http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1138233-subsidieregeling-praktijkleren-2016-2017 Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorber......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/subsidieregeling-praktijkleren-2016-2017/627

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Wed, 09 Aug 2017 08:00:00 +0200
Nieuwe Limburgse regeling voor duurzame maatschappelijke accommodaties http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1138099-nieuwe-limburgse-regeling-voor-duurzame-maatschappelijke-accommodaties http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1138099-nieuwe-limburgse-regeling-voor-duurzame-maatschappelijke-accommodaties Doelgroep-Schoolbesturen van scholen; -verenigingen, stichtingen of gemeenten die het beheer voeren over een accommodatie¹ of gemeenschapshuis²; -coöperaties die het beheer voeren over een accommodatie¹ of gemeenschapshuis²; -energiecoöperaties die een overeenkomst hebben gesloten met één van bov......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/nieuwe-limburgse-regeling-voor-duurzame-maatschappelijke-accommodaties/626

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Tue, 08 Aug 2017 09:40:00 +0200
De regeling RAAK-mkb bevordert de samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1134474-de-regeling-raak-mkb-bevordert-de-samenwerking-tussen-mkb-bedrijven-en-hogescholen http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1134474-de-regeling-raak-mkb-bevordert-de-samenwerking-tussen-mkb-bedrijven-en-hogescholen RAAK-mkb financiert projecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten. De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. Gestuurd door de vraag vanui......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/de-regeling-raak-mkb-bevordert-de-samenwerking-tussen-mkb-bedrijven-en-hogescholen/625

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Wed, 12 Jul 2017 13:34:00 +0200
Subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Brabant http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1131897-subsidie-restauratie-rijksmonumenten-noord-brabant http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1131897-subsidie-restauratie-rijksmonumenten-noord-brabant Projecten voor het restaureren van religieus, militair of industrieel erfgoed komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.Ook de restauratie van kastelen en landgoederen is subsidiabel. Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:de aanvrager is eigenaar van het rijksmonumen......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/subsidie-restauratie-rijksmonumenten-noord-brabant/624

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Thu, 22 Jun 2017 09:58:00 +0200
Subsidie Bèta-techniekonderwijs in scholen http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1131658-subsidie-bèta-techniekonderwijs-in-scholen http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1131658-subsidie-bèta-techniekonderwijs-in-scholen Het is belangrijk dat er in Nederland voldoende vakbekwame technici komen voor de banen van vandaag én van morgen. Daarvoor is het nodig dat meer leerlingen en studenten kiezen voor opleidingen in de techniek en dat onderwijsinstellingen goede doorlopende technische leerlijnen ontwikkelen. Met he......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/subsidie-beta-techniekonderwijs-in-scholen/623

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Tue, 20 Jun 2017 09:57:00 +0200
Subsidie “Valorisatievermogen voor het MKB” aanvragen tot 23 juni http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1131019-subsidie-“valorisatievermogen-voor-het-mkb”-aanvragen-tot-23-juni http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1131019-subsidie-“valorisatievermogen-voor-het-mkb”-aanvragen-tot-23-juni  OP-Zuid “Valorisatievermogen voor het MKB” Misschien is onderstaande subsidie iets voor jouw bedrijf, reageer dan nog deze week.  Tot 23 juni 2017 kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland subsidie aanvragen voor projecten gericht op het sneller op de markt brengen van producten, processen en dienst......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/subsidie-valorisatievermogen-voor-het-mkb-aanvragen-tot-23-juni/619

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Wed, 14 Jun 2017 11:09:00 +0200
Limburg verlengt POP3-openstelling voor fysieke investeringen duurzame innovaties tot en met 25 augustus 2017 http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1130044-limburg-verlengt-pop3-openstelling-voor-fysieke-investeringen-duurzame-innovaties-tot-en-met-25-augustus-2017 http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1130044-limburg-verlengt-pop3-openstelling-voor-fysieke-investeringen-duurzame-innovaties-tot-en-met-25-augustus-2017 Deze openstelling is bedoeld voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen en biedt mogelijkheden voor toepassingen van innovatieve technieken, processen of productie bij één of meer thema’s uit de Verordening -ontwikkelen, beproeven of demonstreren van i......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/limburg-verlengt-pop3-openstelling-voor-fysieke-investeringen-duurzame-innovaties-tot-en-met-25-augustus-2017/622

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Tue, 06 Jun 2017 11:37:00 +0200
Bedrijfsleven haalt bijna kwart meer voordeel uit innovatieregeling EZ http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1130014-bedrijfsleven-haalt-bijna-kwart-meer-voordeel-uit-innovatieregeling-ez http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1130014-bedrijfsleven-haalt-bijna-kwart-meer-voordeel-uit-innovatieregeling-ez Nederlandse ondernemers, waarvan 97 procent afkomstig uit het MKB, hebben vorig jaar 1,2 miljard euro voordeel gehaald uit de innovatieregeling WBSO . Dit is een stijging van 22 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarrapportage die minister Kamp van Economische Zaken vand......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/bedrijfsleven-haalt-bijna-kwart-meer-voordeel-uit-innovatieregeling-ez/621

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Tue, 06 Jun 2017 08:39:00 +0200
Subsidie praktijkleren http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1129569-subsidie-praktijkleren http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1129569-subsidie-praktijkleren  Voor het studiejaar 2016-2017 kunt u aanvragen vanaf 2 juni 2017. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen! Wij helpen u op basis van "pay what you want", met andere woorden, u betaald/geeft ons wat u er voor over heeft. Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, ......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/subsidie-praktijkleren/620

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Fri, 02 Jun 2017 12:24:00 +0200
OP-Zuid “Valorisatievermogen voor het MKB” 2017 http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1129300-op-zuid-“valorisatievermogen-voor-het-mkb”-2017 http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1129300-op-zuid-“valorisatievermogen-voor-het-mkb”-2017  OP-Zuid “Valorisatievermogen voor het MKB” Misschien is onderstaande subsidie iets voor jouw bedrijf. Van 15 mei tot en met 23 juni 2017 kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland subsidie aanvragen voor projecten gericht op het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten. De pro......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/op-zuid-valorisatievermogen-voor-het-mkb-2017/619

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Wed, 31 May 2017 14:12:00 +0200
Subsidieregeling praktijkleren studiejaar 2016-2017 http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1129128-subsidieregeling-praktijkleren-studiejaar-2016-2017 http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1129128-subsidieregeling-praktijkleren-studiejaar-2016-2017 Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.-Begeleiding van leerlingen in het vmbo. Voor de subsidieaanvragen studiejaar 2016/2017 wordt onder een gerealiseerde praktijkl......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/subsidieregeling-praktijkleren-studiejaar-2016-2017/618

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Tue, 30 May 2017 09:46:00 +0200
Subsidie landbouw innovatie provincie Brabant http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1128991-subsidie-landbouw-innovatie-provincie-brabant http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1128991-subsidie-landbouw-innovatie-provincie-brabant Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op-investeringen in landbouwbedrijven,-ontwikkeling van kwaliteitslandbouwproducten of-technische ondersteuning in de landbouwsector. Voorwaarde voor subsidie is dat het project is gericht op innovatieve technieken, bedrijfssystemen en concep......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/subsidie-landbouw-innovatie-provincie-brabant/617

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Mon, 29 May 2017 08:01:00 +0200
Subsidie voor projecten gericht op migranten ouderen http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1141188-subsidie-voor-projecten-gericht-op-migranten-ouderen http://www.nieuwstwitter.nl/subsidie/1141188-subsidie-voor-projecten-gericht-op-migranten-ouderen De projecten moeten op een directe manier gericht zijn op het aanzetten tot meer sociaal contact en meer sociale participatie en/of meer bewegen en vergroten van mobiliteit. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 150.000. De looptijd van een project moet liggen tussen 1 juli 2017 en 1 november...

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/subsidie-voor-projecten-gericht-op-migranten-ouderen/580

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Subsidie Wed, 14 Dec 2016 11:32:00 +0100